Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 32.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Zdalna realizacja usług w internecie z uwzględnieniem profilu użytkownika
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Przejdź
2. Corporate governance w polskich spółkach publicznych
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
3. Ekonomiczne problemy prania brudnych pieniędzy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
4. Długoterminowe reakcje cenowe na podziały akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
5. ZACHOWANIA KLIENTÓW WOBEC OGŁOSZEŃ CSR
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
6. The Annexation of Crimea in Russian Literature of the 18th and 21st Centuries*
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
7. Największe atrakcje turystyczne w województwie świętokrzyskim w opinii turystów
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
8. Frekwencja w polskich atrakcjach turystycznych. Problemy oceny liczby odwiedzających
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Przejdź
9. Frekwencja w wybranych obiektach Szlaku Zabytków Techniki Województwa śląskiego w latach 2009–2014
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Przejdź
10. Collaboration Between Lowersilesian Cultural Tourism Attractions – A Reality or a Dream of a Future?
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
11. The performance of analyst recommendations in the banking sector: A case of Poland
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 2 2017 Przejdź
12. Problemy prania brudnych pieniędzy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
13. Protection from Bankruptcy in the Acquisition Process
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
14. Buy-back akcji własnych w celu ich umorzenia
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Przejdź
15. Akumulacja oficjalnych aktywów rezerwowych w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Przejdź
16. „Nowe” atrakcje kulturowe i ich wykorzystanie w promocji regionów wypoczynkowych w Polsce (na przykładzie Pojezierza Kaszubskiego)
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
17. Głębokość rynku jako jeden z wymiarów płynności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
18. Neurobadania skuteczności reklamy ‒ przykłady zastosowań
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Przejdź
19. Wpływ transakcji bezgotówkowych z udziałem kart płatniczych na wzrost gospodarczy
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 1 2017 Przejdź
20. Fragen der Sprachverarbeitung und des Sprachbewusstseins am Beispiel des Deutschen als L2, des Englischen als L3 und des Schwedischen als L4 polnischer Germanistikstudenten
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Przejdź
21. Wpływ opcji na akcje na skłonność menedżerów do podejmowania działalności badawczo-rozwojowej w perspektywie behawioralnej teorii agencji
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Przejdź
22. Dwieście lat minęło. Krótkie opisanie dziejów giełd papierów wartościowych w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 2 2017 Przejdź
23. Motywacje wolontariuszy i ich rola w promocji turystycznej miejsca organizacji ŚDM (na przykładzie Krakowa)
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Przejdź
24. Preferencje turystów z Chin dotyczące wyboru atrakcji odwiedzanych w Europie
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Przejdź
25. Atrakcje turystyczne dziedzictwa przemysłowego ziemi wałbrzyskiej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Przejdź
26. Analiza związków między datą rozegrania spotkania a stopą zwrotu z akcji spółek giełdowych zaangażowanych w sponsoring sportowy
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 2 2018 Przejdź
27. Efekty kalendarzowe polskich rodzinnych spółek giełdowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 2 2018 Przejdź
28. Koncepcje modernizacji systemu fiskalizacji na przykładzie wybranych państw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
29. Forming of linguistic and communicative competences in twins with delayed speech development at the age 0 to 4
(Annales Neophilologiarum)
11 (2017) 2017 Przejdź
30. Prey abundance supporting unusual water mite (Acari: Hydrachnidia) community in a sublacustrine spring and tributary river
(Acta Biologica)
No. 25 2018 Przejdź
31. Organization and management of tourist attractions. Case studies of Lower Silesia projects
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Przejdź
32. Autonomia edukacji akademickiej w warunkach centralizmu programowego i dekretowanych efektów kształcenia
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2018 (24) 2019 Przejdź
Strona