Annales Neophilologiarum

ISSN: 1734-4557     eISSN: 2353-2823    OAI    DOI: 10.18276/an.2015.9-15
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 9 (2015)
El piano o la dignidad en la pobreza
(El piano lub godność w biedzie)

Autorzy: Santa Ferretti
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny
Słowa kluczowe: językoznawstwo techniki narracyjne: przestrzeń i czas literatura: nowela opowiadanie
Rok wydania:2015
Liczba stron:11 (217-227)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł przedstawia wyniki badań nad technikami narracyjnymi istotnymi dla stylu, fabuły i punku widzenia narratora w nowelach Carmen Laforet oraz prezentuje ich przykłady. Pozwalają one Czytelnikom dostrzec głębsze znaczenie tekstu Carmen Laforet oraz pomagają w jego wizualizacji. Elementy literackie w narracji, poddane analizie i interpretacji w artykule, obejmują: fabułę nowel, ich tematykę, styl, strukturę świata przedstawionego oraz perspektywę narracyjną i jej ideologiczną wymowę. Techniki szczególnie istotne dla budowy fabuły i świata przedstawionego nowel Carmen Laforet to: retrospekcja, analepsa oraz prolepsa, obecne w opowiadaniu kształtowanym przez narratora w pierwszej, drugiej i trzeciej osobie oraz narratora wszechwiedzącego w trzeciej osobie. Celem artykułu jest analiza i interpretacja zabiegu retrospekcji, który jest używany, gdy Carmen Laforet uznaje za istotne, aby czytelnik wiedział, co wydarzyło się przed wydarzeniami opisywanymi w noweli El Piano. Artykuł przedstawia rownież wyniki badań nad retrospekcją stosowaną w sytuacjach, gdy autor i główna postać noweli zmieniają perpektywę czasową w swoich opowiadaniach, oscylując między teraźniejszością a teraźniejszością, a zarazem autor ujawnia Czytelnikom przyszły rozwój opisywanych wydarzeń.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Palomo M. del P., 1958, Carmen Laforet y su mundo novelesco, Monteagudo, Murcia, Núm. 22.
2.Puente Samaniego P. de la., 1994, La narrativa breve de Carmen Martín Gaite, Plaza Universitaria Ediciones, Salamanca.
3.Quintana Tejera L.M., 1997, Nihilismo y demonios (Carmen Laforet: Técnica narrativa y estilo literario en su obra), Universidad Autónoma de México, México.
4.Sirvent Ramos A., 1989, Roland Barthes: De las críticas de interpretación al análisis textual, Universidad de Alicante, Alicante.
5.Viñas Piquer D., 2003, Hermenéutica de la novela en la teoría literaria de Francisco Ayala, Fundación Francisco Ayala, Madrid.