Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.122-21
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 122 2016
Współczesne trendy społeczno-gospodarcze a kierunki rozwoju innowacji i zarządzania innowacjami

Autorzy: Edyta Gwarda-Gruszczyńska
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: innowacje kierunki rozwoju innowacji zmienność otoczenia
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (227-236)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zarządzanie innowacjami to dziedzina, która obecnie bardzo szybko się rozwija. Wraz ze zmianami zachodzącymi w otoczeniu powstają coraz to nowe koncepcje zarządza-nia innowacjami, a do słownika menedżerów dołączają nowe pojęcia – określenia innowacji i procesów z nimi związanych. Na te zmiany duży wpływ mają megatrendy, które kształtują rozwój społeczno-gospodarczy W artykule dokonano przeglądu przy-szłych trendów oraz przedstawiono zarysowujące się w ich świetle przyszłe kierunki rozwoju innowacji – obszary, które będą kluczowe z punktu widzenia ich tworzenia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baruk J. (2006), Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Toruń: Wydawnictwo Adam Mar-szałek.
2.Casswell A. (2011), Emerging Trends in ICT 2010–2015, Gartner Consulting, NY.
3.De Woot P. (2016), Responsible Innovation, Sheffield: Greenleaf Publishing Li-mited.
4.Ernst & Young (2015), Megatrends 2015. Making Sense of a World in Motion, EYGM Limited.
5.Govindarajan V., Trimble C. (2012), Reverse Innovation. Created Far from Home, Win Everywhere, Boston: Harvard Business Review Press.
6.Gwarda-Gruszczyńska E. (2013), Modele procesu komercjalizacji nowych technologii w przedsiębiorstwach. Uwarunkowania wyboru – kluczowe obszary decyzyjne, Łódź: Wydawnictwo UŁ.
7.Hart S.L., Christensen C.M. (2002), The great leap: Driving innovation from the base of the pyramid, „MIT Sloan Management Review”, 44 (1).
8.Jakie będą innowacje za 10 lat?, Portal Innowacji, http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86196.asp?soid=6DEE9379178441DF8864D3F47CB63E5C [dostęp 23.01.2016].
9.Owen R., Bessant J., Heintz M. (2013), Responsible innovation. Managing the Respon-sible Emergence of Science and Innovation in Society, Chichester: John Wiley & Sons.
10.Prahalad C.K. (2004), The fortune at the bottom of the pyramid: Eradicating po-verty through profits, Pearson Education, Upper Saddle River, NJ.
11.Trott P. (2008), Innovation Management and New Product Development, New York: Prentice Hall.