Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021     DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Bibliografia
Strona

# Autorzy
Tytuł artykuł Numer wydania Strony artykułu
1. Rywalizacja i współpraca. Polityka Barnima I (1233-1278) i Bogusława IV wobec Piastów (1278-1309) – zarys problemu z. 2 2017 18 (181-198)
2. Żukowska Justyna Reformacja a ludność Pomorza Zachodniego – zarys problemu z. 3 2017 19 (37-55)
3. Zdrojewski Eugeniusz Z.,
Zdrojewski Ryszard
Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej w województwach nadmorskich Polski z. 2 2015 27 (67-93)
4. Zdrojewski Eugeniusz Z. Czołowa pozycja województwa zachodniopomorskiego w ruchu turystycznym w Polsce z. 4 2015 17 (79-95)
5. Zawadzka Katarzyna Działalność społeczna w III sektorze na przykładzie szczecińskiego stowarzyszenia Równość na Fali z. 4 2015 17 (61-77)
6. Żakowska Barbara Działalność dydaktyczna, wychowawcza oraz opiekuńcza Szkoły Międzynarodowej w Szczecinie w kontekście rozwoju szkolnictwa niepublicznego po 1989 roku z. 1 2015 20 (145-164)
7. Wybranowski Dariusz Jeszcze raz o taktyce wojen pomorskich Bolesława Krzywoustego oraz okolicznościach ich finału z. 2 2017 45 (67-111)
8. Wybranowski Dariusz Udział jednostek cudzoziemskich Waffen-SS i Wehrmachtu w działaniach wojennych na Pomorzu Zachodnim w pierwszych miesiącach 1945 roku z. 1 2015 34 (91-124)
9. Woźniak Michał F. Muzealnictwo jako kierunek (specjalizacja, specjalność) studiów uniwersyteckich w Toruniu. Meandry organizacyjne i zawiłości programowe z. 2 2018 12 (37-48)
10. Wójcik Bartosz Straßenverzeichnis als Geschichtsbuch Hodonyme Stettins 1871–1945 z. 1 2019 25 (29-53)
11. Wichert Wojciech KULT PRZYWÓDCY W III RZESZY W FILMIE PROPAGANDOWYM TRIUMF WOLI z. 3 2015 28 (79-106)
12. Wichert Wojciech Maren Röger, Wojenne związki. Polki i Niemcy podczas okupacji, tłum. Tomasz Dominiak, Świat Książki, Warszawa 2016, 336 s. z. 1 2018 9 (221-229)
13. Wesołowska Sylwia Ludność rodzima Pomorza Zachodniego w piśmiennictwie polskim i niemieckim od reformacji do współczesności. Omówienie bibliograficzne. z. 3 2017 16 (21-36)
14. Wawrzak Małgorzata W sprawie kształcenia muzealniczego – studia podyplomowe na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu z. 2 2018 15 (49-63)
15. Wątor Adam Strategiczna rola twierdzy szczecińskiej podczas wojny 1806-1807 r. z. 1 2018 22 (99-120)
16. Waśko Anna „O chłopskich wojnach nie śpiewa się pieśni”. Wizerunek chłopa w szwedzkich źródłach narracyjnych XIV i XV stulecia. Zarys problemu z. 1 2016 23 (259-281)
17. Wasilewski Krzysztof Szczecińskie czasopisma w przestrzeni społecznej, red. D. Dąbrowska, P. Olechowska, I. Sokalski, Książnica Pomorska, Szczecin 2019 z. 1 2019 4 (151-154)
18. Walczak Henryk Józef Piłsudski wobec sojuszu Polski z Rumunią w okresie międzywojennym z. 3 2018 28 (109-136)
19. Urbanowicz Adam Andrzej Propaganda osiągnięć spółdzielni produkcyjnych i państwowych gospodarstw rolnych na łamach czasopisma „Głos Szczeciński” do 1956 roku. Z dziejów komunistycznej indoktrynacji polskiego społeczeństwa na Pomorzu Zachodnim z. 1 2015 19 (125-143)
20. Tomczyk Ryszard Pomiędzy bimetalizmem a monometalizmem. Ekonomiczno-prawne aspekty systemu monetarnego Rzeszy Niemieckiej w drugiej połowie XIX wieku z. 1 2015 14 (77-90)
21. Techman Ryszard Czechosłowacka żegluga na Odrze w latach 1947-1957. Część II. z. 1 2019 23 (5-27)
22. Techman Ryszard Czechosłowacka żegluga na Odrze w latach 1947-1957. Część I. z. 1 2018 23 (145-167)
23. Szymczyk Magdalena Jubileusz 50- lecia Muzeum Pojezierza Myśliborskiego z. 2 2018 20 (83-102)
24. Szymański Przemysław Rady osiedli (nie)wykorzystaną szansą na rozwój samorządności w miastach – przykład jednostek pomocniczych w Szczecinie z. 1 2019 22 (129-150)
25. Szymański Marcin J. Koncepcja budowy elektrowni okręgowej w Łodzi w pierwszej połowie XX wieku. Pomysły, uwarunkowania, próby realizacji z. 3 2016 19 (143-161)
26. Szuszczewicz Michał Przemiany migracyjne i demograficzne nowego miasta na przełomie XX i XXI wieku – przykład Bornego Sulinowa z. 2 2016 15 (145-159)
27. Szultka Zygmunt Proces translokacji miasta Łeby z. 2 2016 14 (27-40)
28. Szultka Zygmunt Elementarne szkoły wiejskie finansowane z funduszu szkolnego na Pomorzu pruskim latach 1777-1807 z. 1 2018 44 (35-78)
29. Szultka Zygmunt Proces przebudowy stosunków kościelnych na kaszubskim obszarze językowym Księstwa Szczecińskiego w XV wieku z. 4 2018 34 (225-258)
30. Szultka Zygmunt Elementarne szkoły wielskie z polskim/kaszubskim językiem nauczania w synodzie słupskim od reformacji do wojny siedmioletniej z. 3 2017 11 (57-67)
31. Szukała Maciej Przełom w stosunkach polsko-niemieckich wiosną 1939 roku w świetle szczecińskiego dziennika „Stettiner General-Anzeiger” z. 2 2016 18 (89-106)
32. Szukała Maciej PROPAGANDA A PRAWDA HISTORYCZNA – FRYDERYK II W FILMIE FABULARNYM III RZESZY z. 3 2015 20 (59-78)
33. Szczygieł Ryszard Zabiegi o zmianę ordynacji wyborczej rady miejskiej w Lublinie w ostatnim ćwierćwieczu XV wieku z. 1 2016 10 (249-258)
34. Szczepańska-Dudziak Anna Obywatelski i samorządowy wymiar polskiej dyplomacji na przykładzie współpracy województwa zachodniopomorskiego z. 4 2016 25 (139-163)
35. Szafkowski Zbigniew Kronika sportowa Szczecina za rok 2015 z. 4 2016 35 (219-253)
36. Szafkowski Zbigniew Kronika sportowa Szczecina. Część XIX : rok 2014 z. 4 2015 39 (97-135)
37. Świsulski Dariusz Miernictwo elektryczne na politechnice w Gdańsku w latach 1904–1945 z. 3 2016 20 (163-182)
38. Świąder Małgorzata,
Tokarczyk-Dorociak Katarzyna,
Szewrański Szymon,
Kazak Jan
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO JAKO INSTRUMENT WSPARCIA W ZAKRESIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII z. 4 2017 20 (183-202)
39. Strzelczyk Jerzy Połabszczyzna zapomniana Część VII : Gotszalk, czyli zmienność fortuny z. 1 2015 12 (7-18)
40. Strzałka Jan,
Porada Zbigniew
Współpraca elektryków krakowskich i lwowskich do 1939 roku z. 3 2016 11 (31-41)
41. Stoltman Ryszard Aktywność Szczecińskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Szczecinie W latach 1994–2014 z. 3 2017 5 (301-305)
42. Stępiński Włodzimierz,
Ślepowroński Tomasz,
Wichert Wojciech
Praca przymusowa Polakowi w III Rzeszy w świetle najnowszej polsko-niemieckiej publikacji o „Utraconej młodości” z. 4 2017 22 (131-152)
43. Stępiński Miłosz PROPAGANDA III RZESZY W PRZEDDZIEŃ XI. LETNICH IGRZYSK OLIMPIJSKICH W BERLINIE W 1936 ROKU (W ŚWIETLE „VÖLKISCHER BEOBACHTER” – NACZELNEGO ORGANU NSDAP) z. 3 2015 34 (9-42)
44. Ślęzak Monika Struktura narodowościowa województwa zachodniopomorskiego z. 4 2015 19 (5-23)
45. Skóra Wojciech Kaszubi Pomorza Zachodniego a państwo polskie w latach 1918-1939. Próba nowego spojrzenia z. 3 2017 40 (93-132)
46. Skóra Wojciech „Okno na świat” i „dwójka”. Działalność placówki polskiego wywiadu i kontrwywiadu wojskowego w Gdyni w latach 1933-1939 z. 2 2019 33 (99-131)
47. Simiński Rafał Z badań nad polityką zagraniczną księcia wołogoskiego Warcisława IV (1309-1326) z. 2 2017 19 (211-229)
48. Simiński Rafał Kosztowności pomorskich klasztorów w świetle wykazów z czasów sekularyzacji w 1. poł. XVI w. z. 4 2018 23 (201-223)
49. Sikorski Tomasz Wizja (wyobrażenie) powojennego państwa w myśli politycznej konspiracyjnej organizacji „Unia” z. 3 2018 35 (155-189)
50. Siemiński Piotr Wkład w rozwój pisarstwa naukowego prof. Alfreda Wielopolskiego (1905-1996) z. 2 2019 23 (55-77)