Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/1-04
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 49/1 2017
Od równowagi bytu do zrównoważonego społeczeństwa
(From the balance of life for the sustainable society)

Authors: Małgorzata Gotowska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Keywords: balance of being sustainable development social innovation corporate social responsibility sustainable society
Year of publication:2017
Page range:12 (43-54)
Klasyfikacja JEL: O35 Q56
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This article is a compilation of the author’s research over the balance being of people through sustainable development, social responsibility and social innovation. The evolution of the debate on these issues has led to the set as a goal the conceptual formulation and to determine the components of a sustainable society. This category is rarely discussed, except for the Sustainability Index. The result of this study are theoretical but also conceptual considerations on the balance of being towards sustainable development.
Download file

Article file

Bibliography

1.Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pobrano z: www.odpowiedzialnybiznes.pl.
2.Gotowska, M. (2015). Polska wieś i jej mieszkańcy a jakość ich życia. W: M. Janoś-Kresło (red.), Wykluczenie społeczne osób starszych na wsi – mit czy rzeczywistość? (s. 158–168). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
3.Gotowska, M., Ratajczak, R. (2016). Projektowanie innowacji społecznych i ich wpływ na jakość życia społeczności lokalnych. Konsumpcja i Rozwój, 2 (15), 28–29.
4.Innowacje społeczne. Foresight CSR. Ekspercki przegląd CSR. Goresponsible, 1 (3), s. 4.
5.Main Results 2016. Sustainable Society Index – Your Compass to Sustainability. Pobrano z: http://www.ssfindex.com/results/main-results-2016 (18.06.2017).
6.Our Common Future – Nasza wspólna przyszłość (1991). Raport Światowej Komisji do spraw Środowiska i Rozwoju. Warszawa: PWE.
7.Sustainability and the SSI. Sustainable Society Index – Your Compass to Sustainability. Pobrano z: http://www.ssfindex.com/ssi/ssi-2016.
8.Sustainable Society. Pobrano z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Framework_SSI2010.gif.
9.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz.U. 2001 nr 62, poz. 627.
10.Visser, W. (2011). Rewolucja w CSR. Harvard Business Review Polska. Odpowiedzialny Biznes, lipiec.