Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/1 2017

Rok wydania: 2017
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Model biznesowy – istota kategorii

10 (11-20) Hubert Dyba Więcej
2.

Teorie finansów publicznych w świetle uwarunkowań gospodarczych i społecznych

13 (21-33) Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka Thier Więcej
3.

Pomiar mnożnika fiskalnego

11 (35-45) Justyna Herda Więcej
4.

Instrumenty ekonomiczne w ochronie środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń ekologicznych

9 (47-55) Małgorzata Rutkowska, Łukasz Popławski Więcej
5.

Regulacja rynku – ujęcie behawioralne

12 (57-68) Piotr Szkudlarek Więcej
6.

Case study jako akcelerator transmisji wiedzy i rozwoju gospodarek opartych na wiedzy

9 (69-77) Małgorzata Zakrzewska Więcej
7.

Ocena stabilizacyjnej roli zmian kursu walutowego w Polsce w kontekście potencjalnego członkostwa w strefie euro

13 (81-93) Krzysztof Biegun Więcej
8.

Uwarunkowania ekspansji polskich firm typu start-up na rynkach zagranicznych

12 (95-106) Monika Burżacka Więcej
9.

Społeczna odpowiedzialność biznesu na przykładzie sektora ochrony zdrowia

10 (107-116) Katarzyna Hawran, Joanna Kowalik Więcej
10.

Wpływ infrastruktury na rozwój przedsiębiorczości na przykładzie gmin powiatu płońskiego

9 (117-125) Halina Kałuża, Jacek Kałuża Więcej
11.

Zróżnicowanie przestrzenne wybranych elementów infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego

9 (127-135) Izabela Klepacka-Dunajko, Halina Kałuża, Damian Dunajko Więcej
12.

Gospodarcze znaczenie turystyki w krajach Unii Europejskiej

11 (137-147) Aleksandra Milczarek Więcej
13.

Kompetencje społeczne w świetle wyników badań kapitału społecznego studentów z Polski, Litwy i Słowacji

17 (149-165) Danuta Miłaszewicz Więcej
14.

Wskaźniki finansowe, księgowe i gotówkowe

11 (167-177) Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz Więcej
15.

Płeć a zaufanie i solidarność społeczna wśród studentów w Polsce, na Litwie i Słowacji

12 (179-190) Rafał Nagaj Więcej
16.

Akumulacja oficjalnych aktywów rezerwowych w Polsce

13 (191-203) Halina Nakonieczna-Kisiel Więcej
17.

Handel usługami na świecie i w Polsce w latach 2005–2015

12 (205-216) Katarzyna Nowacka-Bandosz Więcej
18.

Problemy ekologiczne polskiego sektora rolno-spożywczego

11 (217-227) Mirosława Marzena Nowak, Agata Bury Więcej
19.

Indeks gospodarki kreatywnej a wzrost PKB

11 (229-239) Jacek Pietrucha, Rafał Żelazny Więcej
20.

Ślad ekologiczny konsumpcji

9 (241-249) Łukasz Popławski, Małgorzata Rutkowska Więcej
21.

Ocena kondycji finansowej sektora ochrony zdrowia

10 (251-260) Mirela Romanowska, Joanna Kowalik Więcej
22.

Wykorzystanie systemów informatycznych w zarządzaniu wiedzą – dobre praktyki

10 (261-270) Ewa Stroińska, Justyna Trippner-Hrabi Więcej
23.

Menedżeryzm w nowym zarządzaniu publicznym. Case study

11 (271-281) Joanna Stuglik, Radosław Folga Więcej
24.

Wielowymiarowa analiza ubóstwa energetycznego w ujęciu regionalnym w Polsce

13 (283-295) Izabela Szamrej-Baran Więcej
25.

Bariery rozwoju w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

10 (297-306) Roman Tylżanowski, Wojciech Leoński Więcej
26.

Recenzja Ekonomia sektora publicznego – wybrane zagadnienia, red. K. Surówka, Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Kraków 2015

4 (309-312) Danuta Miłaszewicz Więcej