Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021     DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Bibliografia
Strona

# Autorzy
Tytuł artykuł Numer wydania Strony artykułu
1. Rywalizacja i współpraca. Polityka Barnima I (1233-1278) i Bogusława IV wobec Piastów (1278-1309) – zarys problemu z. 2 2017 18 (181-198)
2. Adamczyk Dariusz Pieniądz czy strategiczny instrument władzy? Obieg kruszcu w społeczeństwie piastowskim przełomu XI i XII wieku, załamanie w dopływie denarów z Saksonii a ekspansja Bolesława Krzywoustego na Pomorze z. 2 2017 25 (143-167)
3. Aksamitowski Andrzej Militarne i terrorystyczne zagorzenia miast i portów Pomorza Zachodniego. Aspekty historyczne i współczesne z. 3 2018 22 (5-26)
4. Alvermann Dirk Pommern als Bildungslandschaft vor der Reformation – Elemente, Strukturen, Funktionen z. 4 2018 20 (161-180)
5. Auge Oliver Landesherrschaft und Kirche vor der Reformation z. 4 2018 19 (141-159)
6. Babij Paweł Jeden z dziesięciu. Pomorskie kontyngenty dla Krzywoustego według relacji Herborda z. 2 2017 24 (43-66)
7. Barańska Katarzyna Pomiędzy praktyką i teorią. W poszukiwaniu modelu doskonalenia muzealników z. 2 2018 8 (19-26)
8. Bartczak Anna Uwarunkowania funkcjonowania szkolnictwa dla ludności rodzimej na Pomorzu Zachodnim w latach 1950-1956 z. 3 2017 18 (219-236)
9. Borkowski Jacek,
Kuczkowski Andrzej
Kamienie wilhelmiańskie ze szczytu Góry Chełmskiej koło Koszalina z. 1 2017 12 (9-20)
10. Borysowska Agnieszka Oprawa literacka jubileuszu stulecia reformacji w księstwie szczecińskim z. 4 2018 14 (285-298)
11. Chludziński Andrzej Motywy biblijne w nazewnictwie geograficznym Pomorza Zachodniego (Szczecińskiego) z. 1 2018 22 (169-190)
12. Chrobak Piotr Infrastruktura krytyczna w programach Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej z. 3 2018 25 (69-93)
13. Cichocka Marta Udział Kościoła w propagandzie na rzecz Ziem Odzyskanych (1945-1949) z. 1 2019 27 (55-81)
14. Cieśluk Małgorzata Carolinum redivivum. Kryzys dydaktyczny w Królewskim Gimnazjum Karolińskim w Szczecinie w latach 1679-1680 w świetle dokumentacji dydaktycznej szkoły z. 1 2018 30 (5-34)
15. Cupryjak Marek Obszar województwa zachodniopomorskiego jako potencjalny cel ataków z. 3 2018 11 (27-37)
16. Czaja Roman Władztwo rady i gmina w reprezentacji dużych miast pruskich w średniowieczu z. 1 2016 13 (27-39)
17. Czajkowski Szymon Interpretacja dziedzictwa jako innowacyjny sposób popularyzacji dziejów ludności ziemi dzisiejszego powiatu słupskiego z. 3 2017 13 (153-165)
18. de Rosset Tomasz F. Luźne refleksje o historii sztuki na obszarze muzealnictwa z. 2 2018 10 (27-36)
19. Długokęcki Wiesław Miód w gospodarce komturstwa malborskiego z. 1 2016 12 (41-52)
20. Duda Tomasz Idea turystyki powolnej (slowtourism) i edukacji kreatywnej szansą zrównoważonego rozwoju wsi i regionu – studium przypadku wsi Bełczna w powiecie łobeskim (Pomorze Zachodnie) z. 1 2019 18 (111-128)
21. Gallion Nina Exemt, frei und unabhängig? Die Bischöfe von Kammin in vorreformatorischer Zeit z. 4 2018 29 (95-123)
22. Gałaj-Dempniak Renata Awarie elektrowni atomowych – wpływ na infrastrukturę krytyczną i życie społeczeństw europejskich na przykładzie wypadków w Fukushimie, Czarnobylu i Tihange (w kontekście oddziaływania informacji medialnej) z. 3 2018 29 (39-67)
23. Gąsiorski Aleksander Kazimierz Opis budowy i początków działania telegrafów elektromagnetycznych na odcinku częstochowskim Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej z. 3 2016 56 (87-142)
24. Gaziński Radosław O potrzebie powołania do życia Centralnego Archiwum Stowarzyszenia Elektryków Polskich z. 3 2016 11 (5-15)
25. Głąbiński Zbigniew Projektowane Centrum Nauki i Techniki „Energia” w Karlinie – nowa atrakcja turystyczna na Pomorzu Zachodnim z. 4 2015 17 (43-59)
26. Głąbiński Zbigniew Stosunek mieszkańców powiatu gryfińskiego do rozwoju turystyki w świetle badań jakościowych z. 1 2018 30 (191-220)
27. Gołębiewski Jarosław,
Podlińska Olga
Determinanty konkurencyjności polskich regionów w Unii Europejskiej z. 2 2015 14 (7-20)
28. Górniak Bogna Wielka Mapa Księstwa Pomorskiego Eilharda Lubinusa – nowe fakty z. 2 2016 27 (41-67)
29. Grabowska-Powaga Aleksandra,
Jakubowska Agata
Samorząd lokalny i bank partnerami współpracy w rozwoju lokalnym z. 2 2015 9 (125-133)
30. Gruszka Jan Książę pomorski Ulryk I w świetle dziennika podróży Filipa Hainhofera z 1617 roku z. 2 2019 17 (37-53)
31. Gut Agnieszka Rytm pracy w kancelarii księcia wschodniopomorskiego, Mściwoja II (1266–1294) z. 1 2016 20 (53-72)
32. Gut Agnieszka Źródła wiedzy heraldycznej Ludwiga Wilhelma Brüggemanna. Herby miejskie w Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen Zustandes des Königl. Preussischen Herzogtums Vor- und Hinter-Pommern z. 1 2018 20 (79-98)
33. Gut Agnieszka Wprowadzenie kalendarza gregoriańskiego na Pomorzu Zachodnim w 1700 roku z. 2 2016 20 (69-88)
34. Gut Paweł Węgorzyno – szlacheckie miasto prywatne w czasach nowożytnych z. 2 2019 31 (5-35)
35. Gut Paweł Rozwój energetyki na Pomorzu w latach 1880–1945 z. 3 2016 24 (43-66)
36. Gut-Czerwonka Anna Wpływ reformacji i kontrreformacji na rozwój treści epitafiów Pomorza Środkowego – na przykładzie wybranych dzieł z. 4 2018 25 (259-283)
37. Guzek Mariusz OTAKAR VÁVRA I KINO PROTEKTORATU CZECH I MORAW z. 3 2015 19 (145-163)
38. Guzikowski Krzysztof,
Simiński Rafał
Słowo wstępne z. 1 2016 3 (9-11)
39. Guzikowski Krzysztof Milites novi w otoczeniu księcia wołogoskiego Warcisława IV (1309–1326) z. 1 2016 22 (73-94)
40. Hernik Joanna,
Kosek Weronika
Ceny usług komunikacji miejskiej jako element konkurencyjności na przykładzie miast województwa zachodniopomorskiego z. 2 2015 18 (95-112)
41. Herold Jurgen Hingabe an den Glauben. Zeugnisse von Frömmigkeit in pommerschen Inschriften vom Mittelalter zur Neuzeit z. 4 2018 20 (33-52)
42. Hillebrand Katja Städtische Führungseliten und ihre kirchlichen Großbauprojekte. Zwischen Frömmigkeit, Repräsentation und finanzieller Leistungsfähigkeit z. 4 2018 31 (53-83)
43. Hoffmann Tomasz Wykorzystanie środków z Europejskiego Fundu szu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2007–2013 z. 2 2015 26 (21-46)
44. Hormuth Denis Die Reformation in Pommern in der deutschsprachigen Historiographie 1900-1990 z. 4 2018 16 (299-314)
45. Iwańczak Wojciech Sąsiedztwo polsko-czeskie w końcu średniowiecza. Wybrane zagadnienia z. 1 2016 15 (95-109)
46. Jabłońska Elżbieta Indykatory jakości rządzenia w ujęciu regionalnym z. 2 2015 12 (113-124)
47. Juszczak Elżbieta Komunikacja Miejska w Koszalinie w latach 1945 - 1989 z. 4 2016 34 (105-138)
48. Kallaur Kazimierz Struktura własności dóbr ziemskich szlachty landwójtostwa słupskiego w XVI i w pierwszej połowie XVII wieku. z. 3 2017 24 (69-92)
49. Kamiński Hadrian Narracja o Polsce i Pomorzu w kronice Thomasa Kantzowa w świetle zapożyczeń z IX księgi Annales Jana Długosza z. 2 2017 14 (129-142)
50. Kamola-Cieślik Małgorzata Współpraca transgraniczna w ramach euroregionu Pomerania z. 2 2015 20 (47-66)