Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021     DOI: 10.18276/pz.2016.2-03
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / z. 2 2016
Wielka Mapa Księstwa Pomorskiego Eilharda Lubinusa – nowe fakty

Rok wydania:2016
Liczba stron:27 (41-67)
Słowa kluczowe: Eilhard Lubinus Wielka Mapa Księstwa Pomorskiego 1618 rok
Autorzy: Bogna Górniak
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Abstrakt

Przedmiotem rozważań jest egzemplarz Wielkiej Mapy Księstwa Pomorskiego, który w roku 2012 został oddany do konserwacji do Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry UMK w Toruniu. Badania techniki i technologii wykonania mapy oraz poczynione podczas konserwacji obserwacje pozwalają stwierdzić, że niniejszy egzemplarz jest wyjątkową, datowaną na rok 1618, odbitką stanową, czyli wydrukiem próbnym dzieła Lubinusa. Hipotezę tę potwierdza analiza papierowego podłoża mapy, jej warstwy graficznej oraz jakość druku.
Pobierz plik

Plik artykułu