Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / z. 6 1964
World Shipping. An Economic Geography of Ports and Seaborn Trade

Rok wydania:1964
Liczba stron:6 (122-127)
Autorzy: Gunnar Alexandersson

Göran Norström