Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.36-18
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (36) 2016
Rachunek TDABC w logistyce zaopatrzenia usług budowlanych - negatywne skutki wdrożenia

Autorzy: Łukasz Marzantowicz
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: koszt działań logistycznych w zaopatrzeniu równanie czasowe w TDABC negatywne skutki stosowania TDABC
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (176-183)
Klasyfikacja JEL: G31 M21 M40
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł ma charakter teoriopoznawczy i praktyczny. Na kanwie teorii om.wiono specyfikę koszt.w działań logistycznych w zaopatrzeniu usług budowlanych. Praktycznego charakteru rozważaniom nadaje aspekt wykorzystania wynik.w autorskiego badania fokusowego ukazującego problemy i skutki niewłaściwego zastosowania narzędzia optymalizującego sferę zaopatrzenia w przedsiębiorstwie budowlanym, jakim jest rachunek koszt.w działań sterowany czasem TDABC. Celem zasadniczym artykułu jest przestawienie negatywnych skutk.w wdrożenia rachunku koszt.w działań sterowanego czasem w sferze zaopatrzenia usługowych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Biernacki, M., Kowalak, R. (2012). Rachunek kosztów logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
2.Bruggeman, W., Moreels, K. (2005). Time-Driven Activity Costing. A New Paradigm in Cost Management. Pobrane z: http://www.bimac.be/pdf/bm_eng_may03.pdf (31.05.2005).
3.Czubakowska, K., Winiarska, K. (2002). Rachunek kosztów w przemyśle, handlu, usługach. Gdańsk: ODDK.
4.Jacyna, M. (2009). Modelowanie i ocena systemów transportowych. Warszawa: OWPW.
5.Jaworski, K.M. (1999). Metodologia projektowania realizacji budowy. Warszawa: PWN.
6.Kaplan, R., Anderson, S. (2008). Rachunek kosztów działań sterowany czasem TDABC. Warszawa: PWN.
7.Marzantowicz, Ł. (2015). Ekonomiczne korzyści zastosowania rachunku TDABC w zaopatrzeniu usług budowlanych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 885, Problemy Transportu i Logistyki, 31, 93–105.
8.Sobańska, I. (2009). Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne. Warszawa: C.H. Beck.
9.Szychta, A. (2012). Rola równań czasowych w rachunku kosztów działań sterowanym czasem. Przegląd Organizacji, 9, 33–36.