Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021     DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Redakcja

 • Radosław Skrycki (redaktor naczelny)
 • Eryk Krasucki (zastępca redaktora naczelnego)
 • Marta Cichocka (sekretarz redakcji)
 • Monika Ogiewa-Sejnota (sekretarz redakcji)
 • Tomasz Ślepowroński 

Rada Naukowa

 • Tadeusz Białecki (Szczecin), przewodniczący rady
 • Ihor Cependa (Iwano-Frankiwsk)
 • Radosław Gaziński (Szczecin)
 • Stanisław Jankowiak (Poznań)
 • Maciej Kowalewski (Szczecin)
 • Kazimierz Kozłowski (Szczecin)
 • Jens Olesen (Greifswald)
 • Czesław Osękowski (Zielona Góra)
 • Martin Schoebel (Greifswald)
 • Wojciech Skóra (Słupsk)

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego