Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / z. 1 1966
Działalność Katedry Prawa w latach 1946-1966

Rok wydania:1966
Liczba stron:4 (97-100)
Autorzy: Leon Babiński