Annales Neophilologiarum

ISSN: 1734-4557     eISSN: 2353-2823    OAI    DOI: 10.18276/an.2017.11-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 11 (2017)
Englisches wortgut im deutschen medizinischen Fachwortschatz der zeitschriften
(Wyrazy pochodzenia angielskiego w słownictwie Specjalistycznym niemieckich czasopism medycznych)

Autorzy: Ewa Maria Majewska
Słowa kluczowe: słownictwo medyczne języki specjalistyczne czasopisma medyczne terminologia medyczna anglicyzmy
Rok wydania:2017
Liczba stron:16 (77-92)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W medycynie dominującą rolę odgrywała przez wieki łacina. Obecnie to język angielski stał się jej międzynarodowym głosem. Komunikacja między naukowcami i lekarzami z różnych krajów odbywa się w większości po angielsku. Jednakże kontakt z pacjentami a także kontakty między niemieckimi kolegami po fachu, nauczanie oraz część pracy naukowej są prowadzone w języku niemieckim. Język angielski wpływa na język medyczny w niemieckich czasopismach fachowych, które to coraz częściej zawierają dużo angielskich słów. W niniejszym artykule zostały zaprezentowane tego typu przykłady, opracowane na podstawie artykułów z niemieckojęzycznych czasopism. Terminy te albo zostały przejęte bezpośrednio z języka angielskiego lub też wraz z niemieckim członem wchodzą w skład tzw. hybryd. Zebrany korpus został poddany analizie morfologicznej i semantycznej. Zawiera on nie tylko pojedyncze słowa ale także grupy wyrazów, tworzących dany termin, a także akronimy. Zanalizowany materiał językowy obejmuje przede wszystkim terminy odnoszące się do badań diagnostycznych, zabiegów chirurgicznych, terapii i chorób. W międzynarodowej prasie medycznej można wyszczególnić centrum i peryferia. Centrum obejmujące czasopisma fachowe o znaczeniu międzynarodowym jest otoczone przez czasopisma o zasięgu krajowym. Język angielski wkracza coraz mocniej w niemieckie słownictwo medyczne, choć przede wszystkim przejmowane są nowe terminy angielskie, związane z najnowszymi osiągnięciami w zakresie medycyny.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baethge, Christopher. „Die Sprachen der Medizin“ Deutsches Ärzteblatt 105, Heft 3, (2008) URL:www.thescientist.com/article/print/54513, Zugriff am 2.7.2008.
2.Caspar, Wolfgang. Medizinische Terminologie, Stuttgart. New York: Thieme, 2007.
3.Eckart, Wolfgang U.: „Venter id est hwamba – „Sprach“-geschichte der Medizin aus der Perspektive des Unterrichts“. In: Handbuch Sprache in der Medizin, (Hg.) Albert Busch, Thomas Spranz-Fogassy, 3-25. Berlin, Boston: de Gruyter, 2015.
4.Holubar, Karl, Cathrin Schmidt. Medizinische Terminologie und ärztliche Sprache, Wien: Facultas.wuv, 2007.
5.Friedbichler, Michael, Ingrid Friedbichler, Jens Christoph Türp. „Wissenschaftliche Fachkommunikation im Zeitalter der Globalisierung. Trends, Herausforderungen und Lösungsansätze für die Zahnmedizin im deutschen Sprachraum“. Praxis und Fortbildung 12 (2008): 1193-1202.
6.Graddol, David English Next. Why global English may mean the end of English as a foreign language. British Council 2006, 14. Zugriff am 28.02.2018, https://englishagenda.britishcouncil.org/sites/default/files/attachments/books-english-next.pdf.
7.Jachym, Barbara. „Deutsch als Wissenschaftssprache, where are you? Einige Bemerkungen zu den Artikelüberschriften in der deutschen Onlinepresse“, Glottodidactica XLI/2 (2014): 87-98.
8.Navarro, Fernando A. „Englisch oder Deutsch? Die Sprache der Medizin aufgrund der in der Deutschen Medizinischen Wochenschrift erschienenen Literaturangaben (1920-1995)“, Deutsche Medizinische Wochenschrift (1996) 121: 1561-1566.
9.Roche, Jörg, „Deutsch als Wissenschaftssprache – Normorientierung zwischen Anglophilie, Anglomanie und Anglophobie“. In: Texte im Spannungsfeld von medialen Spielräumen und Normorientierung, Pisaner Fachtagung 2014 zu interkulturellen internationalen Perspektiven der internationalen Germanistik, Hg. Martine Dalmas, Marina Foschi Albert, Marianne Hepp, Eva Neuland, 89-108, München: Iudicium, 2015.
10.Willmanns, Juliane C., Günther Schmitt. Die Medizin und ihre Sprache. Landsberg/Lech: Ecomed, 2002.