Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.34-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (34) 2016
Sopocka szkoła ekonomiki transportu

Autorzy: Krystyna Wojewódzka-Król
Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny Katedra Polityki Transportowej, Sopot
Słowa kluczowe: ekonomika transportu badania kształcenie
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (49-56)
Klasyfikacja JEL: R41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono zmiany organizacyjne studiów z zakresu ekonomiki transportu w Sopocie, ewolucję badań naukowych, dorobek naukowy i dydaktyczny kadr oraz efekty w postaci wybitnych studentów i absolwentów studiów transportowych w Sopocie. Wykazano, że początki kształcenia sięgają okresu wojennego, zakres badań ewoluował od dominacji transportu morskiego i portów morskich na inne gałęzie transportu, następnie na problemy ogólnotransportowe, prognozowanie i problematykę ogólnoświatowych tendencji w transporcie ze szczególnym uwzględnieniem polityki Unii Europejskiej w tym zakresie. Wykazano, że dorobek naukowy sopockiej szkoły odegrał ważną rolę w kształceniu kadr transportowych, również innych ośrodków naukowych oraz – dzięki licznym monografiom i podręcznikom – w kształceniu studentów z zakresu transportu na różnych uczelniach w Polsce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.50 lat akademickich studiów ekonomicznych w Sopocie. WSHM, WSE, UG (1997). Sopot: Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego, Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Wydziałów Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie.
2.Paner, A., Kłonczyński, A. (red.) (2010). Uniwersytet Gdański 1970–2010. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
3.Sokołowski, J. i in. (oprac.) (1995). Uniwersytet Gdański XXV lat. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
4.Wyższa Szkoła Handlu Morskiego w Sopocie (2008). Sopot: Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego, Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Wydziałów Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie.