Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 182 (limit rekordów: 100, liczba stron: 2).
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. On cyberimmortality 31 (2015) 2015 Przejdź
2. Wartość osobowa 32 (2015) 2015 Przejdź
3. Continuous creation in the probabilistic world of the theology of Chance 31 (2015) 2015 Przejdź
4. Białe kłamstwo w praktyce medycznej z perspektywy wybranych teorii etycznych 32 (2015) 2015 Przejdź
5. Kripkeański Wittgenstein, faktualizm i znaczenie 29 (2015) 2015 Przejdź
6. Myślenie a mówienie. Na marginesie uwag Kazimierza Twardowskiego 29 (2015) 2015 Przejdź
7. Richard Gale i problem negacji 29 (2015) 2015 Przejdź
8. Od emocji do komunikacji. Gilles Deleuze’a analiza problemów reprezentacji, pragnienia i poznawania 29 (2015) 2015 Przejdź
9. Jak się zachować racjonalnie w obliczu różnicy zdań? 29 (2015) 2015 Przejdź
10. Radykalny enaktywizm a konserwatywna kognitywistyka 29 (2015) 2015 Przejdź
11. Seksualny solipsyzm 30 (2015) 2015 Przejdź
12. O tolerancji politycznej z punktu widzenia Michaela Walzera 30 (2015) 2015 Przejdź
13. Holizm, indywidualizm, personalizm: od dualizmu platońskiego do sporu o źródło i status ludzkiej jednostkowości (N. Elias, I. Berlin, R. Rorty) 30 (2015) 2015 Przejdź
14. Rozumienie libertarianizmu 30 (2015) 2015 Przejdź
15. Przesycenie. Koncepcje Jürgena Habermasa i Jeana Baudrillarda na tle katastrofizmu neohumanistycznego St. I. Witkiewicza 30 (2015) 2015 Przejdź
16. Pierwszy paragraf siódmej księgi Etyki eudemejskiej (EE 7.1, 1234b18-1235b12) – wprowadzenie, przekład i komentarz 31 (2015) 2015 Przejdź
17. Bycie czy byt? O dwóch podstawowych terminach filozofii Heideggera i problemach z ich polskimi przekładami 31 (2015) 2015 Przejdź
18. Nihilista radykalny. O diagnozach kulturowych Emila Ciorana 31 (2015) 2015 Przejdź
19. Śmierć Boga, śmiech człowieka 31 (2015) 2015 Przejdź
20. Napad na Pascala 31 (2015) 2015 Przejdź
21. Niedyrektywność w poradnictwie genetycznym dotyczącym decyzji reprodukcyjnych 32 (2015) 2015 Przejdź
22. Związek filozofii Karla Jaspersa z klasyczną antropologią filozoficzną XX wieku 32 (2015) 2015 Przejdź
23. Teologia jako nauka formalna 32 (2015) 2015 Przejdź
24. „Bardzo nieliczni czują, że ich życie nie jest życiem, lecz śmiercią”. F. Dostojewski i L. Szestow wobec idei szczęścia i egzystencjalnej satysfakcji 33 (2016) 2016 Przejdź
25. De Anima Arystotelesa oczami Franza Brentano. Budowa ludzkiej duszy na podstawie Die Psychologiedes Aristoteles, insbesondere seine Lehre vom nous poietikos oraz w kontekście pozostałych prac ze zbioru Aristotelica 33 (2016) 2016 Przejdź
26. Logika miejsca i jej zastosowania w analizie niektórych rozumowań prawniczych 33 (2016) 2016 Przejdź
27. Bertranda Russella koncepcja monizmu neutralnego 33 (2016) 2016 Przejdź
28. Korzenie myśli libertariańskiej 33 (2016) 2016 Przejdź
29. Rozumowanie Mistrza a determinizm, rec. z: Tomasz Jarmużek, Jutrzejsza bitwa morska. Rozumowanie Diodora Kronosa, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013. 33 (2016) 2016 Przejdź
30. O chrześcijaństwie u C. G. Junga w perspektywie interdyscyplinarnej, rec. z: Henryk Machoń, Das Christentum bei C. G. Jung. Philosophische Grundlagen, psychologische Prämissen und Konsequenzen für die therapeutische Praxis, Verlag W. Kohlhammer: Stuttgart 2015. 33 (2016) 2016 Przejdź
31. Dziecko i filozofia. Spór o filozofowanie dzieci 38 (2017) 2017 Przejdź
32. Zapomniany światopogląd tragiczny 37 (2017) 2017 Przejdź
33. Eksperymenty myślowe – współczesne kontrowersje 37 (2017) 2017 Przejdź
34. Nuda jako wola 38 (2017) 2017 Przejdź
35. Czy sens życia jest tym samym co cel życia? 37 (2017) 2017 Przejdź
36. Platonizm w strukturalistycznej refleksji nad czasoprzestrzenią. Próba aplikacji myśli filozoficznej Józefa Życińskiego. 39 (2017) 2017 Przejdź
37. O zjawisku alienacji w perspektywie rozwoju teorii krytycznej. Feuerbach - Marks - szkoła frankfurcka 38 (2017) 2017 Przejdź
38. Terminalna sedacja - między opieką paliatywną a eutanazją 37 (2017) 2017 Przejdź
39. Wdzięczność w przestrzeni znaków. Dialog z dialogiem Bubera i Levinasa 37 (2017) 2017 Przejdź
40. Czym są tak zwane tezy Traktatu? Drabina Wittgensteina 38 (2017) 2017 Przejdź
41. Czy monady mają części? Witkiewicz i jego krytyka mereologii jako ontologii 37 (2017) 2017 Przejdź
42. O sprawcy działania i odpowiedzialnym działaniu u Arystotelesa 38 (2017) 2017 Przejdź
43. Granice autonomii etyki. O potrzebie uwzględniania wyników nauk empirycznych w etyce (The limits of ethics autonomy. Ethics takes into account the empirycal data) 39 (2017) 2017 Przejdź
44. Czy istnienie móże być lepsze albo gorsze od nieistnienia? Część II: Wartości osobowe a obiektywne racje moralne 36 (2016) 2016 Przejdź
45. Hermeneutyczna koncepcja podmiotu Martina Heideggera. 40 (2017) 2017 Przejdź
46. O odpowiedzialności materialnej u Arystotelesa 41 (2018) 2018 Przejdź
47. Czy obiektywne życie jest możliwe? Słów kilka na temat esejów Nathaniela Brandena 37 (2017) 2017 Przejdź
48. Argumenty na rzecz nieredukcyjnego ujęcia tożsamości osobowej 34 (2016) 2016 Przejdź
49. Intuition and insight. The analysis of their selected features with reference to Bernard Lonergan position 34 (2016) 2016 Przejdź
50. Neutralność światopoglądowa 34 (2016) 2016 Przejdź
51. Problem sceny w Tischnerowskiej filozofii dramatu 34 (2016) 2016 Przejdź
52. Człowiek w imperium czasu, sens w imperium znaków. Hermeneutyka a sens historii 34 (2016) 2016 Przejdź
53. Czy przyjaźń etyczna nie jest przyjaźnią pozorną? - rozważania wokół drugiego rozdziału siódmej księgi " Etyki eudemejskiej" 34 (2016) 2016 Przejdź
54. Shaftesbury as Popperian: critical rationalism before its time? Part I 35 (2016) 2016 Przejdź
55. Czy istnienie może być lepsze albo gorsze od nieistnienia? Część I: Ustalanie wartości w ramach dobrostanu 35 (2016) 2016 Przejdź
56. Sfera niczyja jako źródło życia psychicznego: Nietzsche, Scheler, Wittgenstein, Goffman 35 (2016) 2016 Przejdź
57. Podmiot jako wewnętrzny biegun symbolizmu. Antymentalistyczna wykładnia " Traktatu logiczno-filozoficznego" 35 (2016) 2016 Przejdź
58. Dysjunktywizm i natura percepcyjnej relacji 35 (2016) 2016 Przejdź
59. Czy emocje mogą być racjonalne. Analiza wybranych aspektów filozofii emocjiRonalda de Sousy 35 (2016) 2016 Przejdź
60. Shaftesbury as Popperian: critical rationalism before its time? Part II 36 (2016) 2016 Przejdź
61. Zwierzę jako absolutny Inny-otwieranie nie/możliwości 36 (2016) 2016 Przejdź
62. Jak czytać/pisać historię? Wobec sztuki,literatury i przeżycia 36 (2016) 2016 Przejdź
63. "Bezstronny obserwator" Adama Smitha a neutralne kryteria oceny w etyce społecznej 36 (2016) 2016 Przejdź
64. (Nie)obiektywna podmiotowość 36 (2016) 2016 Przejdź
65. Mit i mity w filozofii Paula Feyerabenda 39 (2017) 2017 Przejdź
66. Zagadnienie uczuć religijnych w kontekście art. 196 Kodeksu karnego 40 (2017) 2017 Przejdź
67. Teleologiczne źródła samozobowiązania 40 (2017) 2017 Przejdź
68. Myśląc z Heideggerem - między właściwością i niewłaściwością egzystencji 40 (2017) 2017 Przejdź
69. Probabilistic theism and the problem of evil 39 (2017) 2017 Przejdź
70. Rola zabawy w redukcji poczucia niepewności 40 (2017) 2017 Przejdź
71. Rational vs. Mystical Readings of Aristotle’s Nous Poietikos Introduction to the Subject and Overview of Central Positions 39 (2017) 2017 Przejdź
72. Philosopher’s Theoretical Life vs. Auto-deification? Possible readings of Aristotle’s “Nicomachean Ethics”, book X. 39 (2017) 2017 Przejdź
73. Czym jest introspekcja? Badanie rozwiązań pluralistycznych 38 (2017) 2017 Przejdź
74. Wolność słowa contra zakaz prowadzenia sporów światopoglądowych 40 (2017) 2017 Przejdź
75. Podmiot zanikający – kwestia podmiotowości w psychoanalizie Jacques’a Lacana 41 (2018) 2018 Przejdź
76. Inspiracje filozofią Sartre’a. Recenzja książki Sartre. L’Être et le néant. Nouvelles lectures, red. Jean-Marc Mouillie, Jean-Philippe Narboux, Paris: Les Belles Lettres, 2015 41 (2018) 2018 Przejdź
77. Strona tytułowa 38 (2017) 2017 Przejdź
78. Spis treści 38 (2017) 2017 Przejdź
79. Strona redakcyjna 38 (2017) 2017 Przejdź
80. Fregowska kategoria Bedeutung (Frege's Notion of Bedeutung) 43 (2018) 2018 Przejdź
81. Strona redakcyjna 39 (2017) 2017 Przejdź
82. Inne strony początkowe 40 (2017) 2017 Przejdź
83. Problem antecedencji fallibilizmu w poglądach Karneadesa 41 (2018) 2018 Przejdź
84. Świat fabrykowany przez figurę Ojca. Model unisex jako reakcja na patriarchalne status quo (World fabricated by the figure of the Father. Unisex model as a backlash against the patriarchal status quo) 44 (2018) 2018 Przejdź
85. Pobieranie narządów po zatrzymaniu krążenia. O nadrzędności neurologicznego kryterium śmierci nad krążeniowym – kwestie regulacyjne 42 (2018) 2018 Przejdź
86. Argumenty w sporze o legalizację eutanazji i wspomaganego samobójstwa. Część I 42 (2018) 2018 Przejdź
87. Metafizyczne doświadczenie niestałej Arche 41 (2018) 2018 Przejdź
88. Etyka troski jako camera obscura współczesnej filozofii polityki. O znaczeniu tego, co zakryte 41 (2018) 2018 Przejdź
89. Withholding and Withdrawing Life-Saving Treatment: Ordinary/Extraordinary Means, Autonomy & Futility 42 (2018) 2018 Przejdź
90. Pojęcie nieśmiertelności w filozofii Johna Harrisa (The notion of immortality in John Harris's philosophy) 43 (2018) 2018 Przejdź
91. Strategie argumentacyjne w debacie dotyczącej etycznych aspektów dopuszczalności donacji mitochondrialnej 42 (2018) 2018 Przejdź
92. Bóg pokutujący: o zbędności teodycei (Atoning God – on the Uselessness of Theodicy) 43 (2018) 2018 Przejdź
93. Przezwyciężanie strachu przed śmiercią w zenie - argumentacja Daisetza Teitaro Suzukiego i dyskusja nad nią (The Overcoming of the Fear of Death in Zen - the Argumentation of Daisetz Teitaro Suzuki and its Discussion) 43 (2018) 2018 Przejdź
94. Śmierć mózgowa - kontrowersje i uzgodnienia 42 (2018) 2018 Przejdź
95. Pobieranie narządów po zatrzymaniu krążenia. O nadrzędności neurologicznego kryterium śmierci nad krążeniowym – kwestie filozoficzne 42 (2018) 2018 Przejdź
96. Argumenty w sporze o legalizację eutanazji i wspomaganego samobójstwa - część II 42 (2018) 2018 Przejdź
97. Inne strony początkowe 42 (2018) 2018 Przejdź
98. On the notion of well-being 43 (2018) 2018 Przejdź
99. Inne strony początkowe 43 (2018) 2018 Przejdź
100. Inne strony początkowe 41 (2018) 2018 Przejdź
Strona