Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096     DOI: 10.18276/sip.2016.43/3-32
CC BY-SA CEEOL

Lista wydań / nr 43/3 2016

ZACHOWANIA WSPÓŁCZESNYCH KONSUMENTÓW A FUNKCJONOWANIE ORGANIZACJI

Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (351-360)
Słowa kluczowe: zachowania konsumentów czas szybkość działania organizacja przeciążenia pracowników
Autorzy: Anna Pluta
Uniwersytet Szczeciński

Abstrakt

Artykuł porusza problem funkcjonowania organizacji w kontekście zmian zachodzących w zachowaniach współczesnych konsumentów. Dostrzegana temporalność w zachowaniach wywiera wpływ na szybkość działania organizacji, a to stwarza zagrożenia dla zatrudnionych pracowników. Celem opracowania jest zainicjowanie dyskusji nad problemem zachowań współczesnych klientów i ocena wpływu tej sytuacji na funkcjonowanie organizacji.

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ashkenas, R., Ulrich, D., Jick, T., Kerr, S. (1998). Boundaryless Organization. Behind the Chains of Organizational Structure. San Francisco: Jossey – Bass Inc. Publishers.
2.Baranowska-Skima, A. (2014). Jakość obsługi: cena i oferta najważniejsze. Pobrane z: http://www.egospodarka.pl/79264,Jakosc-obslugi-cena-i-oferta-najwazniejsze,1,39,1.html (13.11.2015).
3.Bauman, Z. (2011). Kultura w płynnej nowoczesności. Warszawa: Agora.
4.Beesley, A. (1995). Time Compression – New Source of Competitiveness in the Supply Chain. Logistic Focus, 3 (5), 24–25.
5.Blaxill, M., Hout, T. (2006). Make Decisions Like a Fighter Pilot. W: C.W. Stern, M.S. Deimler (red.), The Boston Consulting Group on Strategy (s. 371–372). New York: John Wiley & Sons.
6.Bruch, H., Ghoshal, S. (2003). Unleashing Organizational Energy. MIT Sloan Management Review, 45 (1), 44–51.
7.CBOS (2010), Czas wolny Polaków. Komunikat z badań, BS/133/2010. Warszawa.
8.Chrzan, E. (2013). PAT – Czas jako istotny element marketingu mix. Handel Wewnętrzny, lipiec–sierpień (III), 46–52.
9.Cox, T., Griffiths, A., Rial-González, E. (2006). Badania nad stresem związanym z pracą. Raport Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
10.Drucker, P.F. (1994). Praktyka zarządzania. Warszawa: Nowoczesność Sp. z o.o.
11.Dybka, S. (2013). Znaczenie czasu jako elementu wyboru obiektu handlowego przez klienta. Handel Wewnętrzny, lipiec–sierpień (III), 170–179.
12.Eriksen, T.H. (2003). Tyrania chwili. Warszawa: PIW.
13.Feldy, M. (2012). E-konsumentów portret własny. e-Mentor, 4 (46). Pobrane z: http://www.e--mentor.edu.pl/artykul/index/numer/46/id/956 (16.11.2015).
14.Frąckiewicz, E., Pluta, A. (2013). Rola kadry kierowniczej w budowaniu synergicznego układu relacji przedsiębiorstwo–pracownik–klient. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, 1144, 79–88.
15.Fromm, E. (2011). Mieć czy być? Poznań: Rebis.
16.Garrow, V. (2015). Organisation Design in a VUCA Word. W: HR in a Disordered World. IES Perspectives on HR 2015. Brighton: Institute for Employment Studies.
17.Gąsior, M. (2013). Czas oczekiwania na produkt jako czynnik determinujący dokonanie transakcji przy wykorzystaniu sieci Internet. Handel Wewnętrzny, lipiec–sierpień (III), 137–147.
18.Gleick, J. (2003). Szybciej, Poznań: Zysk i S-ka.
19.EY (2014). Homo informaticus – jak cyfrowi konsumenci zachowują się w sieci? Pobrane z: http://www.ey.com/PL/pl/Services/Advisory/Jak-cyfrowi-konsumenci-zachowuja--sie-w-sieci (15.11.2015).
20.Jaciow, M. (2013). Czas jako determinanta zakupów on-line. Handel Wewnętrzny, lipiec– sierpień (III), 155–165.
21.Łatowska, E. (2001). Ochrona niektórych praw konsumentów. Warszawa: PWN.
22.Maciejewski, G. (2012). Konsument w strategii współczesnego przedsiębiorstwa. Konsument i Rozwój, 2, 37–46.
23.Maciejewski, G. (2013). Współczesny konsument a konsumpcja dóbr i usług czasochłonnych i czasooszczędnych. Handel Wewnętrzny, lipiec–sierpień (III), 14–25.
24.Macrone, M. (2003). EUREKA! Co naprawdę miał na myśli Archimedes. Warszawa: Świat Książki.
25.Mainge, Ch., Muller, J.-L. (1995). Walka z czasem. Atut strategiczny przedsiębiorstwa. Warszawa: Poltext.
26.Matejun, M., Nowicki, M. (2013). Organizacja w otoczeniu – od analizy otoczenia do dynamicznej lokalizacji. W: A. Adamik (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne (s. 152–221). Warszawa: Wolters Kluwer.
27.Mercz-Kot, D., Andysz, A. (2014). Kondycja zawodowa, rodzinna i zdrowotna pracujących Polaków, mieszkańców miast. Medycyna Pracy, 65 (6), 785–797.
28.Pluta, A. (2014). Pułapka przyspieszenia – wyzwanie współczesnych przedsiębiorców. W: A. Postuła, B. Glinka, J. Pasieczny (red.), Oblicza przedsiębiorczości (s. 13–29). Warszawa: Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
29.Pluta, A. (2015). Organizacja działająca pod presją czasu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 849, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 39, 263–275.
30.Probst, G., Raisch, S. (2005). Organizational Crisis: The Logic of Failure. Academy of Management Executive, 19 (1), 95–98.
31.Rochmińska, A. (2012). Centra handlowe – miejsca spędzania czasu wolnego przez łodzian. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 11, 207–217.
32.Schoeneborn, D., Blaschke, S., Kaufmann, I.M. (2013). Recontextualizing Anthropomorphic Metaphors in Organization Studies: The Pathology of Organizational Insomnia. Journal of Management Inquiry, 22 (4), 435–450.
33.Siuda, P. (2012). Kolekcjonowanie kontra szybkie konsumowani. Przegląd Socjologii Jakościowej, VIII (3), 58–75.
34.Sztumski, W. (2006). Turboświat i zasada odśpieszania. Problemy Ekorozwoju, 1, 49–57.
35.Sztumski, W. (2009). Przyspieszać czy odśpieszać? Sprawy Nauki. Pobrane: http://www.sprawynauki.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1382&catid=288&Itemid=30 (31.03.2014).
36.Szwykowska, K. (2015). W drodze do zmiany. Newsweek extra PSYCHOLOGIA, 2, 18–21.
37.Tomski, P. (2011). Paradygmat hiperdynamiki otoczenia a współdziałanie gospodarcze współczesnych przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, 1, 7–18.
38.Tucker, R.B. (1998). Zarządzanie z przyszłością. Warszawa: Pruszyński i S-ka.
39.Zaborowski, M. (2015). Iluzje i fantomy zmiany. Newsweek extra PSYCHOLOGIA, 2, 10–14.