Search

Result: Found records: 73.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Sustainable City Marketing: a Modern Management Model
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
2. Budownictwo pasywne elementem modelu M ekorozwoju oraz filarem wizerunku Wrocławia i Dolnego Śląska
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
3. Koncepcja społecznej odpowiedzialności w biznesie jako źródło innowacyjności
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
4. Marketing a społeczna odpowiedzialność biznesu – sprzeczne idee?
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
5. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TRANSPORTU JAKO WYZWANIE EKONOMICZNE
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Go to
6. Współczesna faza procesu globalizacji a wzrost gospodarczy zgodny z ideą zrównoważonego rozwoju
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
7. The Sustainable Developments of the Port Industries Within the South Baltic Region-a Comparative Case Study Approach
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 119 2015 2015 Go to
8. KONSUMPCJA KOLABORATYWNA A ROZWÓJ GOSPODARCZY– PERSPEKTYWA MAKRO I PERSPEKTYWA PRZEDSIEBIORSTWA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
9. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZEZ ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W EKOSYSTEMIE INTERESARIUSZY NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘPBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
10. ANALIZA WSKAŹNIKOWA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU NA PRZYKŁADZIE PRZASNYSZA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Go to
11. INWESTYCJE TERMOMODERNIZACYJNE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W KONTEKŚCIE KONCEPCJI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Go to
12. Marketing produktów ekologicznych – możliwości budowania przewagi konkurencyjnej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
13. Zielony wizerunek firmy w kontekście rozwiązań budownictwa przyszłości z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
14. KONSUMENCI I KONSUMPCJA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
15. ROLNICTWO A ZIELONE MIEJSCA PRACY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Go to
16. ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE JAKO INSTRUMENT WSPARCIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
17. BUDŻET OBYWATELSKI JAKO NARZĘDZIE REALIZACJI ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO NA POZIOMIE LOKALNYM – PRZYKŁAD ŁODZI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
18. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z PERSPEKTYWY BIZNESOWEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
19. KSZTAŁTOWANIE FUNKCJI MIESZKANIOWYCH W POLITYKACH PRZESTRZENNYCH WYBRANYCH GMIN W POLSCE W KONTEKŚCIE LOKALNYCH UWARUNKOWAŃ SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
20. ZIELONA GOSPODARKA JAKO NARZĘDZIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
21. ROLA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W OCHRONIE KRAJOBRAZU I ŁADU PRZESTRZENNEGO W POLSCE NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
22. GŁÓWNE BłĘDY PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU (NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH GMIN DOLNEGO ŚLĄSKA, ZIEMI LUBUSKIEJ, OPOLSZCZYZNY I WIELKOPOLSKI)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
23. REALIZACJA KONCEPCJI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU A GOSPODAROWANIE ZASOBAMI PRZYRODNICZYMI W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
24. KAZIMIERZA GÓRKI NIEDŹWIEDŹ BRUNATNY, CZYLI RZECZ O TERMINOLOGII ROZWOJU TRWAŁEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
25. Pomiar energochłonności infrastruktury drogowej - koncepcja i założenia metodyczne
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
26. Implementation Possibilities of a System For Management and Measuring of Sustainable Development of Tourism in Metropolitan Areas: The Case of Poznań Agglomeration
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
27. Wpływ turystyki na zrównoważenie rozwoju sudeckiego przygranicznego obszaru górskiego
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Go to
28. Badanie przestrzennej jednorodności rozwoju zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
29. Ekoznakowanie w komunikacji marketingowej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
30. Strategie innowacyjne w zrównoważonym rozwoju państw w regionie Morza Bałtyckiego. Studium przypadku - model szwedzki
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
31. Kres hegemonii neoliberalnej. Piąta konfiguracja kapitalizmu?
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Go to
32. Kompetencje menedżerów w zrównoważonej organizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
33. Upadek idei rozwoju zrównoważonego i trwałego?!
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Go to
34. Chłonność demograficzna jako kategoria wykorzystywana w procesie planowania zrównoważonej polityki przestrzennej gminy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Go to
35. Identyfikacja gospodarczych, społecznych i środowiskowych oddziaływań rozwoju technologii energetyki niskoemisyjnej w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Go to
36. Trwałość użytkowania zasobów naturalnych w świetle koncepcji rozwoju trwałego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Go to
37. Model zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Go to
38. Rola gospodarki wodnej w rozwoju trwałym
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Go to
39. Efekty strategii rozwoju zrównoważonego Unii Europejskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Go to
40. Wpływ ekosystemów pogodowych na praktyki rozwoju zrównoważonego w organizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Go to
41. Partnerstwo niemieckich parków narodowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Go to
42. Publiczny transport zbiorowy w Gdańsku w kontekście równoważenia rozwoju miast
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Go to
43. Unijne ujęcie zasady zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem znaczenia udziału Europejskiej Agencji Środowiska w jej wdrażaniu (wybrane zagadnienia)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Go to
44. Od równowagi bytu do zrównoważonego społeczeństwa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Go to
45. Teoretyczne aspekty z zakresu kosztów zrównoważonego rozwoju w rolnictwie europejskim
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Go to
46. Zastosowanie koncepcji Sustainable Value w analizie porównawczej przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Go to
47. Jakość produktów w świetle idei zrównoważonego rozwoju
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
48. Ocena zrównoważenia rozwoju wybranych gmin aglomeracji poznańskiej przy wykorzystaniu metody analitycznego procesu hierarchicznego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
49. Program Inteligentny Rozwój jako wsparcie innowacji ekologicznych w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
50. Analiza wybranych wskaźników bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście zrównoważonego rozwoju
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Go to
51. EFEKTYWNOŚĆ ZASTOSOWANIA AUTOBUSÓW Z NAPĘDEM ALTERNATYWNYM W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Go to
52. Idea turystyki powolnej (slowtourism) i edukacji kreatywnej szansą zrównoważonego rozwoju wsi i regionu – studium przypadku wsi Bełczna w powiecie łobeskim (Pomorze Zachodnie)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2019 2019 Go to
53. Sustainable development of provinces in Poland in the years 2005–2016
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
54. The European Union funds in the implementation of the concept of sustainable development in the context of financing projects related to the re- use of Europe’s cultural heritage
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
55. Diversification of the global green bond market
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
56. Sustainable development goals: a business opportunity for tourism companies?
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Go to
57. Cultural heritage and the development of sustainable tourism in the Eje Cafetero region of Colombia
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
58. Analiza zmian poziomu zrównoważonego rozwoju powiatów w Polsce w latach 2006–2016
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
59. Zrównoważony rozwój w polityce regionalnej – przykład Strategii Województwa Zachodniopomorskiego do 2030 roku
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
60. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (46) 2019 2019 Go to
61. Green bonds as a transfer of sustainable development idea into financial sector
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Go to
62. Non-financial reporting as a challenge for the contemporary accounting system
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Go to
63. Sustainable development in Poland in comparison to the European Union
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Go to
64. Sustainable development and development policy based on innovation
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Go to
65. Regional operational programs 2014–2020 as a financial instrument supporting low-carbon economy in Poland on the example of the West Pomeranian Voivodeship
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Go to
66. Significance of Education for the Economy of Sustainable Development – Toward Social Responsibility
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Go to
67. Regional use of European Funds in municipal waste management in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Go to
68. Eco-education as an element of municipal waste management systems in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Go to
69. Financing of municipal investment within sustainable development framework
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
70. Sustainable tourism in the activities of city authorities. Poland – case study
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
71. The idea of implementation of the metropolitan bike system on the example of the Szczecin Metropolitan Area
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
72. EKONOMIA SPOŁECZNA I SHARING ECONOMY W KSZTAŁTOWANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (48) 2019 2019 Go to
73. Die Bedeutung des Verkehrs für die nachhaltige Entwicklung. Eine Analyse auf Grundlage der Agenda 2030 der vereinten Nationen
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 49/2020 2020 Go to
Page