Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 2110 (limit rekordów: 100, liczba stron: 22).
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Wstęp z. 3 2015 2015 Przejdź
2. PROPAGANDA III RZESZY W PRZEDDZIEŃ XI. LETNICH IGRZYSK OLIMPIJSKICH W BERLINIE W 1936 ROKU (W ŚWIETLE „VÖLKISCHER BEOBACHTER” – NACZELNEGO ORGANU NSDAP) z. 3 2015 2015 Przejdź
3. MABUSE – ŻYD CZY NAZISTA? z. 3 2015 2015 Przejdź
4. PROPAGANDA A PRAWDA HISTORYCZNA – FRYDERYK II W FILMIE FABULARNYM III RZESZY z. 3 2015 2015 Przejdź
5. KULT PRZYWÓDCY W III RZESZY W FILMIE PROPAGANDOWYM TRIUMF WOLI z. 3 2015 2015 Przejdź
6. HEINRICH GEORGE (1893–1946): MIĘDZY SZTUKĄ A POLITYKĄ z. 3 2015 2015 Przejdź
7. PRZECIW HITLERYZMOWI I WOJNIE. POLSKI FILM PROPAGANDOWY LONDYŃSKIEGO BIURA FILMOWEGO z. 3 2015 2015 Przejdź
8. OTAKAR VÁVRA I KINO PROTEKTORATU CZECH I MORAW z. 3 2015 2015 Przejdź
9. Determinanty konkurencyjności polskich regionów w Unii Europejskiej z. 2 2015 2015 Przejdź
10. Wykorzystanie środków z Europejskiego Fundu szu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2007–2013 z. 2 2015 2015 Przejdź
11. Współpraca transgraniczna w ramach euroregionu Pomerania z. 2 2015 2015 Przejdź
12. Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej w województwach nadmorskich Polski z. 2 2015 2015 Przejdź
13. Ceny usług komunikacji miejskiej jako element konkurencyjności na przykładzie miast województwa zachodniopomorskiego z. 2 2015 2015 Przejdź
14. Indykatory jakości rządzenia w ujęciu regionalnym z. 2 2015 2015 Przejdź
15. Samorząd lokalny i bank partnerami współpracy w rozwoju lokalnym z. 2 2015 2015 Przejdź
16. Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku w okręgu nr 13 – uwarunkowania, strategia i taktyka komitetów, rezultaty z. 2 2015 2015 Przejdź
17. Połabszczyzna zapomniana Część VII : Gotszalk, czyli zmienność fortuny z. 1 2015 2015 Przejdź
18. Z Pomorza do Wielkopolski. Kościół Najświętszej Marii Panny na Ostrowie Tumskim w Poznaniu jako przyczynek do dyskusji z. 1 2015 2015 Przejdź
19. Notariusze kamieńskiej kapituły katedralnej i ich funkcje w pierwszej połowie XVI wieku z. 1 2015 2015 Przejdź
20. Pomiędzy bimetalizmem a monometalizmem. Ekonomiczno-prawne aspekty systemu monetarnego Rzeszy Niemieckiej w drugiej połowie XIX wieku z. 1 2015 2015 Przejdź
21. Udział jednostek cudzoziemskich Waffen-SS i Wehrmachtu w działaniach wojennych na Pomorzu Zachodnim w pierwszych miesiącach 1945 roku z. 1 2015 2015 Przejdź
22. Propaganda osiągnięć spółdzielni produkcyjnych i państwowych gospodarstw rolnych na łamach czasopisma „Głos Szczeciński” do 1956 roku. Z dziejów komunistycznej indoktrynacji polskiego społeczeństwa na Pomorzu Zachodnim z. 1 2015 2015 Przejdź
23. Działalność dydaktyczna, wychowawcza oraz opiekuńcza Szkoły Międzynarodowej w Szczecinie w kontekście rozwoju szkolnictwa niepublicznego po 1989 roku z. 1 2015 2015 Przejdź
24. Struktura narodowościowa województwa zachodniopomorskiego z. 4 2015 2015 Przejdź
25. Charakterystyka wymiany towarowej województwa zachodniopomorskiego z zagranicą z. 4 2015 2015 Przejdź
26. Projektowane Centrum Nauki i Techniki „Energia” w Karlinie – nowa atrakcja turystyczna na Pomorzu Zachodnim z. 4 2015 2015 Przejdź
27. Działalność społeczna w III sektorze na przykładzie szczecińskiego stowarzyszenia Równość na Fali z. 4 2015 2015 Przejdź
28. Czołowa pozycja województwa zachodniopomorskiego w ruchu turystycznym w Polsce z. 4 2015 2015 Przejdź
29. Kronika sportowa Szczecina. Część XIX : rok 2014 z. 4 2015 2015 Przejdź
30. Słowo wstępne z. 1 2016 2016 Przejdź
31. Władztwo rady i gmina w reprezentacji dużych miast pruskich w średniowieczu z. 1 2016 2016 Przejdź
32. Miód w gospodarce komturstwa malborskiego z. 1 2016 2016 Przejdź
33. Rytm pracy w kancelarii księcia wschodniopomorskiego, Mściwoja II (1266–1294) z. 1 2016 2016 Przejdź
34. Milites novi w otoczeniu księcia wołogoskiego Warcisława IV (1309–1326) z. 1 2016 2016 Przejdź
35. Sąsiedztwo polsko-czeskie w końcu średniowiecza. Wybrane zagadnienia z. 1 2016 2016 Przejdź
36. W trosce o zbawienie – testamenty kupców Gdańska i Elbląga z drugiej połowy XV i początku XVI wieku z. 1 2016 2016 Przejdź
37. Pielgrzymki pomorskie w średniowieczu. Stan i perspektywy badań z. 1 2016 2016 Przejdź
38. Znaczenie koronacji królewskiej w późnośredniowiecznej Francji z. 1 2016 2016 Przejdź
39. Jak słowiańscy przodkowie Pomorzan stali się Germanami. Mit pochodzenia pierwotnych mieszkańców Pomorza Zachodniego w XVI i początkach XVII wieku z. 1 2016 2016 Przejdź
40. Autorytet króla w traktacie De institutione regii pueri z. 1 2016 2016 Przejdź
41. Przejawy kultu św. Marcina w Polsce – wybrane zagadnienia z. 1 2016 2016 Przejdź
42. Zabiegi o zmianę ordynacji wyborczej rady miejskiej w Lublinie w ostatnim ćwierćwieczu XV wieku z. 1 2016 2016 Przejdź
43. „O chłopskich wojnach nie śpiewa się pieśni”. Wizerunek chłopa w szwedzkich źródłach narracyjnych XIV i XV stulecia. Zarys problemu z. 1 2016 2016 Przejdź
44. Słuchacze Szkoły Prawniczej Ministerstwa Sprawiedliwości w Szczecinie skierowani na odbycie aplikacji sądowej w okręgu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Na podstawie akt osobowych aplikantów Sądu Apelacyjnego i Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z. 1 2017 2017 Przejdź
45. Metody działań organów bezpieczeństwa wobec duchowieństwa i wiernych Kościoła rzymskokatolickiego w województwie koszalińskim w latach 1950-1975 z. 1 2017 2017 Przejdź
46. Komunikacja Miejska w Koszalinie w latach 1945 - 1989 z. 4 2016 2016 Przejdź
47. Kamienie wilhelmiańskie ze szczytu Góry Chełmskiej koło Koszalina z. 1 2017 2017 Przejdź
48. Obywatelski i samorządowy wymiar polskiej dyplomacji na przykładzie współpracy województwa zachodniopomorskiego z. 4 2016 2016 Przejdź
49. Z dziejów błaznów na Pomorzu: Błazen Hintze (zm. 1599) z. 4 2016 2016 Przejdź
50. Zapiska obituarna księcia Eryka I Pomorskiego (1449-1459) z. 4 2016 2016 Przejdź
51. ZAŁOŻENIE BISKUPSTWA POMORSKIEGO WEDŁUG AUGUSTYNA ZE STARGARDU z. 1 2017 2017 Przejdź
52. „Bzik na punkcie mieszkania”, czyli mieszkanie i jego otoczenie w Prusach w latach 1871 – 1918 z. 4 2016 2016 Przejdź
53. REPORTAŻ NA POMORZU. REKONESANS z. 4 2016 2016 Przejdź
54. Rozwój żeglarstwa w lewobrzeżnej części Szczecina. Część I. Sekcja Żeglarska KS Świt Skolwin z. 4 2016 2016 Przejdź
55. Zdrowie w Szczecinie w latach 1945-1946 z. 1 2017 2017 Przejdź
56. Paulina Olechowska, Prasa szkolna – teoria, funkcje, tematyka. Analiza na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, Szczecin 2015, ss.294. z. 1 2017 2017 Przejdź
57. Renesansowe kafle zachodniopomorskie. Studium z historii ogrzewania wnętrz mieszkalnych, Marcin Majewski, Stargard – Szczecin 2015, s. 333. z. 1 2017 2017 Przejdź
58. Regionalny wymiar „Solidarności" 1980–1981. Szczecin na tle kraju, red. Artur Kubaj i Michał Siedziako, Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, Szczecin 2014, ss. 348. z. 1 2017 2017 Przejdź
59. Kronika sportowa Szczecina za rok 2015 z. 4 2016 2016 Przejdź
60. Od redakcji z. 1 2017 2017 Przejdź
61. Elżbieta Kazimierzówna w Szczecinku. Przyczynek do dziejów pamięci stosunków polsko-pomorskich w średniowieczu i ich znaczenia w Polsce Ludowej z. 2 2017 2017 Przejdź
62. Chrystianizacja i budowa struktur kościelnych na Pomorzu Zachodnim do przełomu XII i XIII wieku. Zarys problemu z. 2 2017 2017 Przejdź
63. Jeden z dziesięciu. Pomorskie kontyngenty dla Krzywoustego według relacji Herborda z. 2 2017 2017 Przejdź
64. Jeszcze raz o taktyce wojen pomorskich Bolesława Krzywoustego oraz okolicznościach ich finału z. 2 2017 2017 Przejdź
65. Książę słupski Kazimierz IV (Kaźko) jako luksemburski kandydat do tronu polskiego z. 2 2017 2017 Przejdź
66. Narracja o Polsce i Pomorzu w kronice Thomasa Kantzowa w świetle zapożyczeń z IX księgi Annales Jana Długosza z. 2 2017 2017 Przejdź
67. Pieniądz czy strategiczny instrument władzy? Obieg kruszcu w społeczeństwie piastowskim przełomu XI i XII wieku, załamanie w dopływie denarów z Saksonii a ekspansja Bolesława Krzywoustego na Pomorze z. 2 2017 2017 Przejdź
68. Polacy i Pomorzanie w świetle przekazu Augustyna ze Stargardu z. 2 2017 2017 Przejdź
69. Rywalizacja i współpraca. Polityka Barnima I (1233-1278) i Bogusława IV wobec Piastów (1278-1309) – zarys problemu z. 2 2017 2017 Przejdź
70. Sojusz z Danią w pomorskich planach Bolesława Krzywoustego z. 2 2017 2017 Przejdź
71. Z badań nad polityką zagraniczną księcia wołogoskiego Warcisława IV (1309-1326) z. 2 2017 2017 Przejdź
72. Aktywność kulturowa Kaszubów na ziemi bytowskiej. Doświadczenia przeszłości i stan współczesny z. 3 2017 2017 Przejdź
73. Aktywność Szczecińskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Szczecinie W latach 1994–2014 z. 3 2017 2017 Przejdź
74. Elementarne szkoły wielskie z polskim/kaszubskim językiem nauczania w synodzie słupskim od reformacji do wojny siedmioletniej z. 3 2017 2017 Przejdź
75. Emigracja Kaszubów bytowskich do Niemiec w latach 1945-1979 z. 3 2017 2017 Przejdź
76. Interpretacja dziedzictwa jako innowacyjny sposób popularyzacji dziejów ludności ziemi dzisiejszego powiatu słupskiego z. 3 2017 2017 Przejdź
77. Kaszubi Pomorza Zachodniego a państwo polskie w latach 1918-1939. Próba nowego spojrzenia z. 3 2017 2017 Przejdź
78. Ludność autochtoniczna województwa koszalińskiego w taśmotece Polskiego Radia Koszalin z lat 1957-1975. Przegląd zawartości taśm magnetycznych z. 3 2017 2017 Przejdź
79. Ludność rodzima Pomorza Zachodniego w piśmiennictwie polskim i niemieckim od reformacji do współczesności. Omówienie bibliograficzne. z. 3 2017 2017 Przejdź
80. Jost von Küssow, kapitan zamku Vígľaš (w sprawie jego pochodzenia i działalności w połowie XV wieku) z. 2 2016 2016 Przejdź
81. Proces translokacji miasta Łeby z. 2 2016 2016 Przejdź
82. Wielka Mapa Księstwa Pomorskiego Eilharda Lubinusa – nowe fakty z. 2 2016 2016 Przejdź
83. Wprowadzenie kalendarza gregoriańskiego na Pomorzu Zachodnim w 1700 roku z. 2 2016 2016 Przejdź
84. Przełom w stosunkach polsko-niemieckich wiosną 1939 roku w świetle szczecińskiego dziennika „Stettiner General-Anzeiger” z. 2 2016 2016 Przejdź
85. Książka musi opanować ziemie odzyskane. Z czasów pionierskich książki i czytelnictwa na Pomorzu Zachodnim (1945–1949) z. 2 2016 2016 Przejdź
86. „Wykupywanie towarów spożywczych trwa”, czyli rzecz o reakcjach społeczeństwa polskiego na kryzys kubański na przykładzie województwa szczecińskiego z. 2 2016 2016 Przejdź
87. Przemiany migracyjne i demograficzne nowego miasta na przełomie XX i XXI wieku – przykład Bornego Sulinowa z. 2 2016 2016 Przejdź
88. O czym mówią cytowania. Publikacje szczecińskich naukowców w Web of Science z. 2 2016 2016 Przejdź
89. Obiektywna jakość życia w obszarze gospodarki komunalnej w województwie zachodniopomorskim na tle Polski z. 2 2016 2016 Przejdź
90. Potencjał kapitału ludzkiego Pomorza Zachodniego. Analiza przestrzenna z. 2 2016 2016 Przejdź
91. O potrzebie powołania do życia Centralnego Archiwum Stowarzyszenia Elektryków Polskich z. 3 2016 2016 Przejdź
92. Józef Tomicki (1863–1925) – pionier elektroenergetyki lwowskiej z. 3 2016 2016 Przejdź
93. Współpraca elektryków krakowskich i lwowskich do 1939 roku z. 3 2016 2016 Przejdź
94. Rozwój energetyki na Pomorzu w latach 1880–1945 z. 3 2016 2016 Przejdź
95. Elektryczność w służbie władzy i ludzi. Elektryfikacja wsi Pomorza Zachodniego w pierwszym ćwierćwieczu po drugiej wojnie światowej z. 3 2016 2016 Przejdź
96. Opis budowy i początków działania telegrafów elektromagnetycznych na odcinku częstochowskim Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej z. 3 2016 2016 Przejdź
97. Koncepcja budowy elektrowni okręgowej w Łodzi w pierwszej połowie XX wieku. Pomysły, uwarunkowania, próby realizacji z. 3 2016 2016 Przejdź
98. Miernictwo elektryczne na politechnice w Gdańsku w latach 1904–1945 z. 3 2016 2016 Przejdź
99. Historia oceny jakości wyrobów elektrycznych w Polsce z. 3 2016 2016 Przejdź
100. Inne strony początkowe z. 2 2017 2017 Przejdź
Strona