Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/2-24
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (2) 2017
Problemy prania brudnych pieniędzy

Autorzy: Kamila Schneider
Centrum Rachunkowo-Skarbowe w Szczecinie
Słowa kluczowe: pranie pieniędzy nielegalny obrót podejrzane transakcje
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (241-248)
Klasyfikacja JEL: K42
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Pranie brudnych pieniędzy to legalizowanie korzyści uzyskanych z dzialalności przestępczej. Celem artykułu jest próba wskazania, że środki pochodzące z prania brudnych pieniędzy są zagrożeniem dla systemu gospodarczego kraju. Środki finansowe pochodzące z popełnionych przestępstw gospodarczych powodują powstanie ogronmego kapitału, który służy m.in. do nabycia części legalnej gospodarki za środki uzyskane z podejrzanych transakcji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bodył-Szymala. P. (2012). Jak walczyć z praniem pieniędzy, nie tracąc rozsądku. Rzeczpospolita, 14 listopada.
2.Bodył-Szymala, P. (2009). Skuteczna walka z praniem pieniędzy wymaga zmiany prawa. Dzien-
3.nik Gazeta Prawna, 221, 29 października.
4.Fulbier, A., Aepfelbach, R. (1999). GwG. Kommentar zum Geldwaschegesetz. Kóln: 4. Aufl. Gilmore, W.C.(1999). Brudne pieniądze. Warszawa: PWE.
5.Potocki, M. (2011). Jak defraudować pieniądze, to najlepiej na Wyspach, Dziennik Gazeta Praw¬na, 214, 4 listopada.
6.Jasiński, W. (2001). Przeciw szarej strefie. Nowe zasady zapobiegania praniu pieniędzy. War¬szawa: Poltex.
7.Potocki, M. (2011). Szwajcaria zabierze pieniądze dyktatorom. Dziennik Gazeta Prawna, 24, 4 lutego.
8.Prengel, M. (2003). Środki zwalczania przestępczości prania pieniędzy w ujęciu prawnoporów¬nawczym. Toruń: TNOiK Dom Organizatora.
9.Rybińska, A (.2010). Paryż sprawdzil konta dyktatorów. Rzeczpospolita, 269, 18 listopada.
10.Siska, J. (1999). Geldwascherei Und Imre Bekampfung In Ostereich, Deutschland Und der Schweiz. Wien.
11.Schneider, K. (2007). Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych. Warszawa: PWE. Schneider, K. (2016). Patologie i oszustwa gospodarcze po transformacji ustrojowej. Szczecin:
12.PTE.
13.Wąsowski, K. (2001). Pranie brudnych pieniędzy. Materiały i studia (z. 121). Warszawa: NBP. Zieliński, R. (2011). Unijne dotacje bardzo pomagają gangsterom w praniu pieniędzy. Dziennik Gazeta Prawna, 76, 19 kwietnia.