Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2015.1-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / z. 1 2015
Notariusze kamieńskiej kapituły katedralnej i ich funkcje w pierwszej połowie XVI wieku

Authors: Radosław Pawlik
Szczecin
Keywords: chapter Pomerania, Kamień Pomorski (German: Cammin) notaries notary’s office Middle Ages clergy cathedral
Year of publication:2015
Page range:26 (51-76)
Cited-by (Crossref) ?:
Download file

Article file