Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.81-23
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2016 (81)
Szybkość rozprzestrzeniania się wiedzy pochodzenia zagranicznego w Polsce. Analiza „opóźnień” w cytowaniach patentowych

Autorzy: Małgorzata Wachowska
Słowa kluczowe: dyfuzja wiedzy czas adopcji cudzej wiedzy cytowania patentowe Polska
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (265-274)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest wskazanie, jak szybko wiedza z różnych stron świata jest transferowana do podmiotów zlokalizowanych w Polsce. Metodologia badania – W artykule została wykorzystana metoda „opóźnień” w cytowaniach patentowych, polegająca na analizie dokumentów patentowych, pod kątem tego, ile lat minęło od momentu, w którym dany zagraniczny wynalazek został zgłoszony do ochrony patentowej lub określony zagraniczny artykuł został opublikowany aż do momentu, w którym zostały one zacytowane w aplikacji patentowej podmiotu zlokalizowanego w Polsce. Badaniem objęto 20 przedsiębiorstw oraz 5 uczelni. Łącznie przeanalizowano 1899 aplikacji patentowych, dotyczących praw ochronnych na wynalazki przyznanych przez UPRP w latach 2005–2011. Wynik – Wiedza zagraniczna rozprzestrzenia się w Polsce średnio w ciągu 16,14 lat i jest to dłuższy czas niż w przypadku wiedzy krajowej, która jest adoptowana w ciągu 12,77 lat. Spośród zasobów wiedzy zagranicznej, które stanowią największe oparcie dla wynalazczości w Polsce, najszybciej dochodzi do dyfuzji wiedzy japońskiej, zaś najwolniej amerykańskiej. Oryginalność – W artykule wykorzystano opracowaną przez autorkę unikatową bazę danych, łączącą patenty poszczególnych podmiotów z Polski z charakterystyką patentów i publikacji, na które powoływały się w opisach patentowych podmioty objęte badaniem.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adams, J.D. (1990). Fundamental Stocks of Knowledge and Productivity Growth. Journal of Political Economy, 98, 673–702.
2.Adams, J.D., Clemmons, J.R. (2013). How Rapidly does Science Leak out? A study of the diffusion of fundamental ideas, Journal of Human Capital, 7 (3), 191–229.
3.Adams, J.D., Clemmons, J.R., Stephan, P.E. (2006). How Rapidly does Science Leak out? NBER Working Paper Series, 11997.
4.Alcacer, J., Gittelman, M. (2006). Patent Citations as a Measure of Knowledge Flows: The Influence of Examiner Citations. The Review of Economics and Statistics, 88 (4), 774–779.
5.Alcacer, J., Gittelman, M., Sampat, B.N. (2009). Applicant and Examiner Citations in U.S. Patents: An Overview and Analysis, Research Policy, 38, 415–427.
6.Azoulay, P., Graff Zivin, J.S., Sampat, B.N. (2011). The Diffusion of Scientific Knowledge Across Time and Space: Evidence from Professional Transitions for the Superstars of Medicine. NBER Working Paper Series, 16683.
7.Branstetter, L., Ogura, Y. (2005). Is Academic Science Driving a Surge in Industrial Innovation? Evidence from Patent Citations. NBER Working Paper Series, 11561.
8.Griliches, Z. (1957). Hybrid Corn: an Exploration in the Economics of Technical Change. Econometrica, 25, 501–522.
9.Henderson, R., Cockburn, I. (1996). Scale, Scope, and Spillovers: the Determinants of Research Productivity in drug Discovery. RAND Journal of Economics, 27, 32–59.
10.Jaffe, A.B., Trajtenberg, M., Henderson, R. (1993). Geographic Localization of Knowledge Spillovers as Evidenced by Patent Citations. Quarterly Journal of Economics, 108 (3), 577–598.
11.Mansfield, E. (1963). Intra-firm Rates of Diffusion of an Innovation. The Review of Economics and Statistics, 45, 348–359.
12.Mansfield, E. (1985). How Rapidly does New Industrial Technology Leak out? The Journal of Industrial Economics, 34 (2), 217–223.
13.Mansfield, E., Schwartz, M., Wagner, S. (1981). Imitation Costs and Patents: an Empirical Study. The Economic
14.Journal, 91, 907–918.
15.PAN (2011). Firmy patentujące w Polsce w 2010 r. i w latach 2005–2009. Warszawa: Polska Akademia Nauk.
16.Roach, M., Cohen, W.M. (2012). Lens or Prism? Patent Citations as a Measure of Knowledge Flows from Public Research. NBER Working Paper Series, 182292.
17.Scotchmer, S. (1991). Standing on the Schoulders of Giants: Cumulative Research and the Patent Law. Journal of Economic Perspectives, 5, 29–41.
18.Sorenson, O., Singh, J. (2007). Science, social networks and spillovers. Industry and Innovation, 14, 219–239.
19.UPRP (2010). Raport roczny 2010. Warszawa: Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej.
20.UPRP (2011). Raport roczny 2011. Warszawa: Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej.
21.Wachowska, M. (2014a). Rola bliskości geograficznej w pozyskiwaniu wiedzy. Badanie cytowań patentowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 347, 483–491.
22.Wachowska, M. (2014b). Znaczenie „bliskości” dla transferu wiedzy do regionu. Analiza cytowań patentowych. Barometr Regionalny, 12 (2), 105–110.
23.Wachowska, M. (2015). Dyfuzja wiedzy z sektora przedsiębiorstw do sektora nauki polskiej – analiza cytowań patentowych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 228, 186–195.