Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2013
Quality of lifelong education. Monitoring vs. evaluation. Case study
(Jakość edukacji ustawicznej. Monitoring a ewaluacja. Studium przypadku)

Autorzy: Małgorzata Madej
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Poland

Magdalena Jakubowicz
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Poland
Słowa kluczowe: kapitał ludzki jakość kształcenia projekty dofinansowane z UE kształcenie ustawiczne kompetencje społeczne
Rok wydania:2013
Liczba stron:21 (99-119)

Abstrakt

Rynek kształcenia ustawicznego oraz społeczne postrzeganie tej idei podlegały silnemu wpływowi ogromnego wsparcia finansowego na szkolenia i inne inwestycje w kapitał ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007-2013. Zbliża się koniec tej perspektywy finansowej i trwają negocjacje dotyczące planów na okres 2014-2020, dlatego konieczna jest ocena skuteczności tych wysiłków. W artykule omawiamy wyniki badania empirycznego studium przypadku jednego projektu. Wybrałyśmy ten projekt, ponieważ obie byłyśmy w nim zatrudnione. Artykuł obejmuje porównanie wyników monitoringu w trakcie szkoleń finansowanych przez Unię Europejską oraz danych ewaluacyjnych złożonych przez absolwentów 1-2 lata po ukończeniu szkoleń. Wyniki badań wskazują korzyści ze szkoleń oraz sugerują kierunki rozwoju tego rodzaju szkoleń.
Pobierz plik

Plik artykułu