Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Currently: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 2/2014 (28)
O solidarności polsko-niemieckiej
(Some remarks on the Polish-German solidarity)

Authors: Maciej Drzonek
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
Keywords: solidarity, Polish-German relations, international cooperation
Year of publication:2014
Page range:14 (57-70)

Abstract

The article presents the concept of solidarity in the aspect of cooperation between the two countries – Poland and Germany. There are presented the main factors affectingthe interactions between both states in the context of building the relationship of solidarity among them. It was noted, for example, the political positions of both countries in the European Union, the issue of the sovereignty and energy policy, as well as the relationships between them in the context of Russian policy towards Eastern Europe.

Bibliography

1.Ciepiela D., Solidarność energetyczna Unii Europejskiej to nie fikcja. Rozmowa z Jerzym Buzkiem, przewodniczącym PE, http://biznes.gazetaprawna.pl/wywiady/531091,solidarnosc_energetyczna_unii_europejskiej_to_nie_fikcja.html (14.07.2011).
2.Co dalej z budową polsko--norweskiego gazociągu, www.rmf24.pl/ekonomia/news-co-dalej-z-budowa-polsko-norweskiego-gazociagu,nId,156240 (5.06.2002).
3.Dominicantes i comunicantes 1980–1999, www.iskk.pl/kosciolnaswiecie/64-dominicantes.html (15.05.2014).
4.Dominicantes i comunicantes 2010, www.iskk.pl/kosciolnaswiecie/154-dominicantes-i-communicantes-2010.html (15.05.2014).
5.Drzonek M., Siedziako M., Solidarność z błoń. Wokół nauczania społecznego Jan Pawła II, Szczecin 2011.
6.Jagielski W., Gazowy wybór Gruzinów, „Gazeta Wyborcza” z 6 stycznia 2006 roku.
7.Jaranowski M., „Nasze matki, nasi ojcowie” przed sądem, www.dw.de/nasze-matki-nasi-ojcowie-przed-s%C4%85dem/a-17242507 (20.11.2013).
8.Jk/pap, Tusk i Merkel: W XXI w. konfliktów nie rozwiązuje się zbrojnie, http://polska.newsweek.pl/spotkanie-donalda-tuska-z-angela-merkel-na-newsweek-pl,artykuly,282001,1.html (12.03.2014).
9.Kidyba A., Wspólne wartości a granice Unii, maszynopis.
10.Kublik A., Rura Nord Stream już leży i blokuje rozwój portu w Świnoujściu, http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,9547620,Rura_Nord_Stream_juz_lezy_i_blokuje_rozwoj_portu_w.html (6.05.2011).
11.Mp, tk, ju, Powtarzamy wspólnie: przebaczamy i prosimy o przebaczenie, http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x22007/powtarzamy-wspolnie-przebaczamy-i-prosimy-o-przebaczenie/(25.08.2009).
12.Orędzie biskupów polskich do ich niemieckich braci w chrystusowym urzędzie pasterskim, www.cdim.pl/en/edukacja/zasoby-edukacyjne/teksty/52-oficjalne-teksty-kocioa-katolickiego/49-1965-11-18-ordzie-biskupow-polskich-do-niemieckich (12.10.2012).
13.PAP, d, Tusk u Merkel: relacje z Niemcami wzorem, http://wyborcza.pl/1,76842,8777130,
14.Polsko-rosyjski spór o mięso, www.tvn24.pl/raporty/polsko-rosyjski-spor-omieso,24 (5.10.2012).
15.Preece R., Collis H., Gysin Ch., Some Thinks ARE More Import ant Than Football: Avram Grant, whose Father Survived Auschwitz, Leeds Rooney and England Stars in Moving Visit to Heath Camp ahead of Euro 2012, www.dailymail.co.uk/news/article-2156456/Euro-2012- Avram-Grant-leads-Wayne-Rooney-England-stars-moving-visit-Auschwitz.html (8.06.2012).
16.Przemowienie-Radoslawa-Sikorskiego-na-forum-Niemieckiego-Towarzystwa-Polityki-Zagranicznej.html (28.11.2011).
17.Sikorski R., Poland and the Future of the European Union, www.rp.pl/artykul/13,761586-
18.Steinbach E., Die Macht der Erinnerung, Universitas-Verlag 2010.
19.The World Factbook – Germany, www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/gm.html (11.11.2012).
20.The World Factbook – Poland, www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/pl.html (11.11.2012).
21.Tischner J., Solidarność sumień, w: idem, Etyka solidarności oraz Homo sovieticus, Kraków 1992.
22.Traktat Konstytucyjny Unii Europejskiej. Preambuła, Dz.Urz. UE, C 310/3, 16 grudnia 2004 roku.
23.Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej, http://european-council.europa.eu/media/639256/16_-_tscg.pl.12.pdf (5.10.2012).
24.Tusk: mamy projekt unii energetycznej, http://www.rp.pl/artykul/1097819.html (29.03.2014).
25.Tusk_u_Merkel__relacje_z_Niemcami_wzorem.html (6.12.2010).
26.Wskaźniki gospodarcze państw Unii Europejskiej, www.money.pl/gospodarka/unia-europejska/statystyka/niemcy,5.html oraz www.money.pl/gospodarka/unia-europejska/statystyka/polska,20.html (4.11.2012).