Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021     DOI: 10.18276/pz.2016.2-09
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / z. 2 2016
O czym mówią cytowania. Publikacje szczecińskich naukowców w Web of Science

Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (161-173)
Słowa kluczowe: analiza bibliometryczna cytowania Web of Science Szczecin
Autorzy: Renata Klimko
Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie podstawowych informacji na temat analizy bibliometrycznej dorobku naukowego dokonanej w oparciu o najbardziej popularne wskaźniki, takie jak liczba publikacji, liczba cytowań, średnia cytowalność, Impact Factor, indeks Hirsha. Przeprowadzono analizę publikacji szczecińskich naukowców indeksowanych w interdyscyplinarnej bazie Web of Science. Analizę należy traktować jako prezentację możliwości bazy do generowania zestawień, przetwarzania dużych zbiorów danych oraz przybliżenie metody i jej potencjału.
Pobierz plik

Plik artykułu