Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.44-28
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 3 (44) 2016
Konsument jako partner przedsiębiorstwa w otwartych innowacjach

Autorzy: Małgorzata Dolińska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny
Słowa kluczowe: współpraca przedsiębiorstwo partner platformy innowacji prosument otwarte innowacje
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (309-316)
Klasyfikacja JEL: O31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie roli zaangażowanych klientów jako partnerów przedsiębiorstw oraz uczestników procesów kreowania wartości w internecie, zgodnie z modelem otwartej innowacji. W artykule określono pojęcia i cechy charakterystyczne zamkniętych i otwartych innowacji oraz ich ewolucję w kierunku otwartych, sieciowych procesów innowacji, a także poddano analizie działalność zaangażowanych klientów na otwartych platformach innowacji w internecie, realizowaną z wykorzystaniem crowdsourcingu, koprodukcji oraz oprogramowania otwartego źródła. Rozwój nowych technologii, gospodarki opartej na wiedzy, społeczeństwa sieci oraz dynamiczne zmiany na rynkach wpływają na ewolucję konsumentów w zaangażowanych uczestników procesów kreowania wartości i wiedzy w otwartych projektach innowacyjnych realizowanych w internecie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andrejczuk, M. (2013). Otwarte innowacje – w drodze ku intelektualnemu przewrotowi. W: N. Ćwik (red.), Wspólna odpowiedzialność. Rola innowacji (s. 80‒86). Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pozyskano z: http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/FOB%20rola%20innowacji%20176x250%202013-03-05%20calosc%20pojedyczne%20strony.pdf.
2.Battistella, C., Nonino, N. (2012). Open innovation web-based platforms: the impact of different forms of motivation on collaboration. Innovation: Management, Policy & Practice, 14 (4), 557‒575.
3.Chesbrough, H., Vanhaverbeke, W., West, J. (red.). (2006). Open innovation: researching a new paradigm. Oxford, UK: Oxford University Press.
4.Dolińska, M. (2015). Knowledge based development of innovative companies within the framework of innovation networks. Innovation: Management, Policy & Practice, 17 (3), 323‒340.
5.Dolińska, M. (2014). Open innovation. W: A. Jaki, B. Mikuła (red.), Knowledge – economy – society. Managing organizations: concepts and their applications (s. 221–228). Cracow: University of Economics Press.
6.Dolińska, M. (2010). Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: PWE.
7.Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012‒2014. Informacje i opracowania statystyczne (2015). Warszawa: GUS. Urząd Statystyczny w Szczecinie.
8.Füller, J., Matzler, K., Hutter K., Hautz, J. (2012). Consumers’ creative talent: which characteristics quality consumers for open innovation projects? An exploration of asymmetrical effects. Creativity and Innovation Management, 21 (3), s. 247‒261.
9.Henttonen K., Pussinen, P. Koivumaki, T. (2012). Managerial perspective on open source collaboration and networked innovation. Journal of Technology, Management & Innovation, 7 (3), 135‒147.
10.Izvercian, M., Seran, S.A., Buciuman, C.F. (2013). Transforming usual consumers into prosumers with the help of intellectual capital collaboration for innovation. International Journal of Information and Education Technology, 3 (3), 388‒392.
11.Kohler, T. (2015). Crowdsourcing-based business models: how to create and capture value. California Management Review, 57 (4), 63‒83.
12.Lichtenthaler, U. (2011). Open innovation: past research, current debates, and future directions. Journal of Management Perspectives, 25 (2), 75‒93.
13.Portal Innowacji. Pozyskano z: www.pi.gov.pl.