Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.48-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (48) 2017
Młodzież wobec wyzwań współczesności

Autorzy: Alina Oczachowska
Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych
Słowa kluczowe: styl życia technologia czas wolny smartfon
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (43-51)
Klasyfikacja JEL: M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest rozpoznanie stylu życia młodzieży akademickiej, a szczególnie wpływu technologii na sposób życia i wartościowania oraz oceniania rzeczywistości. Styl życia powszechnie ocenia się, biorąc pod uwagę powody do zadowolenia i obawy, a także plany i nadzieje wyrażane co do przyszłości. Technologia w życiu młodzieży odgrywa dużą rolę i proces komunikowania przez nowoczesne media zastąpił w wielu przypadkach inne rodzaje komunikacji. Technologia i jej intensywne użytkowanie staje się podstawą do upodobnienia się życia młodzieży na całym świecie. Wśród badanych studentów nie stwierdzono wielu obaw dotyczących przyszłości poza lękiem przed konfliktem zbrojnym. Usamodzielnienie się jest odkładane na późniejszy termin, a skłonność do podejmowania wysokiego ryzyka jest niewielka i dotyczy rodziny, zaś dość znaczna, gdy odnosi się do spraw zawodowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Januszek, H., Sikora, J. (2012). Podstawy socjologii. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
2.Konieczna, D. (2014). Analiza dyskursu. W poszukiwaniu współczesnej młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo CedeWu.pl.
3.Kurek, M. (2013). Strona szyta na miarę smartfona. Pobrano z: www.epr.pl/strona-szyta-na-miare-smartfona,e-pr,37064,1.html (12.01.2016).
4.Pawlikowska, K., Maison, D. (2014). Polki. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
5.Sielicki, J. (2002). Style życia Polaków ‒ raport. Marketing w Praktyce, 11, 33‒37.
6.Sienkiewicz, B. (2012). Polityka 2.0. Tygodnik Powszechny, 13, 3.
7.Trejderowski, T. (2013). Kradzież tożsamości. Terroryzm informatyczny. Warszawa: Eneteia ‒ Wydawnictwo Psychologii i Kultury.
8.Witek, E. (2014). Komunikacja wizualna. Nowoczesne narzędzia. Wrocław: Wydawnictwo Astrum.