Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2016.36-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 36 (2016)
(Nie)obiektywna podmiotowość

Autorzy: Piotr Piotrowski
Uniwersytet Śląski
Słowa kluczowe: Rorty Taylor self idiosyncrasy contingency good objectivity subjectivity sense of the situation
Rok wydania:2016
Liczba stron:19 (113-131)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

In this article, I analyze the issue of subjectivity in the form in which it appears in Charles Taylor’s and Richard Rorty’s writings. Positions of these philosophers aregenerally regarded as contradictory. I will, however, argued that the position on subjectivity represented by Rorty finds its complementation in Taylor’s concept. To do this, I will show firstly that both Rorty and Taylor use the category of contingency, presenting some common thesis about subjectivity. This way I will show that the location of the category of subjectivity and the scope of its use in each of them concept is closely related to the understanding of objectivity accepted by each of them. This will allow then to reconstruct the concept of subjectivity presented by Taylor and Rorty. Next, in the conclusion, I will present such a summary of those two standpoints, which will include justification of the thesis of their complementarity.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Frankfurt, H. (1997). Wolność woli i pojęcie osoby. Tłum. J. Nowotniak. W: J. Hołówka
2.(red.), Filozofia moralności. Postanowienie i odpowiedzialność moralna.
3.Warszawa: Aletheia.
4.Joas, H. (2009). Powstawanie wartości. Tłum. M. Kaczmarczyk. Warszawa: Oficyna
5.Naukowa.
6.Jung, C.G. (2005). Psychologia a religia zachodu i wschodu. Tłum. R. Reszke.
7.Warszawa: KR.
8.Oleś, P. (2003). Wykłady z psychologii. T. XI: Wprowadzenie do psychologii osobowości.
9.Warszawa: Scholar.
10.Ricoeur, P. (2003). O sobie samym jako innym. Tłum. B. Chełstowski. Warszawa:
11.Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.Rorty, R. (2009). Przygodność, ironia i solidarność. Tłum. W.J. Popowski. Warszawa:
13.W.A.B.
14.Taylor, Ch. (1994). Précis of Sources of the Self. Philosophy and Phenomenological
15.Research, 54, 1.
16.Taylor, Ch. (2001). Samointerpretujące się zwierzęta. W: Fragmenty filozofii analitycznej.
17.T. VIII: Filozofia podmiotu. Wybór i wpr. J. Górnicka-Kalinowska.
18.Taylor, Ch. (2012). Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej.
19.Tłum. M. Gruszczyński, O. Latek, A. Lipszyc, A. Michalak, A. Rostkowska,
20.M. Rychter, Ł. Sommer. Wstęp i posłowie A. Bielik-Robson. Warszawa: