Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/1-16
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/1 2017
Akumulacja oficjalnych aktywów rezerwowych w Polsce

Autorzy: Halina Nakonieczna-Kisiel
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: oficjalne aktywa rezerwowe rezerwy walutowe transakcje bilansu płatniczego
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (191-203)
Klasyfikacja JEL: F31 F32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem opracowania jest identyfikacja zmian w wartości i strukturze zgromadzonych oficjalnych aktywów rezerwowych (OAR) w Polsce oraz próba określenia ich przyczyn w latach 1994–2015. W pierwszej części przedstawiono tendencje i czynniki zmian wartości OAR, natomiast w drugiej odpowiednio struktury aktywów zagranicznych. Z badań wynika, że w latach 1995–2013 akumulacja OAR była wynikiem oszczędności zagranicznych, natomiast w okresie 2013–2015 oszczędności własnych. Strukturę rodzajową OAR determinowały głównie należności zagraniczne wyrażone w dolarach i euro, ze względu na dużą rolę tych walut odpowiednio w funkcji pieniądza światowego oraz w transakcjach handlowych i płatnościach między krajami członkowskimi UE.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bessa to najlepszy czas dla inwestycji w złoto – czy na pewno (2016). Pobrano z: http://bossafx.pl (l9.11.2016).
2.Dąbrowski, M. (2015). Jakość danych o rezerwach dewizowych a kryzysy fi nansowe w gospodarkach wschodzących. Gospodarka Narodowa, 3.
3.IMF (2009). Balance of Payments and International Investment Position. Manual, Sixth Edition (BPMG). Washington. Pobrano z: www.inf.org (l5.11.2016).
4.Jurek, M. (2011). Międzynarodowy system walutowy i systemy kursowe w warunkach integracji finansowej. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
5.Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2004 r. (2005). Warszawa: NBP.
6.Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r. (2016). Warszawa: NBP.
7.Międzynarodowy Fundusz Walutowy w reakcji na światowy kryzys finansowo-gospodarczy (2016). Pobrano z: www.nbp.pl (5.12.2016).
8.Nakonieczna-Kisiel, H. (2013). Rezerwy walutowe we współczesnej gospodarce światowej. Studia i Prace WNEiZ US, 33.
9.Nakonieczna-Kisiel, H., Bilewicz, E. (2016). Nowa metodologia sporządzania bilansu płatniczego. Studia i Prace WNEiZ US, 44, 71–74.
10.NBP. Pobrano z: www.nbp.pl (15.11.2016).
11.Obstfeld, M., Shambaugt, J.C., Taylor, A.M. (2008). Financial Stability, The Trilemma and International Reserves. NBER Working Paper No 14217, Cambridge, 1–11.
12.Pronobis M. (2016). Poziom rezerw walutowych a koszty zarządzania nadpłynnością w polskim systemie bankowym. Gospodarka Narodowa, 2.
13.Polska spłaca ostatnie długi zaciągnięte w czasach Gierka. Pobrano z: www.rmf 24.pl (11.12.2016).
14.Redo, M. (2016). Analiza wielkości i struktury rezerw dewizowych w Polsce w latach 1998–2014. Pobrano z: http.bibliotekacyfrowa.wsb.wrocław (15.12.2016).
15.Sawicki, J. (2016). Zmiany stabilności fi nansowej, bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto w 2015 roku. W: Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2015 roku. Warszawa: IBR, KiK.
16.Skopiec, D.A. (2015). Rola specjalnych rezerw ciągnienia we współczesnym międzynarodowym systemie walutowym. Gospodarka Narodowa, 5.
17.Sokołowska, B. (2008). Bilans płatniczy w 2007 r. W: Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2007 roku. Warszawa: IBR, KiK.
18.Sokołowska, B. (2012). Bilans płatniczy. W: Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2011 roku. Warszawa: IBR, KiK.
19.Sulimierski, B. (1993). Stosunki Polski z międzynarodowymi organizacjami finansowymi. W: Polski handel zagraniczny w 1992. Warszawa: IKiC HZ.
20.Sulimierski, B. (1995). Problemy zadłużenia zagranicznego Polski i próba ich rozwiązań. W: Polski handel zagraniczny w 1994 roku. Warszawa: IKiC HZ.
21.Tarnowski, P. (2016). Spłata długów PRL. Pobrano z: www.polityka.pl (17.11.2016).