Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/1-12
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 44/1 2016
ANALIZA WSKAŹNIKOWA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU NA PRZYKŁADZIE PRZASNYSZA
(Ratio analysis sustainable development of Przasnysz)

Authors: Waldemer Kozłowski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Keywords: analysis sustainable development indicators
Year of publication:2016
Page range:12 (149-160)
Klasyfikacja JEL: Q56 R10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Sustainable development is a strategic concept implemented at national, regional and local levels. Properly planned and executed, development of local economic, social and environmental. The implementation of the concept of sustainable development requires decision-makers to determine indicators for assessing the effects of the measures taken. This article aims to analyze and evaluate sustainable development on the example to the town Przasnysz. Indicators evaluate and measures taken by policy makers, on the other hand they convey the concept of development.
Download file

Article file

Bibliography

1.Borys, T. (2005). Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Białystok: Ekonomia i Środowisko.
2.Brundtland, G.H. (1987). Nasza wspólna przyszłość. Raport ONZ. Bruksela.
3.Daly, H.E. (1991). Steady – State Economics. Washington: Willey.
4.Gerwin, M. (2008). Plan zrównoważonego rozwoju dla Polski. Lokalne inicjatywy rozwojowe. Sopot: Earth Conservation.
5.Hausner, J. (2001). Czy gospodarka jest systemem. W: J. Hausner (red.), Studia z zakresu zarządzania publicznego (s. 101–118). Kraków: Wyd. AE w Krakowie.
6.Klamut, M. (1994). Innowacje a rozwój lokalny. Warszawa: Wyd. Samorządowe FRDL.
7.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 roku. Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.
8.Kozłowski, W. (2014). Ocena inwestycji infrastrukturalnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju. W: A. Kopiński, A. Bem (red.), Zarządzanie finansami firm (s. 113–123). Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
9.Markowski, T. (2008). Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego. W: Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna (s. 13–28). Warszawa: PWN.
10.Parysek, J.J. (1997). Podstawy gospodarki lokalnej. Poznań: Wyd. Naukowe UAM.
11.Pearce, D., Barbier, E., Markandyia, A. (1990). Sustainable Development, Economics and the Environment in the Third World. London: Earthscan.
12.Piontek, B. (2002). Rozwój zrównoważony i trwały w miernikach oraz w systemach sprawozdawczości. Bytom: Wyd. WSEiA w Bytomiu.
13.Urbaniak, M. (2007). Zastosowanie norm i kierunki doskonalenia systemów zarządzania środowiskiem i BHP. Automatyka, 10, 5–15.
14.Strategia rozwoju miasta Przasnysza na lata 2007–2015 (2006). UM Przasnysz.
15.Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej. Bruksela, 15.5.2001.