Annales Neophilologiarum

ISSN: 1734-4557     eISSN: 2353-2823    OAI    DOI: 10.18276/an.2017.11-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 11 (2017)
Forming of linguistic and communicative competences in twins with delayed speech development at the age 0 to 4
(Kształtowanie się kompetencji językowej i komunikacyjnej bliźniąt z opóźnionym rozwojem mowy w okresie 0-4 lata)

Autorzy: Magdalena Czajkowska
Słowa kluczowe: kompetencja językowa kompetencja komunikacyjna odruchowe reakcje orofacjalne
Rok wydania:2017
Liczba stron:16 (5-20)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Prawidłowe kształtowanie się zachowań językowych uzależnione jest od optymalnego rozwoju struktur mózgowych okresu prenatalnego i postnatalnego oraz potencjalnych czynników społeczno-kulturowych, wpływających na akwizycję języka u dziecka. Wszelkie anomalie i zaburzenia związane z okresem okołoporodowym mogą mieć znamienny wpływ na dysharmonie rozwoju mowy oraz opóźnienia rozwoju mowy. Przedwczesny poród oraz skrajne wcześniactwo predysponuje do występowania zaburzeń rozwojowych w obrębie kształtowania się kompetencji komunikacyjnych oraz językowych w kolejnych latach. Przykład bliźniąt urodzonych przed czasem ukazuje aspekt wpływu okresu okołoporodowego na opóźnienie rozwoju mowy oraz wpływu ekstremalnie niskiej urodzeniowej masy ciała i uszkodzeń struktur kory mózgowej na różnice pomiędzy parametrami ilościowymi i jakościowymi nabywania języka między braćmi. Pierwsze symptomy zaburzeń neurorozwojowych demonstrują się w trudnościach poboru pokarmu, realizacji ruchów motorycznych języka, warg oraz żuchwy, a także odbioru sensorycznego bodźców płynących z konsystencji przyjmowanych pokarmów. Umiejętności prymarne (pierwotne) i prelingwalne prognozują jakość zachowań językowych dziecka. Wcześnie podjęta terapia neurologopedyczna jest w stanie zminimalizować skutki uszkodzeń neurologicznych oraz wpłynąć na poprawę ścieżki rozwojowej dotyczącej rozwoju mowy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cieszyńska, Jagoda., Korendo, Marta. Wczesna interwencja terapeutyczna, Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne, 2007.
2.Czaplewska, Ewa. „Diagnoza zaburzeń rozwoju artykulacji”. W: Diagnoza logopedyczna, red. Ewa Czaplewska, Stanisław Milewski, 75. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2012.
3.Demel, Genowefa. Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, Warszawa” Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1987.
4.Kaczmarek, Leon. Nasze dziecko uczy się mowy, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1977.
5.Kielar-Turska, Maria. „Rozwój sprawności językowych i komunikacyjnych”. W: Diagnoza logopedyczna, red. Ewa Czaplewska, Stanisław Milewski, 43. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2012.
6.Stecko, Elżbieta. Zaburzenia mowy dzieci – wczesne rozpoznawanie i postepowanie logopedyczne, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1996.