Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021     DOI: 10.18276/pz.2016.3-03
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / z. 3 2016
Współpraca elektryków krakowskich i lwowskich do 1939 roku

Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (31-41)
Słowa kluczowe: Stowarzyszenie Elektryków Polskich SEP Oddział Krakowski SEP
Autorzy: Jan Strzałka
Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział w Krakowie

Zbigniew Porada
Politechnika Krakowska

Abstrakt

Elektrotechnicy lwowscy od początku XX wieku byli skupieni w Sekcji Elektrotechnicznej Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie, a krakowscy – w Sekcji Elektrotechnicznej Krakowskiego Towarzystwa Technicznego. W swoich pracach Sekcja Lwowska była energicznie wspierana przez Sekcję Elektrotechniczną przy Krakowskim Towarzystwie Technicznym, która powstała później, ale miała podobny program co Lwowska. Po pierwszej wojnie światowej wspólna działalność elektryków krakowskich i lwowskich koncentrowała się na tworzeniu ogólnopolskiej organizacji elektrotechników. W 1919 roku elektrycy krakowscy i lwowscy byli głównymi inicjatorami zorganizowania Ogólnopolskiego Zjazdu Elektrotechników w Warszawie, gdzie zostało powołane do życia Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich. W omawianym okresie Sekcja Lwowska wraz z Sekcją Krakowską po zjednoczeniu Polski przyczyniły się wydatnie do zjednoczenia polskich elektrotechników, a ponadto w kolejnych latach jako Koła i Oddziały SEP pracowały wspólnie i harmonijnie nad rozwojem elektryki w Polsce.
Pobierz plik

Plik artykułu