Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021     DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Bibliografia
Strona

# Autorzy
Tytuł artykuł Numer wydania Strony artykułu
1. Adamczyk Dariusz Pieniądz czy strategiczny instrument władzy? Obieg kruszcu w społeczeństwie piastowskim przełomu XI i XII wieku, załamanie w dopływie denarów z Saksonii a ekspansja Bolesława Krzywoustego na Pomorze z. 2 2017 25 (143-167)
2. Aksamitowski Andrzej Militarne i terrorystyczne zagorzenia miast i portów Pomorza Zachodniego. Aspekty historyczne i współczesne z. 3 2018 22 (5-26)
3. Alvermann Dirk Pommern als Bildungslandschaft vor der Reformation – Elemente, Strukturen, Funktionen z. 4 2018 20 (161-180)
4. Auge Oliver Landesherrschaft und Kirche vor der Reformation z. 4 2018 19 (141-159)
5. Babij Paweł Jeden z dziesięciu. Pomorskie kontyngenty dla Krzywoustego według relacji Herborda z. 2 2017 24 (43-66)
6. Barańska Katarzyna Pomiędzy praktyką i teorią. W poszukiwaniu modelu doskonalenia muzealników z. 2 2018 8 (19-26)
7. Bartczak Anna Uwarunkowania funkcjonowania szkolnictwa dla ludności rodzimej na Pomorzu Zachodnim w latach 1950-1956 z. 3 2017 18 (219-236)
8. Borkowski Jacek,
Kuczkowski Andrzej
Kamienie wilhelmiańskie ze szczytu Góry Chełmskiej koło Koszalina z. 1 2017 12 (9-20)
9. Borysowska Agnieszka Oprawa literacka jubileuszu stulecia reformacji w księstwie szczecińskim z. 4 2018 14 (285-298)
10. Chludziński Andrzej Motywy biblijne w nazewnictwie geograficznym Pomorza Zachodniego (Szczecińskiego) z. 1 2018 22 (169-190)
11. Chrobak Piotr Infrastruktura krytyczna w programach Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej z. 3 2018 25 (69-93)
12. Cichocka Marta Udział Kościoła w propagandzie na rzecz Ziem Odzyskanych (1945-1949) z. 1 2019 27 (55-81)
13. Cieśluk Małgorzata Carolinum redivivum. Kryzys dydaktyczny w Królewskim Gimnazjum Karolińskim w Szczecinie w latach 1679-1680 w świetle dokumentacji dydaktycznej szkoły z. 1 2018 30 (5-34)
14. Cupryjak Marek Obszar województwa zachodniopomorskiego jako potencjalny cel ataków z. 3 2018 11 (27-37)
15. Czaja Roman Władztwo rady i gmina w reprezentacji dużych miast pruskich w średniowieczu z. 1 2016 13 (27-39)
16. Czajkowski Szymon Interpretacja dziedzictwa jako innowacyjny sposób popularyzacji dziejów ludności ziemi dzisiejszego powiatu słupskiego z. 3 2017 13 (153-165)
17. de Rosset Tomasz F. Luźne refleksje o historii sztuki na obszarze muzealnictwa z. 2 2018 10 (27-36)
18. Długokęcki Wiesław Miód w gospodarce komturstwa malborskiego z. 1 2016 12 (41-52)
19. Duda Tomasz Idea turystyki powolnej (slowtourism) i edukacji kreatywnej szansą zrównoważonego rozwoju wsi i regionu – studium przypadku wsi Bełczna w powiecie łobeskim (Pomorze Zachodnie) z. 1 2019 18 (111-128)
20. Gallion Nina Exemt, frei und unabhängig? Die Bischöfe von Kammin in vorreformatorischer Zeit z. 4 2018 29 (95-123)
21. Gałaj-Dempniak Renata Awarie elektrowni atomowych – wpływ na infrastrukturę krytyczną i życie społeczeństw europejskich na przykładzie wypadków w Fukushimie, Czarnobylu i Tihange (w kontekście oddziaływania informacji medialnej) z. 3 2018 29 (39-67)
22. Gąsiorski Aleksander Kazimierz Opis budowy i początków działania telegrafów elektromagnetycznych na odcinku częstochowskim Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej z. 3 2016 56 (87-142)
23. Gaziński Radosław O potrzebie powołania do życia Centralnego Archiwum Stowarzyszenia Elektryków Polskich z. 3 2016 11 (5-15)
24. Głąbiński Zbigniew Stosunek mieszkańców powiatu gryfińskiego do rozwoju turystyki w świetle badań jakościowych z. 1 2018 30 (191-220)
25. Głąbiński Zbigniew Projektowane Centrum Nauki i Techniki „Energia” w Karlinie – nowa atrakcja turystyczna na Pomorzu Zachodnim z. 4 2015 17 (43-59)
26. Gołębiewski Jarosław,
Podlińska Olga
Determinanty konkurencyjności polskich regionów w Unii Europejskiej z. 2 2015 14 (7-20)
27. Górniak Bogna Wielka Mapa Księstwa Pomorskiego Eilharda Lubinusa – nowe fakty z. 2 2016 27 (41-67)
28. Grabowska-Powaga Aleksandra,
Jakubowska Agata
Samorząd lokalny i bank partnerami współpracy w rozwoju lokalnym z. 2 2015 9 (125-133)
29. Gut Agnieszka Wprowadzenie kalendarza gregoriańskiego na Pomorzu Zachodnim w 1700 roku z. 2 2016 20 (69-88)
30. Gut Agnieszka Rytm pracy w kancelarii księcia wschodniopomorskiego, Mściwoja II (1266–1294) z. 1 2016 20 (53-72)
31. Gut Agnieszka Źródła wiedzy heraldycznej Ludwiga Wilhelma Brüggemanna. Herby miejskie w Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen Zustandes des Königl. Preussischen Herzogtums Vor- und Hinter-Pommern z. 1 2018 20 (79-98)
32. Gut Paweł Rozwój energetyki na Pomorzu w latach 1880–1945 z. 3 2016 24 (43-66)
33. Gut-Czerwonka Anna Wpływ reformacji i kontrreformacji na rozwój treści epitafiów Pomorza Środkowego – na przykładzie wybranych dzieł z. 4 2018 25 (259-283)
34. Guzek Mariusz OTAKAR VÁVRA I KINO PROTEKTORATU CZECH I MORAW z. 3 2015 19 (145-163)
35. Guzikowski Krzysztof Milites novi w otoczeniu księcia wołogoskiego Warcisława IV (1309–1326) z. 1 2016 22 (73-94)
36. Guzikowski Krzysztof,
Simiński Rafał
Słowo wstępne z. 1 2016 3 (9-11)
37. Hernik Joanna,
Kosek Weronika
Ceny usług komunikacji miejskiej jako element konkurencyjności na przykładzie miast województwa zachodniopomorskiego z. 2 2015 18 (95-112)
38. Herold Jurgen Hingabe an den Glauben. Zeugnisse von Frömmigkeit in pommerschen Inschriften vom Mittelalter zur Neuzeit z. 4 2018 20 (33-52)
39. Hillebrand Katja Städtische Führungseliten und ihre kirchlichen Großbauprojekte. Zwischen Frömmigkeit, Repräsentation und finanzieller Leistungsfähigkeit z. 4 2018 31 (53-83)
40. Hoffmann Tomasz Wykorzystanie środków z Europejskiego Fundu szu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2007–2013 z. 2 2015 26 (21-46)
41. Hormuth Denis Die Reformation in Pommern in der deutschsprachigen Historiographie 1900-1990 z. 4 2018 16 (299-314)
42. Iwańczak Wojciech Sąsiedztwo polsko-czeskie w końcu średniowiecza. Wybrane zagadnienia z. 1 2016 15 (95-109)
43. Jabłońska Elżbieta Indykatory jakości rządzenia w ujęciu regionalnym z. 2 2015 12 (113-124)
44. Juszczak Elżbieta Komunikacja Miejska w Koszalinie w latach 1945 - 1989 z. 4 2016 34 (105-138)
45. Kallaur Kazimierz Struktura własności dóbr ziemskich szlachty landwójtostwa słupskiego w XVI i w pierwszej połowie XVII wieku. z. 3 2017 24 (69-92)
46. Kamiński Hadrian Narracja o Polsce i Pomorzu w kronice Thomasa Kantzowa w świetle zapożyczeń z IX księgi Annales Jana Długosza z. 2 2017 14 (129-142)
47. Kamola-Cieślik Małgorzata Współpraca transgraniczna w ramach euroregionu Pomerania z. 2 2015 20 (47-66)
48. Karczewski Dariusz Książę słupski Kazimierz IV (Kaźko) jako luksemburski kandydat do tronu polskiego z. 2 2017 15 (113-127)
49. Kaźmierczak Artur Słuchacze Szkoły Prawniczej Ministerstwa Sprawiedliwości w Szczecinie skierowani na odbycie aplikacji sądowej w okręgu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Na podstawie akt osobowych aplikantów Sądu Apelacyjnego i Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z. 1 2017 31 (125-155)
50. Klimko Renata O czym mówią cytowania. Publikacje szczecińskich naukowców w Web of Science z. 2 2016 13 (161-173)