Acta Iuris Stetinensis

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2017.18-22
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 2/2017 (18)
Program komputerowy w orzecznictwie organów ochrony prawnej
(THE COMPUTER PROGRAM IN THE LIGHT OF THE CASE LAW)

Authors: Łukasz Zimończyk
Keywords: creativeness creation copyright case law judgment computer program computer
Year of publication:2017
Page range:13 (417-429)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 628

Abstract

The rapid development of computing has come at the second half of 20th century. Back in the last century, we can see specific rules about computer programs. From this is born the need of a balanced position of jurisprudence about computer programs. Also in Poland in the 90’s we can see the regulations about computer program. This article describes regulations in the area of computer programs.
Download file

Article file

Bibliography

1.Brzozowska M., Prawo autorskie w administracji publicznej, Wrocław 2010.
2.Filipowicz T., Zasada równego traktowania wykonawców w zamówieniach publicznych dotyczących technologii informatycznych, Warszawa 2015.
3.Flisak D., Utwór multimedialny w prawie autorskim, Warszawa 2008.
4.Gierszewski W., Ochrona programu komputerowego i jego eksploatacja w przedsiębiorstwie, www.web.gov.pl/e-punkt_pr_aut_i_dobra_osobiste/308_1021.html (dostęp 9.09.2016).
5.Golat R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2010.
6.Kurczab D., Rozumienie pojęcia „program komputerowy” przez sądy. Analiza na przykładzie wyroków sądów polskich i ETS, w: Sądowe stosowanie prawa, Katowice 2014, s. 133.
7.Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. D. Flisak, Warszawa 2015.
8.Ślęzak P., Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2017.