Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 29.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Czynniki wpływające na zakupy przez internet
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Przejdź
2. Kreowanie sylwetki absolwenta uczelni wychowania fizycznego – perspektywa studenta i nauczyciela
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
3. Analiza bezrobocia w Polsce w latach 2004–2014
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/1 2015 2015 Przejdź
4. KOMPETENCJE POKOLENIA Y – WYBRANE ASPEKTY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Przejdź
5. E-LEARNING JAKO ELEMENT LIFELONG LEARNING. PRZYKŁAD SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Przejdź
6. Strategia zarządzania oświatą – sieci współpracy i samokształcenia
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Przejdź
7. Analiza wpływu poziomu wykształcenia na poziom bezrobocia w Polsce i Unii Europejskiej
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 10 (2015) 2015 Przejdź
8. Zmiana formy prawnej szpitali z sp zoz na spółki prawa handlowego-oczekiwania i implikacje na przykładzie województwa dolnośląskiego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Przejdź
9. Projekty mobilności finansowane z funduszy unijnych jako przykład współczesnej formy kształcenia kadr dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
10. Sopocka szkoła ekonomiki transportu
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
11. Kreowanie postaw innowacyjnych u studentów polskich uczelni ekonomicznych – wyniki badań wstępnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Przejdź
12. O utylitarystycznych założeniach nowożytnej nauki
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2015 2015 Przejdź
13. Electronic resource “Electrotechnics” as a tool of students’ educational activity management
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2015 2015 Przejdź
14. Quality of lifelong education. Monitoring vs. evaluation. Case study
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Przejdź
15. VIII Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Przejdź
16. Dialogiczność w kształceniu pedagogicznym studentów resocjalizacji
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Przejdź
17. Kształcenie specjalne personelu latającego w „Szkole Orląt” w latach 1925–1939
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Przejdź
18. Kształcenie na poziomie wyższym w polskim więziennictwie – cel do osiągnięcia czy perspektywiczne wyzwanie?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Przejdź
19. Absolwenci studiów wyższych o studiach III stopnia z perspektywy przemian rynku edukacyjnego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2014 2014 Przejdź
20. Problematyka stosowania zwolnień w podatku od czynności cywilnoprawnych dla sp. z o.o.
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2017 (17) 2017 Przejdź
21. Kształtowanie postaw studentów jako przejaw społecznej odpowiedzialności uczelni w kształceniu kadr turystycznych
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Przejdź
22. Muzealnictwo jako kierunek (specjalizacja, specjalność) studiów uniwersyteckich w Toruniu. Meandry organizacyjne i zawiłości programowe
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2018 2018 Przejdź
23. W sprawie kształcenia muzealniczego – studia podyplomowe na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2018 2018 Przejdź
24. Nowa perspektywa praktycznego kształcenia nauczycieli
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2017 2018 Przejdź
25. Sprawozdanie z I Polsko-Niemieckiego Seminarium Naukowego „Uniwersytety Ludowe – pomiędzy teorią a praktyką” (6– 7 października 2017, Szczecin)
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2017 (22) 2018 Przejdź
26. Rola praktyk studenckich w kształceniu nauczycieli
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2018 (23) 2018 Przejdź
27. O funkcjach motywacji w dydaktyce akademickiej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2018 (24) 2019 Przejdź
28. Miejsce szczecińskiego Pedagogium Książęcego / Królewskiego Gimnazjum Karolińskiego w szwedzkim systemie kształcenia medycznego w latach 1646-1713
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2020 2020 Przejdź
29. Następstwo prawne w świetle ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, w prawo własności tych gruntów
(Studia Administracyjne)
1(15)|2022 2022 Przejdź
Strona