Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 94.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Time Motion Differences between Romanian and Polish High Level Young Soccer Players during 6 vs. 6 Small Sided Games as an Effect of Training Program
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 10, No. 2/2015 2015 Przejdź
2. Influence of Different Types of Surfaces on the Results of Running Speed Tests in Young Soccer Players
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 5, No. 1/2014 2014 Przejdź
3. Case Study: The Exercise Profile of a Polish Representative in Mountain Running
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 5, No. 1/2014 2014 Przejdź
4. The Angiotensin Converting Enzyme Gene I/D Polymorphism in Polish Rowers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 5, No. 1/2014 2014 Przejdź
5. The Effect of Hand Rehabilitation Treatment on Patients Operated for Ganglion Cyst of The Wrist in Own Material
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 10, No. 2/2015 2015 Przejdź
6. Effects of Physical Exercise on the Motility of Hands in Patients Operated because of Dupuytren's Contracture in Own Material
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 6, No. 2/2014 2014 Przejdź
7. Influence of Selected Physical Exercises to Improve Outcomes in Patients Operated for Carpal Tunnel Syndrome in Own Material
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 8, No. 4/2014 2014 Przejdź
8. Projektowane Centrum Nauki i Techniki „Energia” w Karlinie – nowa atrakcja turystyczna na Pomorzu Zachodnim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2015 2015 Przejdź
9. Kronika sportowa Szczecina. Część XIX : rok 2014
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2015 2015 Przejdź
10. Róża Luksemburg i Socjalistyczna Strategia dla Europy
(Nowa Krytyka)
35 rok 2015 2015 Przejdź
11. Marksizm i socjalizm w XXI wieku
(Nowa Krytyka)
34 rok 2015 2014 Przejdź
12. The Results of Early and Delayed Treatment of Injuries of the Extensor Tendons of the Fingers in Own Material
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Przejdź
13. Nie taki prosty. Meandry linearnej koncepcji czasu w chrześcijaństwie
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Przejdź
14. Polityka władz brytyjskich względem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Przejdź
15. Holizm, indywidualizm, personalizm: od dualizmu platońskiego do sporu o źródło i status ludzkiej jednostkowości (N. Elias, I. Berlin, R. Rorty)
(Analiza i Egzystencja)
30 (2015) 2015 Przejdź
16. Bezpieczeństwo egzystencjalne i specyfika jego wybranych noetycznych zagrożeń
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Przejdź
17. KONSUMENCKA PERCEPCJA KONCEPCJI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU- WYNIKI BADAŃ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Przejdź
18. Kronika sportowa Szczecina za rok 2015
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Przejdź
19. KONSUMENCKA PERCEPCJA KONCEPCJI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU- NA PRZYKŁADZIE FIRMY DANONE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
20. Kierunki wyjazdów turystycznych młodzieży gimnazjalnej z wybranych województw
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
21. Physical Activity of Polish and Turkish University Students as Assessed by IPAQ
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 16, No. 4/2016 2016 Przejdź
22. Doradztwo rolnicze wobec nowych wyzwań
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Przejdź
23. Nowoczesna analityka biznesowa na rzecz zrównoważonego rozwoju- stan, kierunki, wyzwania
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Przejdź
24. Społeczeństwo wychowujące w zagrożeniu? Kryzys jako źródło nadziei. Zaproszenie do dyskusji
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Przejdź
25. Ekonomiczna wartość bezpieczeństwa na szlakach turystycznych na Rysy, Giewont i na Orlej Perci
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
26. Rekreacyjna wartość Tatrzańskiego Parku Narodowego
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
27. Myślenie projektowe w kreowaniu innowacyjności i przedsiębiorczości technologicznej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Przejdź
28. Moralność wyznacznikiem dojrzałości człowieka
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2016 2016 Przejdź
29. Technologie IT na usługach przedsiębiorstwa wieku globalizacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
30. Marketing innowacyjny e-usług
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
31. Inżynieria wartości projektów. Studium przypadku dla projektu budowlanego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
32. Wpływ zmian regulacyjnych na kształtowanie rynku biokomponentów w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
33. Kilka uwag o języku współczesnych pieśni i piosenek religijnych
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2015 2015 Przejdź
34. Władza i panowanie w neoliberalnym mieście semiperyferyjnym. Zarys problemu
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2016 2016 Przejdź
35. Współpraca elektryków krakowskich i lwowskich do 1939 roku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2016 2016 Przejdź
36. Surgical Treatment and Rehabilitation of Trigger Thumb and Finger
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 17, No. 1/2017 2017 Przejdź
37. KOŚCIÓŁ KATOLICKI NA POMORZU ZACHODNIM (1945–1989) W PUBLIKACJACH PRACOWNIKÓW INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2017 2017 Przejdź
38. Próby ożywienia polsko-szwedzkiej wymiany handlowej w ostatnich latach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego.
(Studia Maritima)
Vol. 28 2015 2015 Przejdź
39. The Effects of a Six-week Plyometric Training Program on the Stiffness of Anterior and Posterior Muscles of the Lower Leg in Male Volleyball Players
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Przejdź
40. Mezzanine capital jako instrument służący restrukturyzacji przedsiębiorstw – studium przypadku
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Przejdź
41. Stosunek mieszkańców powiatu gryfińskiego do rozwoju turystyki w świetle badań jakościowych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2018 2018 Przejdź
42. Istota związku uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z uchwałą budżetową jednostki samorządu terytorialnego – aspekty formalnoprawne i materialnoprawne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 (84) cz. 2 2016 Przejdź
43. Specyfika i wpływ mezzanine capital na wyniki finansowe polskich przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
44. Analiza procesowa i analiza wartości procesów jako narzędzia projektowania łańcucha wartości obszaru produkcji w przedsiębiorstwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
45. Parametryczny model estymacji kosztów produkcji
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
46. Partycypacja społeczna jako warunek realizacji zamierzeń strategii rozwoju turystyki
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Przejdź
47. Uwarunkowania wdrażania strategii rozwoju turystyki na poziomie regionalnym i lokalnym - wybrane zagadnienia
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Przejdź
48. Marksizm i Socjalizm w XXI wieku 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Uniwersytecie Wuhan w Chinach
(Nowa Krytyka)
38 rok 2017 2017 Przejdź
49. Identyfkacja i tożsamość kulturowa w różnych skalach przestrzennych
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2017 2017 Przejdź
50. Podatkowoprawne instrumenty wspierania nowych inwestycji w programach pomocy regionalnej dla przedsiębiorców w wybranych „uchwałach pomocowych" gmin
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Przejdź
51. Turystyka winiarska - problemy terminologiczne, konsumenci i możliwości rozwoju
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Przejdź
52. Społeczno-wartościujący (normatywny) a deskryptywny charakter strony podmiotowej czynu zabronionego. Kompleksowe a (czysto) normatywne ujęcie winy (na przykładzie regulacji urojenia znamienia kontratypu i znowelizowanego ar t. 28 par . 1 KK z 1997 r.)
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2018 (21) 2018 Przejdź
53. Evaluation of the Results of Surgical Treatment and Rehabilitation of Cubital Tunnel Syndrome
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 23, No. 3/2018 2018 Przejdź
54. Development of Equestrian Sports at State Stud Farms in Varmia and Masuria between 1947 and 1975
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 24, No. 4/2018 2018 Przejdź
55. Społeczna odpowiedzialność w marketingu – wybrane aspekty
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Przejdź
56. Płatności mobilne w rozwoju e-commerce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Przejdź
57. Prymas polski Kardynał Józef Glemp w materiałach archiwum Instytutu Pamieci Narodowej
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2018 2018 Przejdź
58. Long-term changes in the numbers of waterbirds at an important European wintering site
(Acta Biologica)
No. 25 2018 Przejdź
59. Płatności mobilne - nowe trendy w rozwoju e-commerce
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Przejdź
60. Uwarunkowania prawne dotyczące rachunku wspólnego jednostek samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Przejdź
61. Uwagi w sprawie klimatu Kołobrzegu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1960 1960 Przejdź
62. Ludność Pomorza Zachodniego w latach 1945-1949
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 10 1959 1959 Przejdź
63. Ruchy ludności na Pomorzu Zachodnim w latach 1950-1958
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 11-12 1959 1959 Przejdź
64. Społeczno-demograficzne i kulturowe przeobrażenia Kołobrzegu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1965 1965 Przejdź
65. Bogusław X książę pomorski - legenda a rzeczywistość
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 9 1958 1958 Przejdź
66. Stosunki polsko-pomorskie w ostatnich latach panowania Zygmunta Starego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1966 1966 Przejdź
67. Źródła pozyskiwania innowacji a strategie innowacyjne przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Przejdź
68. Brandenburskie próby opanowania Pomorza w połowie XVI wieku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 7-8 1962 1962 Przejdź
69. Zarys dziejów miast i osiedli województwa szczecińskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4-5 1961 1961 Przejdź
70. Skutki demograficzne drugiej wojny światowej w NRD
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 11-12 1958 1958 Przejdź
71. Dokerzy
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1969 1969 Przejdź
72. Z badań nad kształtowaniem się społeczności państwowych, gospodarstw rolnych w województwie koszalińskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1973 1973 Przejdź
73. W sprawie rzeczowego zakresu koordynacji terenowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1978 1978 Przejdź
74. Obcy kapitał we współczesnej Afryce
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1969 1969 Przejdź
75. Struktura gospodarcza socjalistycznych krajów Europy środkowej i południowo-wschodniej u progu industrializacji
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1979 1979 Przejdź
76. Niektóre zagadnienia aktywizacji portów Pomorza Zachodniego w okresie lat 1946-1949
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4-5 1959 1959 Przejdź
77. Architektura obronna miast Pomorza Zachodniego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1958 1958 Przejdź
78. Budownictwo wiejskie na Pomorzu Zachodnim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1958 1958 Przejdź
79. Odbudowa barokowego pałacyku przy ul. Staromłyńskiej 13 /w Szczecinie/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1964 1964 Przejdź
80. Rozwój przestrzenny i zabytkowa zabudowa Pyrzyc w XIII-XIX w.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1969 1969 Przejdź
81. Tradycyjne budownictwo wiejskie w woj. szczecińskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 8-9 1959 1959 Przejdź
82. Zamek w Pęzinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 7-8 1962 1962 Przejdź
83. Zamek w Swobnicy
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1962 1962 Przejdź
84. Budownictwo mieszkaniowe i jego rozmieszczenie w makroregionie północnym
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1978 1978 Przejdź
85. Obsługa transportowa ruchu turystycznego w regionie szczecińskim w latach 1960-1970
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1972 1972 Przejdź
86. Udział 12 Dywizji Zmechanizowanej im. Armii Ludowej w rozwoju społeczno-politycznym Pomorza Zachodniego po II wojnie światowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1973 1973 Przejdź
87. W 150 rocznicę walk Wojsk polskich na Pomorzu Zachodnim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1957 1957 Przejdź
88. Szkolnictwo morskie na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1965
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1965 1965 Przejdź
89. O zapomnianej metodzie leczenia wodą morską stosowanej w Kołobrzegu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1960 1960 Przejdź
90. Pylica płuc u pracowników Stoczni i Portu w Szczecinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1965 1965 Przejdź
91. Szpital w Stargardzie Szczecińskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 7-8 1961 1961 Przejdź
92. Polityczne znaczenie procesu informacyjnego w wymiarze cybernetycznym
(Acta Politica Polonica)
2/2019 (48) 2019 Przejdź
93. Some praxeological remarks on the so-called “political correctness”, “group thinking” and related problems
(Acta Politica Polonica)
1/2020 (49) 2020 Przejdź
94. Marksizm i konfucjanizm w ideologii Komunistycznej Partii Chin
(Nowa Krytyka)
42 rok 2019 2019 Przejdź
Strona