Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.34-10
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 2 (34) 2016
Pomiar energochłonności infrastruktury drogowej - koncepcja i założenia metodyczne
(Measurement of the Road Infrastructure’s Energy-Intensity – Conception and Methodology Assumptions)

Authors: Izabela Dembińska
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Logistyki
Keywords: infrastructure roads energy-consumption sustainable development
Year of publication:2016
Page range:10 (107-116)
Klasyfikacja JEL: L92 N74 Q01 Q24 Q51 R14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the article is to present the concept of measurement the energy-intensity of road infrastructure. The concept involves the use of life cycle analysis of the road, therefore considerations are divided according to the stages of the cycle. It indicates how you can measure the energy-intensity of road during construction, operation and liquidation of the road. Due to the fact that at the stage of designing of the road the energy consumption is marginal, it was omitted in the presented concept. Considerations are theoretical and are a unique concept of measuring resources-intensity of roads.
Download file

Article file

Bibliography

1.Autostrada Eksploatacja 2014. Podróżni – Pracownicy – Przyroda (2015). Poznań.
2.Bibrowski, Z. (1988). Energochłonność skumulowana. Warszawa: PWN.
3.Gronowicz, J. (2006). Gospodarka energetyczna w transporcie lądowym. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
4.Górzyński, J. (2012). Podstawy analizy energetycznej obiektów budowlanych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
5.Górzyński, J. (2007). Podstawy analizy środowiskowej wyrobów i obiektów. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
6.Sadowska, I. (2013). Metody analizy energochłonności w przemyśle – referat konferencyjny. XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktualne problemy w elektroenergetyce APE’13”. Jurata, 12–14 czerwca. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 33, 59–62.