Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 60.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. SPRACHLICHE ‚RECYCLING‘-STRATEGIE
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Przejdź
2. Fundamental Significance of Physical Activity for Seniors’ Health
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Przejdź
3. Factors Associated with Physical Activity in People with Diabetes
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Przejdź
4. Physical Activity and Lifestyle of the Elderly
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 8, No. 4/2014 2014 Przejdź
5. Z Pomorza do Wielkopolski. Kościół Najświętszej Marii Panny na Ostrowie Tumskim w Poznaniu jako przyczynek do dyskusji
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2015 2015 Przejdź
6. Wirtualizacja komunikacji marketingowej w kontekście przemian pokoleniowych i zmian stylów życia
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Przejdź
7. Polityka kreowania prozdrowotnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Przejdź
8. Percepcja faktów w ekonomii głównego nurtu
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Przejdź
9. „EY, ALTER! GUCKST DU MISCH AN, ODER WAS?“ ZU SPRACHLICHEN BESONDERHEITEN IN DER „MULTIKULTI-COMEDY“ KAYA YANARS
(Colloquia Germanica Stetinensia)
Nr. 23 (2014) 2014 Przejdź
10. PARTYCYPACJA BEZPOŚREDNIA PRACOWNIKÓW JAKO CZYNNIK ROZWOJU ORGANIZACJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Przejdź
11. Przywództwo w kierowaniu jednostką organizacyjną policji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Przejdź
12. Zdrowy styl życia a orientacja prokonsumpcyjna warszawskiej klasy średniej
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2015 2015 Przejdź
13. Pole bieli w wierszach Juliana Tuwima
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
14. Opinion about Exercises in Water and Lifestyle of Women Attending Aqua Aerobics Classes
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Przejdź
15. Teoretyczno-metodologiczne wyzwania badań stylów życia: od psychografii do analizy poststrukturalistycznej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Przejdź
16. Postawy i zachowania prozdrowotne pokolenia Z w świetle badań pierwotnych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Przejdź
17. Między słowem, obrazem a muzyką, czyli o integralności sztuk w Dziennikach Marii Dąbrowskiej
(Studia Językoznawcze)
t. 15, 2016 2016 Przejdź
18. Leksykalno-stylistyczne środki opisu podróży i podróżowania w listach prywatnych Henryka Sienkiewicza
(Studia Językoznawcze)
t. 15, 2016 2016 Przejdź
19. Słownictwo religijne w powieści Nowe wędrówki Oryginała Józefa Korzeniowskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 15, 2016 2016 Przejdź
20. Propozycje terminologiczne z zakresu architektury i budownictwa w Budowie kościołów Piotra Aignera (1825)
(Studia Językoznawcze)
t. 15, 2016 2016 Przejdź
21. Dvosmislenosti zbog reda riječi u hrvatskoj i poljskoj rečenici
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Przejdź
22. Zaspokajanie potrzeb i realizacja aspiracji życiowych w trakcie studiów wyższych – opinia studentów pokolenia „Z”
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Przejdź
23. Architektura w dziejach teologii
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2015 2015 Przejdź
24. Socio-Demographic Determinants of Leisure Time Physical Inactivity of Adolescents from the Voivodships of Central Poland
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 17, No. 1/2017 2017 Przejdź
25. Comparative research of dominant leadership styles in large enterprises in the Republic of Croatia
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Przejdź
26. Młodzież wobec wyzwań współczesności
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Przejdź
27. Determinanty stylu życia młodych konsumentów
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Przejdź
28. Językowa kreacja drogi w powieści Matka Ignacego Maciejowskiego (Sewera)
(Studia Językoznawcze)
t. 16, 2017 2017 Przejdź
29. Indywidualizacja języka bohaterów jako element charakterystyki postaci w powieści Henryka Sienkiewicza W pustyni i w puszczy
(Studia Językoznawcze)
t. 16, 2017 2017 Przejdź
30. "[…]względnie w innym porcie [...]". Młodzieńcze inspiracje Piotra Zaremby
(Autobiografia)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
31. Relacje z podwładnymi, style kierowania a postawy przedsiębiorcze menedżerów
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Przejdź
32. Językowa kreacja kozaka w Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza część III. Step ukraiński
(Studia Językoznawcze)
t. 11, 2012 2012 Przejdź
33. Językowa kreacja doktora Szumana w Lalce Bolesława Prusa
(Studia Językoznawcze)
t. 11, 2012 2012 Przejdź
34. Barwa złota w utworach lirycznych Juliana Tuwima
(Studia Językoznawcze)
t. 11, 2012 2012 Przejdź
35. Funkcje barw w listach Henryka Sienkiewicza do członków rodziny
(Studia Językoznawcze)
t. 13, 2014 2014 Przejdź
36. Funkcje barw w językowej kreacji świata Izabeli Łęckiej w Lalce Bolesława Prusa
(Studia Językoznawcze)
t. 13, 2014 2014 Przejdź
37. Konotacje semantyczne srebra w poezji Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej
(Studia Językoznawcze)
t. 13, 2014 2014 Przejdź
38. Językowa kreacja świata starego Szlangbauma w Lalce Bolesława Prusa
(Studia Językoznawcze)
t. 12, 2013 2013 Przejdź
39. Językowa autokreacja i autoprezentacja. O sposobach przejawiania się felietonowego „ja” (na przykładzie Miastówki Agaty Passent)
(Studia Językoznawcze)
t. 12, 2013 2013 Przejdź
40. Pole czerwieni w wierszach Juliana Tuwima
(Studia Językoznawcze)
t. 12, 2013 2013 Przejdź
41. Wykładniki obrazowości w Informacyi matematycznej Wojciecha Bystrzonowskiego (1749)
(Studia Językoznawcze)
t. 12, 2013 2013 Przejdź
42. Indywidualne cechy stylu tekstów naukowych (na przykładzie wybranych prac Aleksandra Brücknera i Stanisława Rosponda)
(Studia Językoznawcze)
t. 10, 2011 2011 Przejdź
43. Lifestyle versus a Person’s Life Span
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 22, No. 2/2018 2018 Przejdź
44. Językowe wykładniki oceny moralnej prostytutki w powieści Marta Elizy Orzeszkowej
(Studia Językoznawcze)
t. 10, 2011 2011 Przejdź
45. Animizacyjna kreacja księżyca w poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 10, 2011 2011 Przejdź
46. Body satisfaction versus anthropometric and lifestyle characteristics in secondary school youth in a three-year study
(Acta Biologica)
No. 24 2017 Przejdź
47. Nowe tendencje w rozwoju oprogramowania wspomagającego proces nauczania na podstawie projektu METATUTOR – innowacyjne oprogramowanie optymalizujące proces uczenia się na podstawie diagnozy metastrategii poznawczych użytkownika
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2017 2018 Przejdź
48. Dzietność jako element życia społecznego we współczesnym społeczeństwie polskim
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2018 2018 Przejdź
49. Kobieta przedsiębiorca – charakterystyka stylu zarządzania
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/1 2018 2018 Przejdź
50. O różnych postaciach potoczności (Na materiale pamiętników Zofii Stryjeńskiej)
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Przejdź
51. Gramatykalizacja podmiotu mówiącego w emigracyjnych tomikach poetyckich Jana Lechonia
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Przejdź
52. „Długie ogony kobiecych sukien” – językowe wyznaczniki opisu wizytowych sukien kobiecych w "Kronikach tygodniowych" Bolesława Prusa
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Przejdź
53. Kaszubska stylizacja językowa w powieści Pawła Huellego "Śpiewaj ogrody"
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Przejdź
54. Kulturowo-językowy charakter przyśpiewek i wierszyków zamieszczonych w gawędach Eugeniusza Wasilewskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Przejdź
55. Jak wycisnąć kapitał ludzki z człowieka
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
56. Self-esteem of people who practice sport in relation to their experiencing the flow state and their style of coping with stress
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 27, No. 3/2019 2019 Przejdź
57. Organizational fiction of an educational institution in building organic leadership – a case study
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Przejdź
58. Językowa kreacja dziecka w Konopielce Edwarda Redlińskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 18, 2019 2019 Przejdź
59. Uwagi na temat dziennikarskiego stylu Bolesława Prusa na podstawie kronik o Ogrodzie Saskim (wybrane cechy)
(Studia Językoznawcze)
t. 18, 2019 2019 Przejdź
60. Językowe wykładniki kreacji świata przedstawionego w słuchowisku Krzysztofa Bizia pt. Fotoplastykon
(Studia Językoznawcze)
t. 18, 2019 2019 Przejdź
Strona