Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2017.1-11
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / 1/2017
Nowa perspektywa praktycznego kształcenia nauczycieli

Autorzy: Anna Kienig
Uniwersytet w Białymstoku

Agnieszka Suplicka
Uniwersytet w Białymstoku
Słowa kluczowe: kształcenie nauczycieli praktyka pedagogiczna innowacyjny program praktyk
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (133-143)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule dokonano analizy modelu kształcenia nauczycieli w Polsce. Przedstawiono w nim problem przygotowania nauczycieli do zawodu w zmieniającym się świecie i społeczeństwie oraz nowe idee dotyczące kształcenia nauczycieli, np. poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych. Kluczowym elementem przygotowania nauczycieli do pracy są praktyki pedagogiczne. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie nowej perspektywy w praktycznym kształceniu nauczycieli na podstawie projektu finansowanego ze środków UE „USUS EST OPTIMUS MAGISTER – PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM”. Projekt był koordynowany przez Uniwersytet w Białymstoku we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, Uniwersytetem Rzeszowskim i Politechniką Białostocką. Celem projektu było opracowanie innowacyjnych programów praktyk pedagogicznych w przygotowaniu nauczycieli do zawodu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chomczyńska-Rubacha, M. (2010). Ukryty program edukacji pedagogów i nauczycieli. Kultura i Edukacja, 2, 17–31.
2.Dudzikowa, M. (2006). Jak kształcić nauczycieli u progu XXI wieku. Rocznik Pedagogiczny,29, 26–45.
3.Dylak, S. (2004). Nauczyciel – kompetencje i kształcenie zawodowe. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. III (s. 553–567). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie„Żak”.
4.Hejnicka-Bezwińska, T. (2015). Praktyka edukacyjna w warunkach zmiany kulturowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Kamińska, A. (2014). Nabywanie kompetencji kluczowych przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zmieniającym się świecie edukacyjnym i społecznym. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 1 (31), 53–68.
6.Kienig, A., Suplicka, A. (2015). Uczenie się przez praktykę – nowe rozwiązania w kształceniu nauczycieli. Białystok: Wydawnictwo Libra.
7.Klus-Stańska, D., Szczepska-Pustkowska, M. (red.). (2009). Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
8.Kwaśnica, R. (2003). Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu, W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika, t. II (s. 291–323). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Laska, E.I. (2007). Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
10.Olejnik, P. (2006). Przygotowanie zawodowe nauczycieli w perspektywie współczesnych kontekstów edukacyjnych i społecznych. W: A. Kusztelak, A. Zduniak (red.), Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce edukacyjnej (s. 94–108). Poznań: Wydawnictwo WSB.
11.Pankowska, D. (2011). Praktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela. Raport z analizy programów praktyk pedagogicznych. Zamość: Oficina Simondis.
12.Walkiewicz, B. (2008). Opiekun praktyk pedagogicznych w szkole. W: K. Sujak-Lesz (red.), Kształcenie nauczycieli w szkole wyższej. Wybrane zagadnienia (s. 130–139). Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut.
13.Wiłkomirska, A. (2005). Ocena kształcenia nauczycieli w Polsce, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.