Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.44-33
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 3 (44) 2016
Innowacje na rynku przypraw i produktów przyprawowych

Autorzy: Joanna Newerli-Guz
Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Słowa kluczowe: innowacje przyprawy produkty przyprawowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (361-369)
Klasyfikacja JEL: O31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Innowacje kosztują, ale są jedyną drogą umożliwiającą przedsiębiorstwu wprowadzenie na rynek nowego towaru lub usługi bądź odnalezienie się produktu na nowym rynku. W artykule przedstawiono definicje innowacji, ich podział i charakterystykę oraz przybliżono innowacje na rynku przypraw i produktów przyprawowych. Scharakteryzowano innowacje technologiczne związane bezpośrednio z procesem produkcji, innowacje produktowe związane z produktem oraz marketingowe związane ze zmianą strategii marketingowych.

Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bortnowska, G., Kałużna-Zajączkowska, J. (2011). Preferencje wyboru przypraw sypkich do potraw przez osoby pracujące zawodowo z uwzględnieniem innowacyjnych zmian w ich produkcji. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 62 (4), 445‒452.
2.Cyrek, P., Cyrek, M. (2007). Innowacyjność determinantą konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. W: S. Makarski. P. Cyrek, S. Dybka, A. Kasprzyk (red.), Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu (s. 7‒14). Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego.
3.Dhanya, R., Mishra, B.B., Khaleei, K.M. (2011). Effect of gamma irradiation on corcuminoids and volatile oils of fresh turmeric (Curcuma longa). Radiation Physics and Chemistry, 80 (11), 1247‒1249.
4.Elbanowska, A. (1994). Suszenie i przechowywanie surowców zielarskich. Poznań: Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich.
5.Grabowski, M. (2014). Czy istnieje możliwość zastosowania niskociśnieniowej zimnej plazmy do sterylizacji przypraw? W: Wpływ innowacji na rozwój towaroznawstwa w XXI wieku (s. 57‒60). Gdynia: Naukowe Koło Towaroznawstwa, Akademia Morska.
6.Ilori, M.O., Oke, J.S., Sanni, S.A. (2000). Management of new product development in selected food companies in Nigeria. Technovation, 20 (6), 333‒342.
7.Kaczmarczyk, S.(2013). Zastosowanie badań marketingowych do pozycjonowania produktów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 777, Problemy Zarzadzania, Finansów i Marketingu, 32, 79‒93.
8.Madhaven, R., Koka, B.R., Prescot, J.E. (1998). Networks in transition: How industry events (re) shape inter firm relationships. Strategic Management Journal, 19 (5), 439‒459.
9.Newerli-Guz, J. (2014). Racjonalność spożycia a wybór mieszanek przyprawowych przez konsumentów. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 16 (4), 208‒212.
10.Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. 3rd Edition, The Measurement of Scientific and Technological Activities (2005). Paris: OECD Publishing. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264013100-en.
11.Padberg, D., Westgren, R.E. (1979). Product competition and consumer behavior in the food industries. American Journal of Agricultural Economics, 61 (4), 620‒625.
12.PN-A-86967 Przyprawy ziołowe ‒ Mieszanki przyprawowe.
13.PN-EN ISO 76:2009. Przyprawy ziołowe ‒ Nazewnictwo botaniczne.
14.Senderski, M. (2004). Prawie wszystko o ziołach. Poradnik. Podkowa Leśna: Wydawnictwo Mateusz E. Senderski.
15.Schumpeter, J.(1939). Business cycles: a theoretical, historical, and statistical analysis of the capitalists process. New York: McGraw-Hill.
16.Schweiggert, U., Carle, R., Schieber, A. (2007). Conventional and alternative processes for spice production – a review. Trends in Food Science & Technology, 18 (5) 260‒268.
17.Śmiechowska, M., Kaczmarczyk, A. (2014). Mieszanki przyprawowe ‒ ukryte źródło soli. Problemy Higieny i Epidemiologii, 95 (1), 128‒130.
18.Weber, R.A. (1996). Zasady zarządzania organizacjami. Warszawa, PWE.
19.Winger, R., Wall, G. (2006). Food product innovation. Rome: Food and Agriculture Organization of United Nations.