Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / z. 3-4 1982
Wybrane zagadnienia z metodologii socjologicznych badań empirycznych

Rok wydania:1982
Liczba stron:19 (237-255)
Autorzy: Grzegorz Babiński