Search

Result: Found records: 83.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Foreign Tourist Activity and the Need for Recreation/Rest of Administrative Staff from Selected Universities (as Exemplified by West Pomeranian Voivodship)
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 7, No. 3/2014 2014 Go to
2. Risk taking propensity among people involved in various forms of winter recreation on the example of skiing
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 2, No. 2/2013 2013 Go to
3. Shaping social competences and social capital in children and adolescents by means of non-formal education methods and techniques
(European Journal of Service Management)
Vol. 15, 1/2015 2015 Go to
4. Transfer znaczeń a kreowanie wartości marki w gospodarce sieciowej w aspekcie S-Dlogic
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
5. The Income from Accommodation and Food Services in Eco-Agritouristic Farms in Eastern Poland
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Go to
6. Continuous creation in the probabilistic world of the theology of Chance
(Analiza i Egzystencja)
31 (2015) 2015 Go to
7. Relacje jednostek samorządu terytorialnego z mieszkańcami w kontekście koncepcji współtworzenia wartości
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
8. Marka w usługach rekreacyjnych – znaczenie i kształtowanie
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Go to
9. The Suburban Areas of Tourist and Recreation Reception in the Opinion of Users. A Comparative Case Study
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Go to
10. Critical Comments on CSR of Media Organisations – between Marketing and Mission
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
11. E-logistyka dystrybucji a czynnik ludzki w procesie kształtowania wartości marki – ujęcie praktyczne
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
12. Nabokovowski sposób dotykania rzeczywistości: gra światła i barw w opowiadaniu "Detale zachodu słońca"
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Go to
13. Spatial policy of suburban municipalities. Current directions in the development of tourism and recreation in suburban areas
(European Journal of Service Management)
Vol. 18, 2/2016 2016 Go to
14. Językowa kreacja rodziny żydowskiej w powieści "Meir Ezofowicz" Elizy Orzeszkowej
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Go to
15. Non-formal Education in the Animation of Leisure and Recreation versus the Development of Social Competence
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Go to
16. A subjective Assessment of Accident Risk in Downhill Skiing by Beginner Skiers and Ski Instructors
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Go to
17. Ateizm urojony – rzeczywiste wyzwanie
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Go to
18. Od emocji do komunikacji. Gilles Deleuze’a analiza problemów reprezentacji, pragnienia i poznawania
(Analiza i Egzystencja)
29 (2015) 2015 Go to
19. Rozwój żeglarstwa w lewobrzeżnej części Szczecina. Część I. Sekcja Żeglarska KS Świt Skolwin
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
20. Responsible innovation
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
21. Rdz 1,1–2,3 na nowo odczytane? Czyli pytanie o to, czy możliwe jest nowe spojrzenie na kapłański opis stworzenia?
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Go to
22. ZAANGAŻOWANIE KONSUMENTÓW W ROZWÓJ MAREK POPRZEZ DZIAŁANIA CROWDSOURCINGOWE NA RYNKU ŻYWNOŚCI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
23. WSPÓŁTWORZENIE WARTOŚCI W USŁUGACH PUBLICZNYCH Z PERSPEKTYWY LOGIKI DOMINACJI USŁUGOWEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
24. OCENA GMINY Z DOMINUJĄCĄ FUNKCJĄ ROLNICZĄ I MOŻLIWOŚCI JEJ PRZEKSZTAŁCENIA W GMINĘ TURYSTYCZNĄ NA PRZYKŁADZIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
25. Projekty badawczo-rozwojowe w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 1 2017 Go to
26. Wyjazdy wypoczynkowe dzieci i młodzieży na terenie województwa wielkopolskiego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
27. Uczestnictwo w imprezach kolejowych w Polsce w 2015 roku
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
28. Miasto jako obszar aktywności turystycznej i rekreacyjnej na przykładzie Szczecina
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
29. Relationships matter – towards understanding university–industry links
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
30. Online website in brand creation of online store
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
31. Uwarunkowania wyceny przedsiębiorstw realizujących projekty innowacyjne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 2 2017 Go to
32. Knowledge mobility and appropriability in the context of value co-creation
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
33. Granice badań naukowych na embrionach ludzkich
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2015 2015 Go to
34. Współczesne aspekty duszpasterskiego wsparcia rodziny na przykładzie wakacyjnych wczasorekolekcji dla rodzin
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2015 2015 Go to
35. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne geostanowisk. Teoria i praktyka
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
36. Motives for Choosing Studies as Predictors of Career Plans of Tourism and Recreation Students
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 18, No. 2/2017 2017 Go to
37. Model biznesowy – istota kategorii
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Go to
38. „Nowe” atrakcje kulturowe i ich wykorzystanie w promocji regionów wypoczynkowych w Polsce (na przykładzie Pojezierza Kaszubskiego)
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
39. Program komputerowy w orzecznictwie organów ochrony prawnej
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
40. Rural Metropolitan Areas as Sites for Recreational Activity of Their Inhabitants an Example of Poznan Agglomeration
(European Journal of Service Management)
Vol. 23, 3/2017 2017 Go to
41. Estymacja efektywności kreowania wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem indeksowanych mierników wartości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
42. Społeczna odpowiedzialność projektanta w kreowaniu produktu rehabilitacyjnego
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
43. How to engage customer in co-creation of innovation? Implications for marketing activity
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
44. Ryzyko upadłości przedsiębiorstwa a wartość dla akcjonariuszy
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Go to
45. Value Co-creation in the Popular Music Industry
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Go to
46. Uwarunkowania kreacji pieniądza międzynarodowego. Część 2
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Go to
47. Uwarunkowania procesu kreowania wartości dla akcjonariuszy
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 2 2017 Go to
48. Metody estymacji kosztu kapitału własnego a użyteczność wewnętrznych mierników wartości przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 2 2017 Go to
49. Językowa kreacja psa i jej funkcje w poezji Jacka Kaczmarskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 16, 2017 2017 Go to
50. Między autobiografią a przypowieścią. Glosa o paru tajemnicach "Domu, snu i gier dziecięcych" Juliana Kornhausera
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (8) 2017 2017 Go to
51. Autobiografizm jako cecha gatunkowa oraz komunikacyjna literatury popularnej na przykładzie twórczości Joanny Chmielewskiej
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Go to
52. „Przyświecały mi pewne ideały…” Autokreacyjne strategie i pułapki we wspomnieniach i korespondencji Jana Wantuły
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (7) 2016 2016 Go to
53. Witold Gombrowicz: autobiografizm w trzech odsłonach
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Go to
54. Językowa kreacja kozaka w Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza część III. Step ukraiński
(Studia Językoznawcze)
t. 11, 2012 2012 Go to
55. Językowa kreacja doktora Szumana w Lalce Bolesława Prusa
(Studia Językoznawcze)
t. 11, 2012 2012 Go to
56. Funkcje barw w językowej kreacji świata Izabeli Łęckiej w Lalce Bolesława Prusa
(Studia Językoznawcze)
t. 13, 2014 2014 Go to
57. Barwy w językowej kreacji ojca w powieściach nadniemeńskich Elizy Orzeszkowej
(Studia Językoznawcze)
t. 13, 2014 2014 Go to
58. Funkcje barw w powieści Bambino Ingi Iwasiów
(Studia Językoznawcze)
t. 13, 2014 2014 Go to
59. Językowa kreacja świata starego Szlangbauma w Lalce Bolesława Prusa
(Studia Językoznawcze)
t. 12, 2013 2013 Go to
60. Językowa autokreacja i autoprezentacja. O sposobach przejawiania się felietonowego „ja” (na przykładzie Miastówki Agaty Passent)
(Studia Językoznawcze)
t. 12, 2013 2013 Go to
61. Językowa kreacja uczuć Stanisława Wokulskiego do Izabeli Łęckiej
(Studia Językoznawcze)
t. 10, 2011 2011 Go to
62. Wolontariat imprez biegowych w Stowarzyszeniu Sport, Rekreacja, Wolontariat „SFX"
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Go to
63. Wydatki na turystykę zorganizowaną polskich gospodarstw domowych w latach 2005-2015
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
64. Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna narciarstwa w Polsce. wybrane aspekty
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
65. Kreowanie kapitału ludzkiego w organizacji w dobie globalizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Go to
66. Mądrościowe teksty o stworzeniu świata w interpretacji prologu Ewangelii Janowej
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2018 2018 Go to
67. „Oto jest wilk wolny!” – kreacja wilka jako symbolu wolności w poezji Jacka Kaczmarskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Go to
68. Use of the participatory budget in the process of creating urban recreational space (on the example of Szczecin)
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
69. Nordic Walking as a Form of Recreation
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 26, No. 2/2019 2019 Go to
70. Evaluation of the possibility to use sport and recreation facilities in Poznań
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Go to
71. Functioning of sport and recreation facilities of the city of Poznan in the opinion of service providers
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
72. The influence of modern technologies on the selected determinants of tourism and recreation development
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 28, No. 4/2019 2019 Go to
73. Kryzys inkluzywnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2019 (26) 2019 Go to
74. Strategie kreowania wizerunków dziecka w narracjach autobiograficznych pokolenia wojenno-pojałtańskiego. Wstęp do analizy przypadków
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (12) 2019 2019 Go to
75. Etnolog i pisarz. O autokreacji w romologicznej spuściźnie Jerzego Ficowskiego
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (12) 2019 2019 Go to
76. Wobec wyzwania Narcyza. Twórcza przemiana w koncepcji drogi twórcy
(Analiza i Egzystencja)
51 (2020) 2020 Go to
77. Management of senior citizens leisure time as the challenge of modern cities illustrated by the example of Szczecin
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Go to
78. Opportunities for consumer participation in post-purchase phase in service value creation
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Go to
79. Selected areas and methods of applying the concept of working consumer at a company
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Go to
80. Jan Tomasz Gross – biografia symboliczna. (Uwagi na marginesie …bardzo dawno temu, mniej więcej w zeszły piątek…)
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (14) 2020 2020 Go to
81. Use of Szczecin‘a Swimming Pools for the Aqua Fitness Activity in 2012 and 2019
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 34, No. 2/2021 2021 Go to
82. Opis stworzenia (Rdz 1,1–2,3): pytanie o potencjalną wcześniejszą wersję i późniejsze suplementy
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Go to
83. Kilka uwag o relacji prawa karnego i moralności wokół problematyki samobójstwa
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2021 (35) 2021 Go to
Page