Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/2-30
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (2) 2017
Wybrane skutki niedoboru uwagi i nadużywania ICT

Autorzy: Aleksander Z. Wassilew
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Zakład Gospodarki
Słowa kluczowe: czas uwaga sieć kultura
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (295-303)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest próba uporządkowania i zarysowania mapy problemów, po­wstających wskutek nieumiarkowanego korzystania z ICT oraz konsumowania nieograniczonych treści medialnych w sieci. Nadmierne zaangażowanie uwagi i czas spędzony w przestrzeni wirtu­alnej zmieniają styl życia, jak i kulturę.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anderson, C. (2011). Za darmo. Kraków: Znak.
2.Barber, B.M., Odean, T. (2000). Trading is hazardous to your wealth: The conunon stock invest-ment performance of individual investors. The Journal of Finance, 55 (2), 773-806. Pobrano z: http://www.traderslaboratory.com/fomms/attachments/30/26024-what-new-trader-needs-know-about-individual_investor _performance _final. pdf (3. O 1.2017).
3.Bradberry, T. (2017). Multitasking Damages Your Brain and Your Career, New Studies Suggest.
4.Pobrano z: http://www.talentsmart.com/articles/Multitasking-Damages-Your-Brain-and-Your-Career,-New-Studies-Suggest-2102500909-p-l.htrnl (1.01.2017).
5.Carr, N. (2013). Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg. Gliwice: Helion.
6.Chabris, C., Simons, D. (2011). Niewidzialny goryl. Dlaczego intuicja nas zwodzi? Warszawa:
7.MT Biznes.
8.Devenport, T. H., Beck, J.C. (2001). The Attention Economy: Understanding the New Currency of Business. Harvard Business School Press.
9.Edelman, J. (2014). Choicemaking and the Interface. Pobrano z: http://nxhx.org/Choicemaking/ (4.01.2017).
10.Eriksen, T.H. (2003). Tyrania chwili: szybko i wolno płynący czas w erze informacji. Warszawa:
11.PIW.
12.Founier, L. (2014). Towards a Zero Marginal Cost Economy. Pobrano z: http://arxiv.org/pdf/ 1405.2051.pdf (8.01.2016).
13.Furedi, F. (2008). Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści? Warszawa: PIW.
14.Gergen, K.J. (2009). Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym. Warszawa: Wy-dawnictwo Naukowe PWN.
15.Gleick, J. (2003). Szybciej. Przyspieszenie prawie wszystkiego. Poznań: Zysk i S-ka.
16.Goldhaber, M.H. (1997), The Attention Economy and the Net. First Monday, 2 (4). Pobrano z: http://firstmonday.org/ojs/index. php/fm/article/view/519/440 (20.12.2016).
17.Harris, T. (2015). Pobrano z: http://www.tristanharris.com/tag/time-well-spent/ (23.12.2016). Harris, T. (2016). How Technology Hijacks People's Minds - from a Magician and Google 's Design Ethicist._Pobrano z: http://www.tristanharris.com/2016/05/how-technology¬hij acks-peoples-minds-from-a-magician-and-goo gles-design-ethicist/ (23 .12.2016).
18.Holmen, M. (2016). Stop Wasting Time in the Attention Economy. Pobrano z: http://www.digital bookworld.com/2016/stop-wasting-time-in-the-attention-economy/ (22.12.2016).
19.Keen, A (2015). The Internet is not the answer. Atlantic Books Ltd.
20.Kim, H. (2013). Exercise rehabilitation for smartphone addiction. Pobrano z: http://e-jer.org/journal/view. php?viewtype=cited&nurnber=2013600081 (21.12.2016).
21.Kim, L. (2015). Multitasking is killing your brain. Pobrano z: http://www.inc.com/larry-kim/why-multi-tasking-is-killing-your-brain.html (1.01.2017).
22.Lorean, D. (2011). Sztuka prostoty. Warszawa: Czarna Owca.
23.MacMaster, K. (2016). The Attention Economy: Why Marketers Are Killing, Not Capturing, Attention. Pobrano z: https://www.vidyard.com/blog/attention-economy-marketers-killing-not-capturing-attention/ (24.12.2016).
24.Postman, N. (1995). Technopol. Triumf techniki nad kulturą. Warszawa: Muza SA
25.Schwartz, B. (2013). Paradoks wyboru. Dlaczego więcej oznacza mniej. Warszawa:
26.Wydawnictwo Naukowe PWN.
27.Simon, H. (1971). Designing Organizations for an Information - Rich World. W: M. Greenberger (red.), Computers, Communication, and the Public Interest. Baltimore: The Johns Hop¬kins Press.
28.Sławska, M., Sławski, M. (2015). Cyfrowe media-szansa czy ślepa uliczka edukacji? Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 17 (43/2).
29.Szpunar, M. (2015). Internet i jego wpływ na procesy pamięciowe. Pobrano z: http://www.magdalenaszpunar.com/ _publikacje/2015/2015_70_10.pdf (1.01.2017).
30.Thaler, R.H., Tversky, A, Kalmernan, D., Schwartz, A (1997). The effect of myopia and loss aver-sion on risk taking: An experimental test. The Quarterly Journal of Economics, 647--661. Pobrano z: https ://faculty .chicagobooth.edn/Richard. Thaler/research/ pd£'TheEffectofMy opiaandLossAversiononRiskTakingAnExperimental Test. pelf (2. O 1. 2017).
31.The Guardian. Pobrano z: https://www.theguardian.com/money/2016/dec/31/french-workers-win-legal-right-to-avoid-checking-work-email-out-of-hours (31.12.2016).