Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096     DOI: 10.18276/sip.2018.52/2-43
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 52/2 2018
The importance of creativity as the core competence of employees in the selected enterprises in Poland
(Znaczenie kreatywności jako podstawowej kompetencji pracowników w wybranych przedsiębiorstwach w Polsce)

Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (555-564)
Klasyfikacja JEL: O30 O31
Słowa kluczowe: kreatywność innowacje przedsiębiorstwo
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Joanna Ziomek
Politechnika Poznańska

Abstrakt

W artykule uwzględniono zagadnienia związane z kreatywnością zasobów ludzkich. Problemy dotyczące kreatywności wciąż nie są szeroko badane i opisywane w polskiej literaturze. Celem artykułu jest zweryfikowanie roli i znaczenia kreatywności pracowników zatrudnionych w wybranych przedsiębiorstwach w Polsce. Artykuł ma charakter teoretyczny i empiryczny. W części teoretycznej artykułu skupiono się na opisie pojęć związanych z kreatywnością, czyli jednej z kluczowych kompetencji pracowników. W części badawczej artykułu zaprezentowano wyniki badań oraz wnioski z wywiadów, które przeprowadzono z przedstawicielami wybranych przedsiębiorstw zlokalizowanych w Polsce. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają, że kreatywność jest jedną z kluczowych kompetencji pracowników, a pracodawcy starają się stworzyć w przedsiębiorstwie odpowiednie warunki sprzyjające rozwojowi kreatywności.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Amabile, T. (1998). How to kill creativity. Harvard Business Review, 5 (76), 76–87.
2.Armstrong, M. (1997). Jak być lepszym menedżerem. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
3.Bal-Woźniak, T. (2010). Warunki usprawnienia zarządzania innowacyjnością w kontekście współczesnych wyzwań. In: S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska (eds.), Zarządzanie wiedzą i innowacjami we współczesnych organizacjach (pp. 257–273). Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
4.de Bono, E. (2007). Umysł kreatywny. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
5.Jung, B. (2010). Kreatywne gospodarki i „kreatywna klasa”. Otoczenie mediów ery Web 2.0. In: B. Jung (ed.), Wokół mediów ery Web 2.0 (pp. 222–241). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
6.Kaliszczak, L. (2013). Kreatywność i innowacyjność w kształtowaniu wartości rynkowej oraz przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwo i Region, 5, 77–87.
7.Kwiatkowski, M., Symela, K. (2001). Standardy kwalifikacji zawodowych. Teoria, metodologia, projekty. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
8.Rogozińska-Pawełczyk, A. (2006). Kompetencje w organizacji. Acta Universitatis Lodziendzis, Folia Oeconomica, 199, 99–120.
9.Stein, M.I. (1953). Creativity and culture. The Journal of Psychology, 36, 311–322.
10.Szara, K. (2014). Kreatywność a innowacyjność w działalności podkarpackich przedsiębiorców. Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie, 1 (24), 201–210.
11.Szmidt, K.J. (2013). Trening kreatywności. Gliwice: Wydawnictwo HELION.