Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.123-28
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 123 2016
Ekonomiczne problemy prania brudnych pieniędzy

Autorzy: Karol Schneider
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Słowa kluczowe: pranie pieniędzy nielegalny obrót podejrzane transakcje
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (301-309)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Ogół czynności mających na celu ukrycie prawdziwego źródła pochodzenia nielegalnych dochodów uzyskanych z przestępczej działalności i nadania im znamion legalnego pochodzenia nazywany jest praniem pieniędzy. Pranie brudnych pieniędzy to legalizowanie korzyści uzyskanych z działalności przestępczej. Celem artykułu jest próba wskazania, iż środki pochodzące z prania brudnych pieniędzy są zagrożeniem dla systemu gospodarczego kraju. Środki finansowe pochodzące z popełnionych przestępstw gospodarczych powodują powstanie ogromnego kapitału, który służy m.in. do nabycia części legalnej gospodarki za środki uzyskane z podejrzanych transakcji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bodył-Szymala P. (2012), Jak walczyć z praniem pieniędzy, nie tracąc rozsądku, „Rzeczpospolita”, 14.11.
2.Bodył-Szymala P. (2009), Skuteczna walka z praniem pieniędzy wymaga zmiany pra-wa, „Dziennik Gazeta Prawna” nr 221, 29.10.
3.Fülbier A., Aepfelbach R. (1999), GwG. Kommentar zum Geldwäschegesetz,
4.4. Aufl., Köln.
5.Potocki M. (2011), Jak defraudować pieniądze, to najlepiej na Wyspach, „Dziennik Gazeta Prawna” nr 214, 4.11.
6.Potocki M. (2011), Szwajcaria zabierze pieniądze dyktatorom, „Dziennik Gazeta Prawna” nr 24, 4.02.
7.Prengel M. (2003), Środki zwalczania przestępczości prania pieniędzy w ujęciu praw-noporównawczym, Toruń: TNOiK Dom Organizatora.
8.Rybińska A. (2010), Paryż sprawdził konta dyktatorów, „Rzeczpospolita” nr 269, 18.11.
9.Siska J. (1999), Geldwäscherei Und Imre Bekämpfung In Österreich, Deutschland Und der Schweiz, Wien.
10.Wąsowski K. (2001), Pranie brudnych pieniędzy. Materiały i studia, Warszawa: NBP, z. 121.
11.Zieliński R. (2011), Unijne dotacje bardzo pomagają gangsterom w praniu pieniędzy, „Dziennik Gazeta Prawna” nr 76, 19.04.