Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     DOI: 10.18276/pz.2015.2-04
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / z. 2 2015
Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej w województwach nadmorskich Polski

Rok wydania:2015
Liczba stron:27 (67-93)
Słowa kluczowe: agroturystyka turystyka wiejska województwa nadmorskie Polski
Autorzy: Eugeniusz Z. Zdrojewski
Koszalin

Ryszard Zdrojewski
Koszalin

Abstrakt

The main goal of this elaboration is presentation of hitherto development and prospective potentials of agrotouristics and rural tourism in seaside regions against a nationalbackground. Agrotouristics and rural tourism were treated a bit more extensively.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Błoński J., Stan i możliwości rozwoju turystyki, w tym agroturystyki, w: Agroturystyka, red. U. Świetlikowska, FAPA, Warszawa 2000.
2.Czerwińska‑Jaśkiewicz M., Marketing w agroturystyce, Difin, Warszawa 2013.
3.Drzewiecki M., Podstawy agroturystyki, OPO, Bydgoszcz 2002.
4.Durydiwka M., Regionalne sieci agroturystyczne, w: Gospodarka turystyczna wobec integracji i rozszerzenia się UE, red. K. Sikora, D. Makieła, WPSTiH, Bydgoszcz
5.2003.
6.Gaworecki W.W., Turystyka, PWE, Warszawa 2003.
7.Gołębiowska U., Oferta agroturystyczna województwa zachodniopomorskiego, w: Rola marketingu w rozwoju regionów turystycznych, red. A. Szwichtenberg, W. Deluga, PK, Koszalin 2000.
8.Jaźwińska A., Agroturystyka jako przykład przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, w: Agrobiznes – pozarolnicze przedsięwzięcia gospodarcze na obszarach wiejskich, red. L. Pałasz, Akademia Rolnicza, Szczecin 1999.
9.Jordanek Z., Wybrane problemy zarządzania marketingiem w agroturystyce, w: Rola marketingu w rozwoju regionów turystycznych, red. A. Szwichtenberg, W. Deluga, PK, Koszalin 2000.
10.Łazarkowie M. i R., Gospodarka turystyczna, WSE, Warszawa 2002.
11.Marczak M., Rodzaje turystyki, w: Podstawy turystyki, red. A. Szwichtenberg, PK, Koszalin 2000.
12.Mazurek J., Marczak M., Oferta turystyczna w województwie pomorskim i zachodniopomorskim oraz jej promocja turystyczna, w: Przemysł turystyczny, red. A. Szwichtenberg, E. Dziegieć, PK, Koszalin 2000.
13.Rakowski D., Turystyka wiejska szansą na rozwój regionu zachodniopomorskiego, w: Polityka regionalna i lokalna. Aspekty praktyczne, red. M. Malicki, Ekonomicus,
14.Szczecin 2009.
15.Sikora J., Organizacja ruchu turystycznego na wsi, WSiP, Warszawa 1999.
16.Spychalski G., Agroturystyka jako element przedsiębiorczości pozarolniczej na obszarach wiejskich, w: Agrobiznes – pozarolnicze przedsięwzięcia gospodarcze na obszarach wiejskich, red. L. Pałasz, Akademia Rolnicza, Szczecin 1999.
17.Wallis A., Marketing regionalny na obszarach o walorach turystycznych na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, w: Rola marketingu w rozwoju regionów
18.turystycznych, red. A. Szwichtenberg, W. Deluga, PK, Koszalin 2000.
19.Wiatrak A.P., Wpływ agroturystyki na zagospodarowanie obszarów wiejskich, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 1996, nr 1.
20.Wieś letniskowa – informator, GKKFiT, Warszawa 1972.
21.Wiśniewska A., Gospodarczy aspekt rozwoju turystyki w nadmorskich gminach Ustka i Choczewo, „Słupskie Prace Geograficzne” 2009, nr 6.