Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 59.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. ZUR IP-STRUKTUR DES JIDDISCHEN IM DEUTSCH-POLNISCHEN VERGLEICH
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Przejdź
2. Zastosowanie tymczasowego aresztowania jako efekt rozpoznania zażalenia na jego niezastosowanie
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2015 (10) 2015 Przejdź
3. Wykorzystanie rachunku na skalach czasowych do opisu i analizy zjawisk ekonomicznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/1 2015 2015 Przejdź
4. Rozproszone znaczniki czasu
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
5. Zastosowanie koncepcji real-time marketingu w komunikacji z klientem
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
6. ZARZĄDZANIE BUDŻETEM CZASU JAKO DETERMINANTA ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Przejdź
7. UELASTYCZNIANIE CZASU PRACY A GOSPODAROWANIE POTENCJAŁEM PRACY PRZEDSIĘBIORSTWA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Przejdź
8. Organizacja działająca pod presją czasu – szanse i zagrożenia
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Przejdź
9. Składniowe środki kreacji świata przedstawionego w wierszach z tomu "Lutnia po Bekwarku" Jana Lechonia
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
10. Nie taki prosty. Meandry linearnej koncepcji czasu w chrześcijaństwie
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Przejdź
11. MONITOROWANIE TRAFNOŚCI SYSTEMU PROGNOZ SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWIE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
12. O możliwości wykorzystania regresji LOESS w analizie szeregów czasowych
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 2 2016 Przejdź
13. Aktivitätsmodelle der deutschen Frauenbewegung um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert in gesellschaftlicher und publizistischer Tätigkeit von Paulina Kuczalska-Reinschmit
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Przejdź
14. ‚Worum es geht‘: Zum Funktionenspektrum eines Thematisierungs-Ausdrucks in der allgemeinen Wissenschaftssprache
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Przejdź
15. ‚Tempuskontrolle‘ im Deutschen und Polnischen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Przejdź
16. UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU JAKO ANTIDOTUM NA CZAS WOLNY POLSKICH SENIORÓW (NA PRZYKŁADZIE UTW W NOWYM SĄCZU)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
17. ZACHOWANIA WSPÓŁCZESNYCH KONSUMENTÓW A FUNKCJONOWANIE ORGANIZACJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
18. Studenci w sieci – sposoby, rodzaje i motywacje przebywania w cyfrowym świecie na przykładzie studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Przejdź
19. Valenzrealisierung in juristischen Texten des Deutschen und des Polnischen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Przejdź
20. Mężczyzna w oczach kobiety nowoczesnej – w świetle ankiety „Bluszczu” (1932)
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (6) 2016 2016 Przejdź
21. Rachunek TDABC w logistyce zaopatrzenia usług budowlanych - negatywne skutki wdrożenia
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
22. El piano o la dignidad en la pobreza
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Przejdź
23. Wpływ zasobów ludzkich dla nauki i techniki na aktywność innowacyjną regionów państw „Nowej 13”
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Przejdź
24. Wybrane skutki niedoboru uwagi i nadużywania ICT
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
25. Współczesne aspekty duszpasterskiego wsparcia rodziny na przykładzie wakacyjnych wczasorekolekcji dla rodzin
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2015 2015 Przejdź
26. Normatywny a faktyczny czas pracy w Polsce i Unii Europejskiej – stan i uwarunkowania zmian
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/2 2017 2017 Przejdź
27. Analiza wykorzystania czasu pracy kierowców
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Przejdź
28. Angielska Kompania Wschodnia w handlu bałtyckim
(Studia Maritima)
Vol. 28 2015 2015 Przejdź
29. Polityczne i Gospodarcze Aspekty relacji polsko-szwedzkich w latach 1945-1989.
(Studia Maritima)
Vol. 28 2015 2015 Przejdź
30. Handel morski miast pomorskich w XVI i pierwszej połowie XVII wieku.
(Studia Maritima)
Vol. 28 2015 2015 Przejdź
31. Szybkość rozprzestrzeniania się wiedzy pochodzenia zagranicznego w Polsce. Analiza „opóźnień” w cytowaniach patentowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Przejdź
32. Młodzież wobec wyzwań współczesności
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Przejdź
33. Immanencja obrazu – o koncepcji kina według Gilles’a Deleuze’a
(Nowa Krytyka)
38 rok 2017 2017 Przejdź
34. Pamiątka
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
35. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2016 roku, III KK 225/16
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2017 (20) 2017 Przejdź
36. Napisać noc
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
37. Metafizyczne doświadczenie niestałej Arche
(Analiza i Egzystencja)
41 (2018) 2018 Przejdź
38. Turystyka senioralna w kontekście sytuacji materialnej polskich emerytów
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Przejdź
39. Polish Suffragettes and the European Women’s Movement at the Turn of the 19th and 20th Centuries: Paulina Kuczalska-Reinschmit’s Social Activism and Journalism
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
40. Palcem na smartfonie, czyli o prześlizgiwaniu się po relacjach
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2017 (22) 2018 Przejdź
41. Möglichkeiten und Grenzen der Fragebogenmaterialien des „Language and Culture Archive of Ashkenazic Jewry“ am Beispiel der Wortstellung von Verbpartikeln
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 28 2019 Przejdź
42. Relacje rynku turystycznego z rynkami substytucyjnymi
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Przejdź
43. Węgorzyno – szlacheckie miasto prywatne w czasach nowożytnych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2019 2019 Przejdź
44. Englisches wortgut im deutschen medizinischen Fachwortschatz der zeitschriften
(Annales Neophilologiarum)
11 (2017) 2017 Przejdź
45. ESTABLISHING DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN POLAND AND NORWAY IN THE YEARS 1945–1946
(Studia Maritima)
Vol. 31 2018 2018 Przejdź
46. Teoria produkcji z Grundrisse i jej implikacje dla marksizmu
(Nowa Krytyka)
40 rok 2018 2018 Przejdź
47. II Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej jako znak czasu i narzędzie nowej ewangelizacji
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Przejdź
48. Zasoby i sposoby wykorzystania czasu wolnego przez osoby w wieku 60 plus
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 56 2019 2019 Przejdź
49. Letters to the JDC as Autobiographical Sources of Jewish Holocaust Survivors
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (14) 2020 2020 Przejdź
50. From the Action-Packed Film to the Stealth Strategy: A Controlled Revolt against the Tradition of the Western in Desperados III
(Rocznik Komparatystyczny)
11 (2020) 2020 Przejdź
51. On Leszek Koczanowicz (2020): Anxiety and Lucidity. Reflections on Culture in Times of Unrest
(Analiza i Egzystencja)
58 (2022) 2022 Przejdź
52. Eschatyczny sens misyjnej działalności Kościoła
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Przejdź
53. Cenzurowanie organu urzędowego kurii gorzowskiej w latach 1957–1959. Fragment polityki antykościelnej PRL
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Przejdź
54. Bulletin of the Maritime and Colonial League of May 1939 (from the collection of the State Archives of Іvano-Frankіvsk Oblast)
(Studia Maritima)
Vol. 34 2021 2021 Przejdź
55. Chronopoetyka (zwłaszcza dawna) i jej przekładnie
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (16) 2021 2021 Przejdź
56. Dom lalek. Zegar i to, czego nie wiemy o czasie
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (16) 2021 2021 Przejdź
57. Dwie podróże Sienkiewicza (o labiryncie czasowym XIX-wiecznej Europy)
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (16) 2021 2021 Przejdź
58. Czy Białoszewski często patrzył na zegarek?
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (16) 2021 2021 Przejdź
59. Jubileusz? Fraszka
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (17) 2021 2021 Przejdź
Strona