Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381     DOI: 10.18276/psw
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Etyka wydawnicza

Redakcja  dba o rzetelność prac ukazujących się na łamach czasopisma. Wszystkie nadesłane artykuły  muszą być samodzielnymi dziełami autorów. Redakcja  potępia wszystkie przejawy tzw. „ghostwriting,” „guest authorship” i w razie ich odkrycia, będzie je zgłaszać do odpowiednich instytucji. Prace, które zostały opublikowane na łamach innych czasopism lub książek, a także złożone w innych redakcjach nie będą rozważane do publikacji. Autor powinien poinformować Redakcję o źródłach finansowania publikacji oraz o wszystkich podmiotach, które brały czynny udział w jej tworzeniu.