Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/1-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 131 (1) 2018
Koncepcje modernizacji systemu fiskalizacji na przykładzie wybranych państw

Autorzy: Marta Jakubowska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Słowa kluczowe: fiskalizacja online luka VAT kasa fiskalna nierejestrowane transakcje
Rok wydania:2018
Liczba stron:8 (139-146)
Klasyfikacja JEL: O23 O33 E42
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule, w oparciu o analizę literatury, zaprezentowano koncepcję modernizacji systemu fiskali-zacji online na przykładzie wybranych państw. Na potrzeby artykułu zaproponowano autorską definicję nowej koncepcji, jaką jest fiskalizacja online, a także przedstawiono skutki jej funkcjono-wania w wybranych krajach. Na podstawie zgromadzonych danych porównano system kas online funkcjonujący na Węgrzech i w Chorwacji. Wyniki odniesiono także do warunków polskich.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.COMP (2016). Perspektywy rynku fiskalnego i plany rozwoju. Warszawa.
2.Fiscalization. Pobrano z: www.fiscalization.hr (5.05.2017).Galiński, R. (2016). Fiskalizacja online – rozwiązanie software’owe. Materiały konferencyjne: FirstData Polska SA. Warszawa.
3.Ministerstwo Rozwoju (2016). Zarys koncepcji semionline – model rozwojowy. Warszawa.
4.Ogórek, S. (2016). E-paragony już za rok. Policzysz, ile wydajesz na jedzenie, a fiskus łatwiej złapie podatkowych oszustów. Money.pl. Pobrano z: https://www.money.pl/ (12.07.2017).
5.Proppe, M., Darski, P. (2016). KPMG: Studium przypadku – System kas fiskalnych online w Polsce. Warszawa.
6.Poniatowski, G., Bonchosmolovskily, M., Belkindas, M. (2016). Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2016 Final Report. TAXUD/2015/CC/131. Warszawa.
7.Website of Hungarian Government www.kormany.hu (11.05.2017).
8.www.cashless.pl (8.08.2017).