Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.49-21
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (49) 2017
Innowacje produktowe w przedsiębiorstwach wyrobów czekoladowych

Autorzy: Roksana Włodarczyk
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: innowacje innowacje produktowe innowacje otwarte wyroby czekoladowe
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (259-272)
Klasyfikacja JEL: O30 M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Nowe trendy konsumpcyjne spowodowały, że wyroby czekoladowe są największym i najszybciej rozwijającym się sektorem w Polsce, producenci wzbogacają więc asortyment o nowe lub ulepszone produkty i kierują je do różnych grup docelowych. Aby zidentyfikować zakres wdrażanych innowacji w przedsiębiorstwach niebędących liderami wyrobów czekoladowych na polskim rynku, przeprowadzono badania empiryczne. W artykule zaprezentowano wyniki pilotażowych badań autorki dotyczących poziomu nowości produktu, stopnia ważności źródła idei innowacji, okoliczności wdrożenia nowego produktu oraz określenia zakresu zmian w produkcie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Booz, E.G., Allen, J.L., Hamilton, C.L. (1982). New project management for the 1980s. New York: Author.
2.Chesbrough, H. (2003). The era of open innovation. MIT Sloan Management Review, 44 (3), 35–41.
3.Czuplikowska, K. (2014). Innowacje produktowe w świetle preferencji konsumentów w segmencie czekolady na przykładzie rynku FMCG. Studia i Prace WNEiZ, 38, 137–148.
4.Griffin, R.W. (1996). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Isckia, T., Lescop, D. (2011). Une analyse critique des fondements de l’innovation ouverte. Revue française de gestion, 210, 87–98.
6.Janasz, W., Kozioł, K. (2007). Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
7.Jelonek, D. (2013). Prosumption in creating value for the customer. W: Business management – Practice and theory in the 21st century (s. 262–271). International Scientific Conference, June 6–7. Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra.
8.Jelonek, D., Pawełoszek, I. (2013). Technologie semantyczne w zarządzaniu platformą otwartych innowacji. Informatyka Ekonomiczna, 4 (30), 169–180.
9.Kaczorowska, J. (2009). Innowacyjna działalność produktowa polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 7 (22), 50–57.
10.Kotler, Ph., Trias de Bes, F. (2004). Marketing linearny. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
11.Kowalczuk, I. (2009). Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw branży spożywczej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 75, 63–77.
12.Kowalczuk, I., Kłosowska, J. (2016). Opinie ekspertów na temat kierunków rozwoju produktu na rynku czekolady i wyrobów czekoladowych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 586, 125‒133.
13.Łobejko, S. (2005). Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
14.Penc, J. (1999). Innowacje i zmiany w firmie. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
15.Podręcznik Oslo (2005). Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Paryż–Warszawa: OECD i Eurostat.
16.Sojkin, B., Małecka, M., Olejniczak, T., Bakalarska, M. (2009). Konsument wobec innowacji produktowych na rynku żywności. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
17.Sojkin, B., Olejniczak, T. (2012). Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw na rynku artykułów żywnościowych. Konsumpcja i Rozwój, 1 (2), 130–140.