Search

Result: Found records: 112 (record limit: 100, number of pages: 2).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. WEIBLICHE IDENTITÄTSSUCHE DURCH AUSEINANDERSETZUNG MIT DER AUSSENWELT IN MONIKA MARONS ROMANEN
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Go to
2. DIE VERTRIEBENEN-KALENDER UND DEREN ROLLE IM PROZESS DER EINGLIEDERUNG
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Go to
3. SPRACHLICHE ‚RECYCLING‘-STRATEGIE
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Go to
4. ARABISMEN IN DEUTSCHEN WÖRTERBÜCHERN
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Go to
5. ZUR IP-STRUKTUR DES JIDDISCHEN IM DEUTSCH-POLNISCHEN VERGLEICH
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Go to
6. German Gymnastics Association (Deutsche Turnerschaft) in Relation to Sport Movement in Germany before the World War I
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 9, No. 1/2015 2015 Go to
7. MABUSE – ŻYD CZY NAZISTA?
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2015 2015 Go to
8. KULT PRZYWÓDCY W III RZESZY W FILMIE PROPAGANDOWYM TRIUMF WOLI
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2015 2015 Go to
9. Notariusze kamieńskiej kapituły katedralnej i ich funkcje w pierwszej połowie XVI wieku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2015 2015 Go to
10. Miód w gospodarce komturstwa malborskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2016 2016 Go to
11. W trosce o zbawienie – testamenty kupców Gdańska i Elbląga z drugiej połowy XV i początku XVI wieku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2016 2016 Go to
12. Rozwój transportu lotniczego we wschodnich prowincjach Niemiec w latach 1919–1939
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Go to
13. SCHULDBELADENE ERINNERUNGEN IN DER TETRALOGIE VON URS FAES: „SOMMERWENDE“, „AUGENBLICKE IM PARADIES“, „UND RUTH“ SOWIE „LIEBESARCHIV“
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 23 2014 Go to
14. TRILOGIE DER LEIDENSCHAFTEN: ZU URS WIDMERS FAMILIENROMANEN „DER GELIEBTE DER MUTTER“, „DAS BUCH DES VATERS“ UND „EIN LEBEN ALS ZWERG“
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 23 2014 Go to
15. DAS PETRI-WÖRTERBUCH (1806-1929) – EIN LEXIKOGRAFISCHER ERFOLG
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 23 2014 Go to
16. „EY, ALTER! GUCKST DU MISCH AN, ODER WAS?“ ZU SPRACHLICHEN BESONDERHEITEN IN DER „MULTIKULTI-COMEDY“ KAYA YANARS
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 23 2014 Go to
17. Kamienie wilhelmiańskie ze szczytu Góry Chełmskiej koło Koszalina
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Go to
18. Z dziejów błaznów na Pomorzu: Błazen Hintze (zm. 1599)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
19. The Barriers to and Directions of Cross-Border Cooperation in the Northern Part of the Polish-German Borderland
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Go to
20. Rola regulacji w towarowym transporcie samochodowym w Niemczech, od Republiki Weimarskiej do Republiki Federalnej
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
21. Polsko-niemiecka współpraca wojskowa w ramach europejskiej polityki bezpieczeństwa w latach 1991–2011
(Acta Politica Polonica)
4/2014 (30) 2014 Go to
22. Prädispositionen polnischer Außenpolitik: Russland – Polen – Deutschland
(Acta Politica Polonica)
1/2011 (24) 2011 Go to
23. Polityka regionalna Unii Europejskiej a współpraca transgraniczna Polski i Niemiec
(Acta Politica Polonica)
1/2013 (26) 2013 Go to
24. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji pt. Solidarność jako podstawowa wartość społeczna. Teoria i praktyka działania solidarnego w Polsce i Niemczech, Kulice 14-16 VI 2012 r.
(Acta Politica Polonica)
1/2013 (26) 2013 Go to
25. Komitet Wyborczy Mniejszości Niemieckiej na Śląsku Opolskim w wyborach samorządowych 1990–2006
(Acta Politica Polonica)
1/2014 (27) 2014 Go to
26. O solidarności polsko-niemieckiej
(Acta Politica Polonica)
2/2014 (28) 2014 Go to
27. Umieralność niemowląt w „polskich” rejencjach Prus na początku XX wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 3 2015 Go to
28. Zawieranie małżeństw na przedmieściach Szczecina w świetle akt stanu cywilnego z obwodu USC Gumieńce w latach 1875–1906 Część II. Wiek nupturientów
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 4 2015 Go to
29. Niemiecki dyskurs polityczny wokół „powrotu do natury” w kontekście umieralności niemowląt (początek XX wieku)
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 4 2015 Go to
30. Paula von Preradović’ Prosa vor dem Hintergrund der Polemik um die ,christliche Literaturʻ
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Go to
31. „Hausierer im Interieur“: Außenseiterfiguren in Hermann Burgers Erzählungen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Go to
32. „Wünschelrute“ Deutsch: Über Sprachkritik und Sprachreflexion als Modi der Erinnerungshandlungen in Katja Petrowskajas „Vielleicht Esther“ (2014)
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Go to
33. ‚Worum es geht‘: Zum Funktionenspektrum eines Thematisierungs-Ausdrucks in der allgemeinen Wissenschaftssprache
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Go to
34. Zur Operation Merge in den unpersönlichen się ‚sich‘-Konstruktionen im Polnischen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Go to
35. Roswitha Wisniewskis „Geschichte der deutschen Literatur Pommerns“ im Kontext der literarischen Pommernforschung
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Go to
36. Vergangenheit und Gegenwart in der Deutschschweizer Literatur – zwei Sammelbände von einem internationalen Forscherteam
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Go to
37. ZACHOWANIA NABYWCZE W INTERNECIE E-KONSUMENTÓW W AUSTRII, NIEMCZECH I SZWAJCARII
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
38. Polska „piastowska” vs „jagiellońska”. Odmienność wizji relacji z Niemcami jako determinanta poglądów na polską politykę zagraniczną
(Acta Politica Polonica)
4/2016 (38) 2016 Go to
39. Nationale Stereotype von Deutschland und Polen in der einsprachigen deutsch- und polnischsprachigen Lexikographie. Eine kritische Bestandsaufnahme
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
40. „Es ist eine grosse Seligkeit – so allein – so ganz und gar allein mit seinen Träumen zu sein“ – Paul Scheerbart und seine geistige Flucht in den Orient
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
41. Valenzrealisierung in juristischen Texten des Deutschen und des Polnischen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
42. Einige Fragen der Pro-drop-Konfigurationen im Jiddischen mit syntaktischen Merkmalen des Deutschen und Polnischen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
43. Schüleraustausch als Weg zur Entwicklung interkultureller Kompetenz. Deutsch-französische und deutsch-polnische Austauschprojekte im schulischen Bereich
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
44. Kontrastive deutsch-polnische Grammatik: Eine Besprechung der Arbeit von Joanna Golonka: "Kontrastive Grammatik Deutsch-Polnisch für polnische Studenten: ausgewählte Probleme"
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
45. Inne doświadczenia, inna wiedza? Metodologie narodowe i ponadnarodowe a uciekający przedmiot badań. Rozważania na przykładzie bilateralnego projektu „Narracje pisarek i pisarzy polskiego pochodzenia w Niemczech po roku 1989”
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Go to
46. Lokalne historie literatury (polskie i niemieckie ujęcie teoretyczne)
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Go to
47. Kanon polskiej liryki według Petera i Renate Lachmannów
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Go to
48. Pogranicze jako fakt i kulturowa metafora
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Go to
49. Prześniona rewolucja polskiej męskości – o Sprzysiężeniu Stefana Kisielewskiego
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (6) 2016 2016 Go to
50. Überlegungen zu Konzept, Struktur und Inhalt eines Ungarndeutschen Dialektbuchs
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
51. Lautes lesen – Intonationsübungen für polnische Germanistikstudenten
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Go to
52. Karl Dedecius – eine Retrospektive
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Go to
53. Sakrament pokuty i pojednania w katechezie niemieckiej
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2016 2016 Go to
54. Flota i żegluga prowincji Pomorze i Prusy Wschodnie w latach 1919 - 1939
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
55. Pozycja Niemiec w wielobiegunowym świecie gospodarki i finansów
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
56. Emigracja Kaszubów bytowskich do Niemiec w latach 1945-1979
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Go to
57. Kaszubi Pomorza Zachodniego a państwo polskie w latach 1918-1939. Próba nowego spojrzenia
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Go to
58. Przełom w stosunkach polsko-niemieckich wiosną 1939 roku w świetle szczecińskiego dziennika „Stettiner General-Anzeiger”
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2016 2016 Go to
59. Zróżnicowanie działań w zakresie zarządzania wiekiem
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
60. Praca przymusowa Polakowi w III Rzeszy w świetle najnowszej polsko-niemieckiej publikacji o „Utraconej młodości”
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2017 2017 Go to
61. Wzorzec integracji europejskiej – niemiecki czy szwajcarski federalizm?
(Acta Politica Polonica)
1/2017 (39) 2017 Go to
62. Kirche in Norwegen in der Politik der Deutschen Besatzungsmacht und Norwegischer Faschisten.
(Studia Maritima)
Vol. 27/1 2014 2014 Go to
63. MIĘDZY SZCZECINEM A GRYFIĄ – GŁÓWNE WĄTKI HISTORIOGRAFICZNEJ WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ W DRUGIEJ POŁOWIE XX WIEKU
(Studia Maritima)
Vol. 27/2 2014 2014 Go to
64. „A TY ZOSTANIESZ ZE MNĄ. ZGODZIŁAM SIĘ...” – CODZIENNOŚĆ ZWIĄZKÓW POLSKO-NIEMIECKICH W LATACH 1945–1950 NA POMORZU ZACHODNIM1
(Studia Maritima)
Vol. 27/2 2014 2014 Go to
65. Verdeutschungswörterbücher mit dem Fachwortschatz in der deutschen Sprache
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Go to
66. Die PF-Varianten des Expletivs in jiddischen Sätzen und ihren deutschen und polnischen Entsprechungen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Go to
67. Niemcy wczoraj i dziś. Przyczynek do analizy przemian społeczno-kulturowych ludności niemieckiej Dolnego Śląska od 1945 roku do współczesności
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2017 2017 Go to
68. Niemieckie biografie chwili (1946–1948) – próba typologii narracji
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Go to
69. Mówione „miniatury” autobiograficzne pograniczy
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Go to
70. Handel wewnątrzgałęziowy pomiędzy Polską a Niemcami w przemyśle motoryzacyjnym
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Go to
71. Regionalne praktyki pamięci niemieckiej w toku przemian. Uwarunkowania, konteksty, odniesienia
(Acta Politica Polonica)
1/2018 (43) 2018 Go to
72. Społeczno-wartościujący (normatywny) a deskryptywny charakter strony podmiotowej czynu zabronionego. Kompleksowe a (czysto) normatywne ujęcie winy (na przykładzie regulacji urojenia znamienia kontratypu i znowelizowanego ar t. 28 par . 1 KK z 1997 r.)
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2018 (21) 2018 Go to
73. Znaczenie i rola drogi Świętego Jakuba w rozwoju turystyki międzynarodowej w strefie pogranicza Polski z Niemcami
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
74. „NASZA PRZYSZŁOŚĆ LEŻY NA MORZU”. WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA ROZBUDOWY FLOTY NIEMIECKIEJ W LATACH 1898–1912
(Studia Maritima)
Vol. 30 2017 2017 Go to
75. BRYTYJSKO-NIEMIECKI UKŁAD MORSKI Z 18 CZERWCA 1935 ROKU
(Studia Maritima)
Vol. 30 2017 2017 Go to
76. Polscy intelektualiści o znaczeniu Niemiec dla Polski w Unii Europejskiej (2009–2016)
(Acta Politica Polonica)
2/2018 (44) 2018 Go to
77. Rozwiązania polityki imigracyjnej Niemiec na przykładzie ośrodka dla uchodźców Billstieg w Hamburgu
(Acta Politica Polonica)
2/2018 (44) 2018 Go to
78. Wpływ reformacji i kontrreformacji na rozwój treści epitafiów Pomorza Środkowego – na przykładzie wybranych dzieł
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2018 2018 Go to
79. Oprawa literacka jubileuszu stulecia reformacji w księstwie szczecińskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2018 2018 Go to
80. Polnische Heterostereotype über Deutsche im Diskurs über Kriegsentschädigungen an Polen. Analyse polnischer Pressetexte aus dem Jahre 2017
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 28 2019 Go to
81. Zu den Termini ‚unmarkierte Abfolge‘, ‚normale Wortstellung‘ und ‚Grundfolge‘ – ein Überblick über zentrale Positionen in der germanistischen Forschung
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 28 2019 Go to
82. Rola samorządu gminnego w multi-level governance w Republice Federalnej Niemiec
(Studia Administracyjne)
nr 10 2018 2018 Go to
83. Działalność Karola Czejarka – księgarza, współorganizatora instytucji i społecznego ruchu kulturalnego na Pomorzu Zachodnim, germanisty, autora licznych publikacji
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2019 2019 Go to
84. Congress of Westphalia. Participants in the negotiations, main provisions and consequences of decisions taken
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2019 2019 Go to
85. Obraz zastygłego niepokoju. Intencja alegoryczna Charlesa Baudelaire’a według Waltera Benjamina
(Nowa Krytyka)
40 rok 2018 2018 Go to
86. Zum sprachlichen Weltbild in ausgewählten Begriffen aus dem Bereich des Erbrechts in der deutschen und polnischen Sprache
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 29 2020 Go to
87. Der Arbeitsvertrag auf Deutsch und auf Polnisch – Eine Analyse ausgewählter Aspekte auf rechtswissenschaftlicher und sprachlicher Ebene
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 29 2020 Go to
88. Recent developments on the extreme right scene in Germany and the concept of waves of political extremism
(Acta Politica Polonica)
1/2019 (47) 2019 Go to
89. „Brakująca sytuacja” autobiograficzna a literatura migracyjna badana po sąsiedzku
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (12) 2019 2019 Go to
90. Poszarpane biografie, czyli o przesiedlonych i wypędzonych kobietach i dzieciach
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (12) 2019 2019 Go to
91. Bycie nie na miejscu: Listy Georga Forstera z Wilna (1784–1787) jako narracja autobiograficzna
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (12) 2019 2019 Go to
92. DER KONFLIKT ZWISCHEN DEN HERZÖGEN VON POMMERN-STETTIN UND DEM DEUTSCHEN ORDEN IN PREUßEN UM DIE BESETZUNG DES ERZBISTUMS RIGA IN DEN JAHREN 1394–1403 IM LICHTE NEUESTER STUDIEN
(Studia Maritima)
Vol. 32 2019 2019 Go to
93. Notifications of dangerous products from European Union countries in the RAPEX as an e-service
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Go to
94. Passenger transport by the Reichspost vehicles during the interwar period, as exemplified by the Eastern Provinces
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Go to
95. Physical Education and School Sport of the German Minority in Poland in the Interwar Period of the 20th Century
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 30, No. 2/2020 2020 Go to
96. Jan Buk and the Western and Northern Polish Lands. Contribution to the Development of Sorbian-Polish Contacts
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2020 2020 Go to
97. Pomeranus non cantat. Uwe Johnson i Pomorze. Topos utraconej (pierwszej) ojczyzny lub: skąd pochodzę, tego już nie ma
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2020 2020 Go to
98. Wyobcowanie terytorialne na Pomorzu Zachodnim. O Homunculusie z tryptyku Britty Wuttke
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2020 2020 Go to
99. Zwischen ‚Kammerlyrik’ und Requiem: Anna Achmatova in deutschen Übersetzungen
(Rocznik Komparatystyczny)
5 (2014) 2014 Go to
100. Jak badać literaturę emigracyjną?
(Rocznik Komparatystyczny)
5 (2014) 2014 Go to
Page