Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381     DOI: 10.18276/psw
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Rada Naukowa

 dr hab. Ewa Bochno, Uniwerstet Zielnogórski, Zielona Góra

prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin

prof. dr Lyudmyla Gorbunova, Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Kijów

prof. dr hab. Barbara Kromolicka, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin

prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

prof. dr hab. Mieczysław Malewski, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław

prof. dr hab. Urszula Ostrowska, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium, Gniezno

Doc. PhDr. Ivana Pirohová, Uniwersytet w Preszowie, Preszów

prof. Flavia Stara, Uniwersytet w Maceracie, Macerata

dr hab. Maria Wójcicka, em prof. UW

prof. dr. Vaiva Zuzevičiūtė, Universytet Mykolasa Romerisa w Kownie

 

 

Redakcja

 

dr hab. Anna Murawska, prof. US – redaktor naczelna
dr Ilona Kość – sekretarz redakcji

dr hab. Janina Świrko, prof. US

dr hab. Julia Orzelska

dr Maksymilian Chutorański

dr Małgorzata Wałejko

dr Paula Wiażewicz-Wójtowicz

mgr Julia Karapuda (www)